Bouwen Bouwen op eigen grond

Wilt u bouwen op grond die in uw bezit is? U kunt met de gemeente afspraken maken over het gebruiksklaar maken van bouwgrond. De gemeente zorgt dan bijvoorbeeld voor riolering, wegen en verlichting. Deze afspraken staan in een grondexploitatieovereenkomst.

Deze overeenkomst kan zijn voor bouwondernemers, woninginstellingen, projectontwikkelaars, verenigingen van particulieren (CPO's) of inwoners. Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 030.

De kosten voor het gebruiksklaar maken betaalt u zelf. Hoe dit geregeld is, staat in de grondexploitatieovereenkomst.

Hulp en contact Grond

Telefoon

14 030

E-mail

Algemeen reactieformulier