Bouwen Grond kopen of huren

Bouwgrond kopen

Wilt u bouwgrond kopen, voor bijvoorbeeld het bouwen van een huis of een bedrijf? Dan moet u een verzoek indienen bij de gemeente.

Het ligt aan de situatie, maar u kunt nodig hebben:

 • een huisvestingsvergunning
 • een bedrijfsplan
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel

Vrije kavels en zelfbouw

Bekijk het aanbod van vrije kavels

Groenstrook of restgrond aankopen

Als er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt, dan kunt u deze onder bepaalde voorwaarden kopen. Deze openbare groenstrook kunt u dan aan uw eigen grond toevoegen. Ook is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden de grond te huren of tijdelijk in gebruik te nemen. U moet hier wel voor betalen.

Het kopen, huren of in gebruik nemen van gemeentegrond, kan alleen als het voor iedereen voordeel oplevert. Het is illegaal om dit zonder toestemming van de gemeente te doen.

Wat te doen

U levert bij de aanvraag:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw naam en adres
 • een situatieschets van de grond en de plannen die u daar mee hebt
 • een duidelijke tekening (kadastraal) van het stukje grond waar het om gaat

U kunt schriftelijk een aanvraag doen bij burgemeester en wethouders.

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Grondzaken via telefoonnummer 14 030.

Voorwaarden

 • De groenstrook of restgrond grenst aan uw tuin, huis of land.
 • De grond grenst niet aan een grote openbare ruimte waar een rij huizen op uitkijkt of waar parkeerplaatsen zijn geplaatst.
 • De omwonenden hebben er geen last van dat de groenstrook nu van u is.
 • U moet na de koop zelf zorgen voor het onderhoud van het stuk groen.
 • Uw plannen met het stuk grond moeten stedenbouwkundig verantwoord zijn.
 • Er mogen geen kabels en leidingen onder het stuk grond lopen. En het riool mag er niet te dicht bij liggen.

Grond van de gemeente huren

Wilt u grond huren? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 030.

Hulp en contact Grond

Telefoon

14 030

E-mail

Algemeen reactieformulier