Zelfbouw Wat kost zelfbouw?

Wilt u zelf een woning (laten) ontwerpen en bouwen? Dan is het goed om te weten welke kosten u kunt verwachten. Wij geven u een overzicht met een schatting van deze kosten.

De totale kosten zijn natuurlijk afhankelijk van:

  • het ontwerp en afmetingen van de woning
  • de gebruikte materialen
  • het gekozen bouwsysteem
  • de installaties
  • de bouwkundige detaillering
  • de afwerking
Kostenoverzicht
OnderdeelIndicatie prijzen
Koopsom van de grond inclusief btwkavelprijs
Stichtingskosten/aanneemsom excl. btwtussen € 350 - € 450 per m3
Ontwerp- en advieskosten (architect, constructeur, etcetera) excl. btwongeveer 10% van totale kosten
Notariskosten, o.a. transport eigendomsakte, kadastrale kosten (inclusief splitsing)ongeveer € 3.000
Stelposten (keuken, badkamer, sanitair)variabel
Aansluiten nutsvoorzieningen (zie toelichting)variabel
Bouwleges (zie toelichting)zie legesverordening
Precariobelasting (bv plaatsen bouwkeet, container)zie verordening precariobelasting 2012
Hypotheekkosten gedurende de bouwop te vragen via geldverstrekker
Sonderingsonderzoek (zie toelichting)

tussen € 600 en

€ 700

Meerkosten schroeven van palen t.o.v. slaan van palen (zie toelichting)€ 5.000
Aanvoeren en afvoeren van grond (zie toelichting)ongeveer € 10 per m3
Inrichting van woning en tuin en/of terrasvariabel
Onvoorzien10%

Toelichting

Nutsvoorzieningen

Bekijk de kosten voor het aansluiten van nutsvoorzieningen op mijnaansluiting.nl. Het bedrag is afhankelijk van de lengte van de leidingen en welke aansluitingen u kiest. De offertes van de aannemers kunnen erg verschillen.

Bouwleges

Wanneer u een woning gaat bouwen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. U betaalt bouwleges voor het behandelen van deze aanvraag. De legeskosten zijn 2,26% van de bouwkosten. Aan het verlenen van een vrijstelling zijn ook legeskosten verbonden. Zie voor de volledige toelichting de legesverordening.

Sonderingsonderzoek

Sonderingsonderzoek is een onderzoek naar de structuur van de bodem. Dit is nodig om een berekening te maken voor de benodigde fundering van de woning.

Schroeven van palen

De methode van heien is afhankelijk van bebouwing in de omgeving. Als de naastgelegen woning al klaar is, adviseren we om de palen te schroeven in plaats van te slaan.

Aan en afvoeren van grond

Is er na het bouwen van de woning te veel grond op de kavel? Omdat er bijvoorbeeld een kelder is gebouwd? Dan moet grond worden afgevoerd. Het kan ook dat u grond tekort komt. U kunt dan grond halen bij de grondbank tegen transportkosten (grond aanvoeren).

Hulp en contact vrije kavels