Bernadottelaan 11-15: nieuwbouw

Fase project:
In voorbereiding

Geplande bouw:
Nog niet bekend

Op Bernadottelaan 11-15 staan een aantal gebouwen. De eigenaar van de gebouwen wil deze locatie opnieuw ontwikkelen. Samen met de eigenaar onderzoeken we de mogelijkheden.

Wat komt er en waarom?

Het idee van de eigenaar is om op deze plek woningen te bouwen in combinatie met ruimte voor voorzieningen en bedrijven. Samen met de eigenaar onderzoeken we of dit kan en wat er dan precies kan: wat voor woningen, bedrijven en voorzieningen en voor wie en in welke prijsklasse.

Waarom gaan we dit doen?

De eigenaar van Bernadottelaan 11-15 wil met het toevoegen van wonen, werken en voorzieningen de buurt levendiger en leefbaarder maken. Dat is nodig in Utrecht want de stad groeit naar ongeveer 455.000 inwoners rond 2040. En zo ook de behoefte naar woningen, voorzieningen en werkplekken. Wij willen groei opvangen door te bouwen in de stad. En door in te zetten op een gezonde en duurzame omgeving waar plek is voor iedereen en waar iedereen kan meedoen.

Verschillende soorten woningen (zoals huur, koop en prijsklassen) in dezelfde buurt zijn daarom belangrijk. Ook is het belangrijk dat de voorzieningen meegroeien met de groei en de veranderingen van de stad.

Onderzoeksvragen en afspraken (intentiedocument)

Wij stelden op 19 april 2022 het intentiedocument vast. In dit document staan afspraken tussen de gemeente en de eigenaar over het uitvoeren van het onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwbouw op deze plek. De richting van het onderzoek is een mix van wonen, werken en voorzieningen.

Bekijk het intentiedocument Bernadottelaan 11-15

Informatiebijeenkomst 30 mei 2022

Op 30 mei organiseerde de eigenaar een inloop informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst zijn er wensen, ideeën en aandachtspunten opgehaald over de thema's wonen, voorzieningen en groen. De eigenaar verwerkt deze punten uit de informatiebijeenkomst in het haalbaarheidsonderzoek. Ook is er hiervoor persoonlijk gesproken met geïnteresseerden en betrokkenen. De resultaten van het onderzoek worden in het 3e kwartaal van dit jaar gepresenteerd.

Het verslag en het document met veel gestelde vragen kunt u teruglezen op de website van de eigenaar.

Bekijk de website van de eigenaar voor het verslag en meer informatie

Op de hoogte blijven en meedenken

De eigenaar informeert de omwonenden en andere belanghebbenden over het hele proces en betrekt hen bij het onderzoek naar de mogelijke en gewenste invulling van deze plek en de uitwerking van de plannen. Lees meer op www.citypads.nl/bernadottelaan. Daar kunt u ook de verslagen teruglezen van de informatiebijeenkomsten. En leest u hoe u zich kunt inschrijven voor de nieuwsbrief van de eigenaar/ontwikkelaar.

Heeft u vragen of ideeën en wilt u in gesprek met de eigenaar? Neem dan contact op via bernadottelaan@citypads.nl.

Volg ontwikkelingen in de wijk

In Kanaleneiland zijn er nog meer ontwikkelingen. U kunt deze ontwikkelingen volgen door u bijvoorbeeld in te schrijven voor de nieuwsbrief van de gemeente Utrecht. Of door regelmatig de projectpagina’s van de bouw-, verkeers- en groenprojecten te bekijken.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Planning

Wanneer gebeurt wat en door wie?
WanneerWieWat
2e - 4e kwartaal 2022Eigenaar/gemeenteOpstellen en vaststellen van de uitgangspunten en voorwaarden (Programmatische Uitgangspunten) 
1e - 2e kwartaal 2023Eigenaar/gemeenteOpstellen en vaststellen kaders, eisen, uitgangspunten en voorwaarden (bouwenvelop)
Nog niet bekendEigenaar/gemeentePlannen uitwerken en opstellen/vaststellen bestemmingsplan en vergunningen aanvragen/verlenen
Nog niet bekendEigenaarBegin sloop en nieuwbouw

Wat is al gebeurd?

  • 30 mei 2022: informatiebijeenkomst: de eigenaar heeft ideeën en aandachtspunten opgehaald voor het haalbaarheidsonderzoek
  • 19 april 2022: intentiedocument vastgesteld

Waar ligt het project?

De Bernadottelaan 11-15 liggen in de wijk Kanaleneiland, tussen de Eisenhowerlaan, de Bernadottelaan, de Trumanlaan en de woonwijk Hart van Noord.

Hulp en contact Bernadottelaan 11-15

Telefoon

14 030

E-mail

bernadottelaan11-15@utrecht.nl