Buurtcentrum Zuilen: gebouw opknappen

Fase project:
in voorbereiding

Start bouw:
eerste helft 2023

Buurtcentrum Zuilen aan de Sint-Ludgerusstraat 251 is bijna 40 jaar oud en toe aan vernieuwing. De gemeente wil het buurtcentrum opknappen zodat het gebouw weer tientallen jaren mee kan. Daarnaast kijken we of de indeling van het buurtcentrum beter kan. Zo kunt u elkaar op die plek nog beter ontmoeten.

Waarom gaan we het gebouw opknappen?

 • De uitstraling, inrichting en installaties van het gebouw zijn verouderd.
 • Het gebouw is niet energiezuinig.
 • We willen het gebouw meer toegankelijk maken met een flexibele indeling.

Nieuwbouw op bestaande fundering en vloer

Afgelopen jaar is er een aantal dingen onderzocht:

 • Toegankelijkheid van het gebouw.
 • Bouwkundig onderzoek van dak, gevel en vloer.
 • Asbestonderzoek.
 • Duurzaamheidsonderzoek.
 • Haalbaarheidsonderzoek.

Inmiddels is gekozen voor nieuwbouw op de bestaande vloer en fundering. Ook in de nieuwe situatie komt een verdieping aan de St. Ludgerusstraat. Op dit moment zitten we in de ontwerpfase. Daarbij is er een contract afgesloten met een architect met diverse adviseurs. We verwachten dat in het najaar de sloop- en omgevingsvergunning volgt. Daarna start in 2023 de sloop en nieuwbouw.

Wat betekent dat voor u?

 • Gebruikers van het buurtcentrum kunnen in ieder geval tot eind 2022 in het buurtcentrum blijven.
 • We zorgen in overleg met gebruikers voor vervangende ruimte.

Op de hoogte blijven en meedenken

We houden de gebruikers van het buurtcentrum en omwonenden graag op de hoogte van de ontwikkelingen van “Buurtcentrum Zuilen”. Zo was er onlangs een online tafelgesprek waar meer verteld werd over de renovatieplannen. Wilt u ook betrokken blijven? Stuur dan een e-mail naar secretariaatvgu@utrecht.nl onder vermelding van “Buurtcentrum Zuilen”. We houden u dan op de hoogte en laat u weten als er nieuwe bijeenkomsten zijn.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat 
Voorjaar 2022Schetsontwerp 
2022Ontwerp 
2022Aanbesteding 
2023Start verbouwing 

Wat is er al gebeurd?

 • Eind 2020: onderzoeken en herzien van plannen

Waar ligt buurtcentrum Zuilen?

Buurtcentrum Zuilen ligt aan de Sint-Ludgerusstraat 251.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven of hebt u vragen? U kunt dan mailen naar secretariaatvgu@utrecht.nl. Geef in uw e-mail aan dat het over buurtcentrum Zuilen gaat.

Hulp en contact Buurtcentrum Zuilen

Telefoon

14 030

E-mail

secretariaatvgu@utrecht.nl