Bouwprojecten Directievilla bij de Cereolfabriek: herstel en toekomst

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2022

De Directievilla bij de Cereolfabriek aan de Everard Meijsterlaan 3 is in zeer slechte staat. Daarom knappen we het gebouw op. Het eerste herstel voerden we eind oktober tot en met november uit. Noodzakelijke onderhoud en herstel deden we zodat de Directievilla niet verder wordt beschadigd.

Wat hebben we al gedaan?

Eind oktober voerden we herstelwerkzaamheden uit zoals:

  • Het aanvullen van de dakpannen.
  • Loshangende onderdelen binnen en buiten zijn verwijderd.
  • Het dak waterdicht maken.
  • In het gebouw zijn de ruimten leeggehaald en kaal gemaakt.

Wat gaan we nu doen?

In de volgende fase voeren we het grote onderhoud uit. Het gebouw knappen we van binnen en buiten op. Hiermee brengen we de Directievilla weer terugin de staat die het als rijksmonument hoort te hebben. Tot juni 2022 worden de plannen voor de restauratie gemaakt en de vergunningen aangevraagd. Daarna wordt de restauratie uitgevoerd.

Toekomstplannen

We onderzoeken welke nieuwe bestemming bij de Directievilla bij de Cereolfabriek past. We willen dat de Directievilla voor iedereen toegankelijk wordt en een functie krijgt voor de wijk. We kijken bijvoorbeeld of de Directievilla ingezet kan worden voor doelen van de gemeente. Begin 2022 is hier meer duidelijk over. We gaan hierover dan in gesprek met bewoners en ondernemers.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
nu tot februari 2022We kijken of het gebouw gebruikt kan worden door de gemeente.
Februari - juni 2022Voorbereiding werkzaamheden fase 2 ‘Groot onderhoud’: planvorming, vergunningsaanvraag en aanbesteding.
Eerste kwartaal 2022In gesprek met bewoners en ondernemers over het groot onderhoud en de toekomstplannen.
Tweede helft 2022Uitvoering van het groot onderhoud.

Hulp en contact Vastgoedorganisatie