Groenewoudsedijk 6: circulair uit elkaar halen Utrechtse Bazaar

Fase project
In uitvoering

Waarschijnlijk klaar
Eind juli 2022

We gaan de Utrechtse Bazaar aan de Groenewoudsedijk 6 op Papendorp op een circulaire manier uit elkaar halen. Dat wil zeggen dat we alle materialen van het gebouw op een andere plek nog een keer gebruiken. Zo dragen wij bij aan een duurzamere toekomst.

Wat gaan we doen?

  • We gaan de Utrechtse Bazaar op een duurzame manier uit elkaar halen.
  • Een groot deel van de staalconstructie gebruiken we opnieuw. Zo kunnen we veel CO2 besparen.
  • De gekozen partij kwam met het plan om de Bazaar circulair uit elkaar te halen en ergens anders weer op te bouwen.
  • We zetten zoveel mogelijk materialen opnieuw in.

Aandacht voor planten en dieren

In het project hebben we de nodige aandacht voor de natuur. In goed overleg met de ecoloog van gemeente Utrecht zijn maatregelen getroffen. Daardoor hebben planten en dieren zo min mogelijk last van het werk. We hebben bijvoorbeeld in de buurt van het gebouw dierenverblijfplaatsen geplaatst waar vogels kunnen nestelen, paren en broeden.

Utrecht circulair

Utrecht wil dat er in 2050 geen afval meer is en dat producten en grondstoffen dus steeds opnieuw gebruikt worden. Om dit doel te bereiken, is het plan Utrecht Circulair 2020-2023 gemaakt. Ook bouwen en slopen we zoveel mogelijk circulair.

Lees meer over Utrecht als circulaire stad

Planning

We verwachten dat het werk eind juli 2022 klaar is. De Bazaar is dan helemaal weg. Het enige dat achterblijft, zijn de stelconplaten van het gebouw. Deze gebruiken we in de toekomst bij de terreinverharding voor de toekomstige ontwikkelingen van het gebied.

Waar is er al gedaan?

De gemeente zette de opdracht van het circulair uit elkaar halen van de Utrechtse Bazaar via een aanbesteding in de markt. Daarbij hebben we de inschrijvende partijen gevraagd een voorstel te doen om de Bazaar zo circulair en duurzaam mogelijk uit elkaar te halen.

Inmiddels zijn de hekken geplaatst en is de aannemer begonnen met wat kleine acties in het gebouw. Hierbij verwijderen we de tl-balken en inventariseren we al het materiaal.

Hulp en contact Groenewoudsedijk 6

Telefoon

14 030

E-mail

secretariaatvgu@utrecht.nl