Herstel kelders en muren

Om nog lang van onze werven te kunnen genieten, moeten we goed zorgen voor de werven, kelders en muren. Elk jaar herstellen we 100 meter walmuur of kluismuur en 35 kelders, samen met keldereigenaren. Van 2021 tot 2023 pakken we eerst de meest noodzakelijke delen aan.

30 jaar in stappen

De aanpak voor het herstel van kelders en muren duurt ongeveer 30 jaar. Veel dingen hangen met elkaar samenhangen. Zoals de wal- en kluismuren en kelders en ook bijvoorbeeld de bomen in het gebied, de invloed van het verkeer, het baggeren van de grachten en de bekabeling. We plannen steeds enkele jaren vooruit. We stellen elke 4 jaar een uitvoeringsaanpak op, die we elk jaar aanvullen en bijwerken. Zo houden we grip op de planning en de kosten.

Aanpak tot en met 2023

We beginnen met het herstel van de stukken waar dit het meest noodzakelijk is. Deze delen zijn stabiel, maar moeten op korte termijn hersteld worden. We pakken ook een aantal projecten aan waarvoor we al afspraken hadden met aannemers.

Herstel muren

We herstellen elk jaar 100 meter wal- en kluismuur. We werken per rak. Een rak is een deel van de gracht tussen 2 bruggen. Bekijk de rakkenkaart.    

Herstel kelders

In 2022 en 2023 herstellen we een aantal kelders met ernstige lekkage en maken deze waterdicht. We vragen alle eigenaren een melding te doen als er sprake is van ernstige lekkage in hun kelder. Van alle meldingen bepalen we welke kelders we eerst moeten herstellen.

Aanpak tot 2025

In 2024 en 2025 willen we samen met eigenaren een aantal kelders tegelijk gaan herstellen. Dit willen we doen als daar al plannen zijn voor werkzaamheden. Door werkzaamheden samen te voegen kunnen we aan meer kelders tegelijk werken en zijn er minder kosten en overlast. Bijvoorbeeld bij kelders aan de Kromme Nieuwegracht (rak 22 en 24).

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Eind 2022 - april 2024Herstel werf rak 3 oost (Oudegracht: Jansbrug - Viebrug)
Oktober 2023 - mei 2024Herstel werf rak 6 west (Oudegracht: Stadhuisbrug - Bezembrug)
Mei 2023 - voorjaar 2024Herstel kelders Magazijn de Zon (Oudegracht: Stadhuisbrug - Bezembrug)
2024Herstel werf rak 12 oost (Oudegracht: Weesbrug - Smeebrug)
2024 - 2026Herstel kluismuren en kelders rak 22 (Kromme Nieuwegracht: Hieronymusplantsoen – Jansdam)
2024 - 2028

Herstel werf Oudegracht rak 2 west (Viebrug-Jacobibrug), rak 4 oost (Jansbrug-Bakkerbrug), rak 5 beide zijden + 6 oost (Stadhuisbrug – Bezembrug)

Uitgebreide voorbereiding en onderzoek

Voordat de werkzaamheden starten op een deel van de werf, hebben we tijd nodig voor een goede voorbereiding. We doen uitgebreid onderzoek naar de staat van dat deel, de muren en kelders. Dan bepalen welke maatregelen nodig zijn en hoeveel tijd daarvoor nodig is. Dit doen wij samen met eigenaren, bewoners en ondernemers.

Wat hebben we al gedaan

We hebben sinds 2008 meer dan de helft van alle wal- en kluismuren in het wervengebied hersteld, vanuit het project wal- en kluismuren.

 • Oudegracht: rakken 1 Oost, 1 West, 2 Oost, 3 West, 4 West (buiten kelder 131), 7 Oost, 9 Oost,  10 Oost, 10 West, 11 Oost, 11 West, 12 Oost, 12 West, 13 Oost, 13 West, 14 Oost, 14 West, 15 Oost, 15 West
 • Nieuwegracht: rakken 16 Oost, 16 West, 17 Oost, 17 West, 18 Oost, 19 Oost, 19 West
 • Kromme Nieuwegracht: rak 21b tussen de Jeruzalemstraat en het Hieronymusplantsoen.

Video: Zo herstellen we onze walmuren

Bekijk de video met audiodescriptie

3 stappen in de aanpak voor de lange termijn

Als we erop tijd bij zijn, kunnen we ernstige schade voorkomen. Zoals:

 • funderingen stabiel houden door te zorgen dat het zand waarop de fundering staat niet wegspoelt.
 • voorkomen dat muren en kelders van buitenaf overbelast worden. Zoals te zwaar verkeer, schade door nutsleidingen, of boomwortels die erfgoed aantasten.
 • voorkomen dat kelders en muren van binnenuit schade oplopen. Er is kennis nodig om bouwkundige ingrepen in eeuwenoude kelders te doen. We willen ervoor zorgen dat eigenaren de juiste informatie krijgen zodat ze weten hoe dit het beste kan. De wervenmeester krijgt hier een belangrijke rol in.

Sommige kelders en muren hebben behoorlijke schade. Deze schade kan verschillende oorzaken hebben en daarom ook verschillende oplossingen. Zoals:

 • de fundering stabiel maken.
 • naden, scheuren en beschadigd metselwerk aanpakken.
 • constructies versterken.

We willen ervoor zorgen dat het wervengebied in een zo goed mogelijke staat blijft. Dit doen we bijvoorbeeld door:

 • standaard onderhoud te doen.
 • het invoeren van verkeersmaatregelen.
 • actief te handhaven. Dit is ook een vorm van beheer.
 • goed toezicht te houden bij het verlenen van vergunningen voor nutsbedrijven die kabels en leidingen willen leggen.

Samenwerken en meedenken

We nodigen bewoners, eigenaren en ondernemers graag uit om met ons samen te werken aan ons waardevolle erfgoed. Dit kan op verschillende manieren, zoals meedenken bij de online bijeenkomsten die we organiseren, een persoonlijk gesprek of via de Utrechtse Wervenapp.

Denk mee over het wervengebied

Meldingen, schade en nadeelcompensatie

Hebt u scheuren, schade of lekkage in uw kelder? Rijdt er een vrachtauto over de gracht of ziet u een kapot paaltje?

Meld schade of stel een vraag

Ziet u een vrachtwagen op de gracht? Dan kunt u ook de meldkamer toezicht en handhaving bellen via 06 - 38 62 14 96 (bereikbaar van maandag tot en met zondag van 7.30 uur tot 22.30 uur)

Voor alle meldingen in het wervengebied:

Bekijk waar u terecht kunt bij vragen, bij schade of voor het doen van een melding

Als eerste op de hoogte?

Installeer de Utrechtse Wervenapp.Via de app blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over de aanpak en de uitvoering. Ook kunt u op elk moment contact opnemen met de omgevingsmanager met vragen of opmerkingen over het beheer en behoud van het wervengebied. Download de app Utrechtse Werven via de Playstore of App Store

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl