Herstel werven Herstel kelders en muren

Om nog lang van onze werven te kunnen genieten, moeten we goed zorgen voor de werven, kelders en muren. Daarom werken we aan het herstellen van schade, het voorkomen van schade. Ook zorgen we dat de werven op orde blijven. Van 2021 tot 2023 pakken we eerst de meest noodzakelijke delen aan.

30 jaar in stappen

De aanpak voor het herstel van kelders en muren duurt ongeveer 30 jaar. Het is lastig zo ver vooruit te kijken, zeker omdat er veel dingen met elkaar samenhangen. Zoals de wal- en kluismuren en kelders en ook bijvoorbeeld de bomen in het gebied, de invloed van het verkeer, het baggeren van de grachten en de bekabeling. We maken de aanpak behapbaar door steeds enkele jaren vooruit te plannen. We starten in 2021 met een aanpak voor 3 jaar. Daarna stellen we elke 4 jaar een uitvoeringsaanpak op, die we elk jaar aanvullen en bijwerken. Zo houden we grip op de planning en de kosten.

Aanpak van 2021 tot 2023

We beginnen met het herstel van de stukken waar dit het meest noodzakelijk is. Deze delen zijn stabiel, maar moeten op korte termijn hersteld worden. We pakken ook een aantal projecten aan waarvoor we al afspraken hadden met aannemers.

 • Herstel muren
  Van 2021 tot en met 2023 werken we op deze plekken aan het behoud en herstel van de muren. We werken per rak. Een rak is een deel van de gracht tussen 2 bruggen. Bekijk de rakkenkaart.    
 • Herstel kelders
  In 2022 en 2023 herstellen we een aantal kelders met ernstige lekkage en maken deze waterdicht. We vragen alle eigenaren een melding te doen als er sprake is van ernstige lekkage in hun kelder. Van alle meldingen bepalen we welke kelders het eerst hersteld moeten worden. We bieden een subsidie voor het waterdicht maken van de kelder: 50% van de kosten.

Aanpak tot 2025

Begin 2022 maken we een uitvoeringsplan waarin staat welke delen van wal- en kluismuren moeten worden hersteld tot 2025. In 2024 en 2025 willen we samen met eigenaren een aantal kelders tegelijk gaan herstellen. Dit willen we doen als daar al plannen zijn voor werkzaamheden. Door werkzaamheden samen te voegen kunnen we aan meer kelders tegelijk werken en zijn er minder kosten en overlast. Bijvoorbeeld bij de kelders aan de Kromme Nieuwegracht (rak 22 en 24), Choorstraat en Lijnmarkt.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WaarWanneer
Rak 2 oost (Oudegracht: Viebrug-Jacobibrug)

uitvoering: oktober 2021 tot september 2022

Rak 3 oost (Oudegracht: Jansbrug - Viebrug)

voorbereiding: begin 2022 tot eind 2022

uitvoering: eind 2022 tot half 2023

Rak 6 west (Oudegracht: Stadhuisbrug - Bezembrug)

voorbereiding: begin 2022 tot begin 2023

uitvoering: begin 2023 tot eind 2023

Rak 2 west (Oudegracht: Viebrug - Jacobibrug)

voorbereiding: begin 2022 tot begin 2023

uitvoering: begin 2023 tot eind 2023

Rak 22 en 24 (Kromme Nieuwegracht: Hieronymusplantsoen – Jansdam en Janskerkhof - Maarsbergerbrug )

voorbereiding: medio 2021 tot medio 2023

uitvoering: medio 2023 tot medio 2025

Rak 6 oost (Oudegracht: Stadhuisbrug - Bezembrug)

voorbereiding: begin 2023 tot eind 2023

uitvoering: eind 2023 tot begin 2024

Uitgebreide voorbereiding en onderzoek

Voordat de werkzaamheden starten op een deel van de werf, hebben we tijd nodig voor een goede voorbereiding. We doen uitgebreid onderzoek naar de staat van dat deel, de muren en kelders. Dan bepalen welke maatregelen nodig zijn en hoeveel tijd daarvoor nodig is. Dit doen wij samen met eigenaren, bewoners en ondernemers.

Wat hebben we al gedaan

We hebben sinds 2008 meer dan de helft van alle wal- en kluismuren in het wervengebied hersteld, vanuit het project wal- en kluismuren.

 • Oudegracht: rakken 1 Oost, 1 West, 3 West, 4 West (buiten kelder 131), 7 Oost, 9 Oost,  10 Oost, 10 West, 11 Oost, 11 West, 12 Oost, 12 West, 13 Oost, 13 West, 14 Oost, 14 West, 15 Oost, 15 West
 • Nieuwegracht: rakken 16 Oost, 16 West, 17 Oost, 17 West, 18 Oost, 19 Oost, 19 West
 • Kromme Nieuwegracht: rak 21b tussen de Jeruzalemstraat en het Hieronymusplantsoen.

Video: Zo herstellen we onze walmuren

Bekijk de video met audiodescriptie

3 stappen in de aanpak voor de lange termijn

Als we erop tijd bij zijn, kunnen we ernstige schade voorkomen. Zoals:

 • funderingen stabiel houden door te zorgen dat het zand waarop de fundering staat niet wegspoelt.
 • voorkomen dat muren en kelders van buitenaf overbelast worden. Zoals te zwaar verkeer, schade door nutsleidingen, of boomwortels die erfgoed aantasten.
 • voorkomen dat kelders en muren van binnenuit schade oplopen. Er is kennis nodig om bouwkundige ingrepen in eeuwenoude kelders te doen. We willen ervoor zorgen dat eigenaren de juiste informatie krijgen zodat ze weten hoe dit het beste kan. De wervenmeester krijgt hier een belangrijke rol in.

Sommige kelders en muren hebben behoorlijke schade. Deze schade kan verschillende oorzaken hebben en daarom ook verschillende oplossingen. Zoals:

 • de fundering stabiel maken.
 • naden, scheuren en beschadigd metselwerk aanpakken.
 • constructies versterken.

We willen ervoor zorgen dat het wervengebied in een zo goed mogelijke staat blijft. Dit doen we bijvoorbeeld door:

 • standaard onderhoud te doen.
 • het invoeren van verkeersmaatregelen.
 • actief te handhaven. Dit is ook een vorm van beheer.
 • goed toezicht te houden bij het verlenen van vergunningen voor nutsbedrijven die kabels en leidingen willen leggen.

Samenwerken en meedenken

We nodigen bewoners, eigenaren en ondernemers graag uit om met ons samen te werken aan ons waardevolle erfgoed. Dit kan op verschillende manieren, zoals meedenken bij de online bijeenkomsten die we organiseren, een persoonlijk gesprek of via de Utrechtse Wervenapp.

Denk mee over het wervengebied

Meldingen, schade en nadeelcompensatie

Ziet u een vrachtwagen op een kwetsbare straat? Meld dit via:

 • de meldkamer toezicht en handhaving via 06 - 38 62 14 96 (bereikbaar van maandag tot en met zondag van 07.30 uur tot 22.30 uur)
 •  de app Slim Melden: kies voor categorie "Verkeer" en daarna "Zwaar voertuig binnenstad".

Ziet u een kapot paaltje? Meld dit via de app Slim Melden
- kies voor de categorie: “Openbare ruimte, wegen, speelplaatsen”
- kies daarna de categorie “Verkeersborden en straatnaamborden”

Voor alle meldingen in het wervengebied:

Bekijk waar u terecht kunt bij vragen, bij schade of voor het doen van een melding

Als eerste op de hoogte?

 • Installeer de Utrechtse Wervenapp.Via de app blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over de aanpak en de uitvoering. Ook kunt u op elk moment contact opnemen met de omgevingsmanager met vragen of opmerkingen over het beheer en behoud van het wervengebied. Download de app Utrechtse Werven via de Playstore of App Store

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl