Herstel kelders en muren Financiële regeling voor keldereigenaren

We gaan meebetalen aan het waterdicht maken en herstellen van kelders in het wervengebied. Dat biedt zekerheid aan keldereigenaren en neemt financiële drempels weg. Het hoort ook bij de afspraken die we met keldereigenaren maken over samenwerken bij het herstellen van kelders. Wij werken aan een voorlopige financiële regeling. Deze gaat in het najaar van 2022 in en geldt tot halverwege 2024. Daarna komt er een definitieve regeling.

Wat houdt de regeling in?

  • Wij betalen 50% van de kosten van normaal onderhoud aan het keldergewelf en de bijbehorende muren en funderingen, en eventueel waterdicht maken.
  • Wij betalen 100% van de schade die eenduidig, zonder uitgebreid technisch onderzoek, is toe te schrijven aan ons.
  • Wij betalen 90% van de herstelkosten van schade aan het keldergewelf, muren en fundering die niet eenduidig aan ons of de eigenaar zijn toe te schijven. Hiervoor geldt een maximum van € 250.000 per kelder.

Voorlopige en definitieve regeling

Met de regeling dekken wij het risico voor de eigenaar op onverwachte kosten voor het grootste deel af. Dat is nodig omdat we met het herstellen van de eerste kelders ook de oorzaken van schade, herstelkosten en de verdeling daarvan tussen ons en de keldereigenaren onderzoeken. Dat moet leiden tot een financiële regeling in 2024. Keldereigenaren die nu beginnen met het herstellen van hun kelders, kunnen niet zo lang wachten tot ze duidelijkheid hebben over de kosten de verdeling daarvan. Daarom komt er in het najaar van 2022 een voorlopige regeling.

Lees meer over de financiële regeling voor keldereigenaren in de raadsbrief

Lees de uitgangspunten van de financiële regeling

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl