Meldingen, schade en nadeelcompensatie wervengebied

Hebt u scheuren, schade of lekkage in uw kelder. Is uw kelder wellicht onvoldoende stabiel? Bekijk waar u terecht kunt bij vragen, bij schade of voor het doen van een melding over het Utrechtse wervengebied.

Melden van een urgent veiligheidsrisico

Wilt u een melding doen van een urgent risico voor veiligheid of op schade aan het erfgoed? Na uw melding nemen we contact op om een inspectie in te plannen.

Meld een urgent veiligheidsrisico

Aansprakelijk stellen van de gemeente

Een keldereigenaar is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud en het in goede staat houden van zijn kelder. Hebt u schade aan uw kelder en kunt u bewijzen dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor uw schade.

Meld schade aan een kelder

Nadeelcompensatie (vergoeding voor winst- of inkomstenverlies)

Bent u ondernemer en hebt u winst- of inkomstenverlies door de uitvoering van werkzaamheden door de gemeente? Denk hierbij aan werkzaamheden aan de weg en werven of (verkeers-)besluiten (zoals het afsluiten van wegen). In sommige gevallen kunt u een deel van de schade vergoed krijgen. Dit heet nadeelcompensatie.

Doe een nadeelcompensatieverzoek

Meldingen openbare ruimte

U kunt meldingen over de inrichting en/of het beheer van de openbare ruimte doen. Zoals de straten boven de kelders en de werven naast de kelders. Bijvoorbeeld als u een kapot paaltje op straat ziet dat gerepareerd moet worden.

Doe een melding openbare ruimte

Meldingen zwaar verkeer

Ziet u een vrachtwagen op een kwetsbare straat? Meld dit via de meldkamer toezicht en handhaving via 06 - 38 62 14 96 (bereikbaar van maandag tot en met zondag van 7.30 uur tot 22.30 uur).

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl