Overzicht werfkelders

We willen weten hoeveel kelders er in het wervengebied onder de openbare weg liggen en in welke staat deze zijn. We hebben de locatie van deze kelders zo goed mogelijk in beeld gebracht.

Waarom dit onderzoek?

De meeste kelders zijn particulier eigendom en zijn in het verleden niet goed in kaart gebracht. Door dit onderzoek hebben we een zo goed mogelijk beeld van het aantal kelders: wie de eigenaar is, waar de kelders liggen en wat de staat van de kelders is. Ook weten we of de kelders goed onderhouden en voldoende sterk zijn. Zodat ons erfgoed behouden blijft en veilig is en we de openbare weg boven de kelders kunnen blijven gebruiken. En als het nodig is, nemen we maatregelen.

Helpt u mee kelders in kaart te brengen?

We hebben op een kaart bijgehouden welke kelders bij ons bekend zijn.

Bekijk de overzichtskaart met kelder

Kent u een kelder die niet op de kaart staat? Stuur dan een e-mail naar werven@utrecht.nl. Zet daarbij als onderwerp 'kelder in kaart'.

Zoektocht naar kelders

Uit historisch onderzoek weten we dat er een eeuw geleden zo’n 1.000 kelders bekend waren. Inmiddels hebben we zo’n 945 kelders in kaart gebracht. Dat hebben we voor elkaar gekregen door:

  • bewoners en eigenaren te vragen of zij wisten of er een straat-, brug- of werfkelder in de buurt was
  • meldingen en signalen van bewoners en eigenaren na te gaan om te zien of er kelders aanwezig zijn
  • riool- en bouwtekeningen te onderzoeken op de aanwezigheid van kelders
  • historische informatie te bestuderen. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar straten die in de 16e en 17e eeuw verbreed zijn. Hierdoor kunnen kelders onder de openbare weg terecht zijn gekomen
  • met een grondradar te zoeken naar onbekende kelders
  • spook- en weeskelders te controleren, om te weten of deze in goede staat zijn

Spook- en weeskelders

We hebben een overzicht gemaakt van bekende straat-, brug- en werfkelders. Hier zitten ook een aantal spook- of weeskelders bij.

Weeskelders

We hebben 7 weeskelders gevonden. Dat zijn kelders waarvan het niet (meer) duidelijk is wie de eigenaar is. Bijvoorbeeld doordat ze niet (meer) verbonden zijn met de achterliggende woning of kelder.

Spookkelders

We hebben 11 spookkelders gevonden. Dat zijn kelders waarvan bouwsporen zijn gevonden. Of kelders waarover aanwijzingen in het archief zijn gevonden, maar waarvan niet duidelijk is of ze volledig zijn gesloopt.

Maatregelen die zijn genomen

Op basis van de locaties van de kelders hebben we preventief maatregelen genomen om te voorkomen dat zwaar verkeer over deze historische kelders rijdt. Op deze straten mag geen verkeer meer komen met een aslast van meer dan 2 ton. Ook is in enkele gevallen preventief een aslastbeperking ingevoerd, zoals bij de straten ’t Hoogt, Haverstraat en Zadelstraat. Hier hebben we kelders onder de openbare weg gevonden die eerder niet in beeld waren.

Ook hebben we ongeveer 100 kelders bezocht om te achterhalen of deze kelders goed zijn onderhouden en voldoende sterk zijn. Dit doen we voor het behoud van het erfgoed, de veiligheid en het functioneren van de openbare weg boven de kelders. Bij een aantal kelders zijn maatregelen getroffen in de bovenliggende openbare ruimte of in de kelder.

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl