Samenwerken voor behoud van werven

Voor het behoud van de werven is een goede samenwerking nodig. Want alle onderdelen in het wervengebied hangen met elkaar samen, zoals kelders en muren, wegen en vaarroutes. De gemeente, keldereigenaren, bewoners en ondernemers zijn afhankelijk van elkaar en hebben invloed op elkaars ‘stukje erfgoed’. Daarom willen we goede afspraken maken over deze samenwerking.

Samenwerkingsafspraken maken

Samen met keldereigenaren maken we afspraken over de samenwerking, onder leiding van een onafhankelijke derde partij. Deze afspraken werken we in 2021 en 2022 uit. De gemeente wil samen met keldereigenaren opdracht geven voor het herstel van kelders. Met een onafhankelijke deskundige werken we uit in welke vorm we dit het beste kunnen doen. Bijvoorbeeld in een stichting. De kostenverdeling, het opdrachtgeverschap en de financiering van het herstel werken we de komende periode met elkaar uit.

Commissie van wijzen wervengebied

Eigenaren van werfkelders en gemeente hebben samen een commissie van wijzen ingesteld. Deze commissie heeft in april 2021 een advies gemaakt, ‘De vergeten burenplicht’, hierin staat onder andere:

  • de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van eigenaren en de gemeente
  • het eigendom en de samenwerking tussen gemeenten en  eigenaren bij het herstel en behoud van het wervengebied.

De gemeente neemt dit advies van de commissie als leidraad voor de aanpak om met elkaar tot een goede samenwerking te komen.

Informatie en contact met app Utrechtse werven

Via de app blijft u op de hoogte van de laatste informatie over het programma. Ook kunt u op elk moment contact opnemen met de omgevingsmanager met vragen of opmerkingen over het beheer en behoud van het wervengebied.

Download de app

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl