Jan van Galen en Huizingalaan: opnieuw ontwikkelen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Eind 2024

Op de hoek Jan van Galenstraat en de Kardinaal de Jongweg willen we nieuwe woningen bouwen. De bestaande gebouwen zijn uit 1964 en zijn verouderd en toe aan vervanging. Opknappen van deze gebouwen bleek niet rendabel en duurzaam.

Wat komt er?

Het programma bestaat uit:

  • 94 woningen waarvan 40 sociaal
  • een supermarkt van ongeveer 1.200 m² oppervlakte
  • 6 dagwinkels van samen 630 m² oppervlakte
  • Een gezondheidscentrum van 650 m2 oppervlakte
  • een parkeergarage onder de gebouwen met 65 parkeerplaatsen
  • opnieuw inrichten van openbare ruimte

Waar staan we nu?

Het project is op 12 januari 2023 behandeld in de commissievergadering Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Vastgoed. Tijdens deze vergadering is besloten dat er een aantal andere mogelijkheden voor het plan komen. Deze mogelijkheden bespreken we in de commissievergadering van 9 maart 2023.

Waar helpt dit project aan mee?

Utrecht is in ontwikkeling. De stad groeit naar ongeveer 430.000 inwoners rond 2040. Dit zal het aanzien en het gebruik van de stad sterk veranderen. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 staat dat we deze groei opvangen door geschikte woningen te bouwen in de stad. En door in te zetten op meer aandacht voor groen, werken, mobiliteit en voorzieningen.

Ook zetten we in op een inclusieve stad, waar plek is voor iedereen en waar iedereen kan meedoen. Menging van verschillende woonvormen (zoals huur-koop, prijsklassen) is hierbij belangrijk. Ook is het belangrijk dat de voorzieningen en het groen meegroeien met de groei en verandering van de stad.

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
9 maart 2023Behandeling project in de commissievergadering Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Vastgoed

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact Jan van Galen en Huizingalaan

Telefoon

14 030

E-mail

galenhuizingalaan@utrecht.nl