Bouwprojecten Jan van Galen en Huizingalaan: opnieuw ontwikkelen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Eind 2024

Op de hoek Jan van Galenstraat en de Kardinaal de Jongweg willen we nieuwe woningen bouwen. De bestaande gebouwen zijn uit 1964 en zijn verouderd en toe aan vervanging. Opknappen van deze gebouwen bleek niet rendabel en duurzaam.

Wat komt er?

Het programma bestaat uit:

  • 83-95 (huur) appartementen waarvan 40 sociale huur
  • een (discount) supermarkt van ongeveer 1.270 m² oppervlakte
  • 6 dagwinkels van 710 m² oppervlakte
  • Een gezondheidscentrum van 773 m2 oppervlakte
  • een parkeergarage onder de gebouwen met 65 parkeerplaatsen
  • opnieuw inrichten van openbare ruimte

Uitwerken programma nieuwbouw

Samen met de initiatiefnemer werken we een programma voor de nieuwbouw uit. We kijken naar wat er precies moet komen en in wat voor vorm.

Onderzoek naar hoe haalbaar voorlopig programma is

In 2019 hebben we een voorlopig programma beschreven. Hoe haalbaar en wenselijk dit programma is, onderzochten we de afgelopen tijd. Op basis van de uitkomsten van alle onderzoeken, de opgehaalde informatie vanuit de bijeenkomsten met bewoners en de gesprekken met de buurtvereniging Ezelsdijk hebben we een afweging gemaakt.

We zochten hoe we de woningen konden toevoegen en de winkelstrip konden houden voor de buurt. Hierbij hielden we zo goed mogelijk rekening met de belangen van de buurt. Er is gekozen om het voorlopige programma aan te passen. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • de omvang (m²) van de supermarkt is teruggebracht
  • er komt een gezondheidscentrum

Eisen en wensen voor het plan

We beginnen met het opstellen van eisen en wensen voor het plan (Stedenbouwkundig Programma van Eisen). Wij geven hierin aan waar het project aan moet voldoen. In het derde kwartaal van 2022 kunt u hierop reageren.

Waar helpt dit project aan mee?

Utrecht is in ontwikkeling. De stad groeit naar ongeveer 430.000 inwoners rond 2040. Dit zal het aanzien en het gebruik van de stad sterk veranderen. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 staat dat we deze groei opvangen door geschikte woningen te bouwen in de stad. En door in te zetten op meer aandacht voor groen, werken, mobiliteit en voorzieningen.

Ook zetten we in op een inclusieve stad, waar plek is voor iedereen en waar iedereen kan meedoen. Menging van verschillende woonvormen (zoals huur-koop, prijsklassen) is hierbij belangrijk. Ook is het belangrijk dat de voorzieningen en het groen meegroeien met de groei en verandering van de stad.

Op de hoogte blijven en meedenken

Informatiebijeenkomst

We willen de buurt graag op de hoogte houden van de plannen. Daarom organiseren we in het najaar van 2022 een brede buurtbijeenkomst. We willen dan vertellen hoe ver we zijn met de plannen en wat er nog moet komen. Ook laten we dan een eerste uitwerking van de gekozen mogelijkheid zien. Hierop kunt u dan reageren.

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Najaar 2022Presentatie van de schetsplannen
Eind 2022Bekijken en reageren op eisen en wensen voor het plan (Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)
Eind 1e kwartaal/begin 2e kwartaal 2023Vaststellen SPvE door de raad
2e kwartaal 2023Start opstellen van bestemmingsplan
3e kwartaal 2023Bekijken en reageren op bestemmingsplan
4e kwartaal 2023/1e kwartaal 2024Vaststellen bestemmingsplan door de raad
1e kwartaal 2024Bezwaar en beroepstermijn bestemmingsplan

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact Jan van Galen en Huizingalaan

Telefoon

14 030

E-mail

galenhuizingalaan@utrecht.nl