Jan van Galen en Huizingalaan: opnieuw ontwikkelen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Zomer 2025

Op de hoek Jan van Galenstraat en de Kardinaal de Jongweg willen we nieuwe woningen bouwen. De bestaande gebouwen zijn uit 1964 en zijn verouderd en toe aan vervanging. Opknappen van deze gebouwen bleek niet rendabel en duurzaam.

Wat komt er?

  • 94 woningen, waarvan 73 betaalbare woningen.
  • Een parkeergarage onder de gebouwen. Met een fietsenstalling die de bewoners samen delen.
  • Een supermarkt (bruto-vloeroppervlakte ongeveer 1.270 m²). De ingang voor het bevoorraden van de supermarkt komt aan de Kardinaal de Jongweg.
  • 5 dagwinkels (samen 535 m² bruto-vloeroppervlakte).
  • Een gezondheidscentrum (535 m2 bruto-vloeroppervlakte).
  • Een nieuwe inrichting van de openbare ruimte.

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
11 december 2023 - 5 februari 2024reageren op concept-SPvE
Voorjaar 2024besluitvorming SPvE
Zomer 2024openstellen bestemmingsplan
Najaar 2024inspraakperiode  bestemmingsplan
Eind 2024/begin 2025besluitvorming bestemmingsplan

Wat is er al gebeurd?

Waar helpt dit project aan mee?

Utrecht groeit naar ongeveer 430.000 inwoners rond 2040. Dit zal het aanzien en het gebruik van de stad sterk veranderen. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 staat dat we deze groei opvangen door geschikte woningen te bouwen in de stad. En door in te zetten op meer aandacht voor groen, werken, mobiliteit en voorzieningen.

Ook zetten we in op een inclusieve stad, waar plek is voor iedereen en waar iedereen kan meedoen. Menging van verschillende woonvormen (zoals huur-koop, prijsklassen) is hierbij belangrijk. Ook is het belangrijk dat de voorzieningen en het groen meegroeien met de groei en verandering van de stad.

Hulp en contact Jan van Galen en Huizingalaan

Telefoon

14 030

E-mail

galenhuizingalaan@utrecht.nl