Bouwprojecten Galgenwaard en omgeving herontwikkelen

Fase project

In voorbereiding

Planning

Vanaf 2023

De gemeente Utrecht gaat het gebied rond Galgenwaard vernieuwen. Dat doen we samen met de eigenaar van het stadion en de eigenaar van de Herculestoren.

We willen dat het een levendige plek wordt voor wonen, werken, leren, sport, gezondheid en vrije tijd. Een plek waar de openbare ruimte groen, creatief en uitnodigend is. Een plek waar Utrechters graag komen. Ook als FC Utrecht niet hoeft te spelen.

Galgenwaard is nu al een bijzondere plek in Utrecht. Voor de supporters van FC Utrecht, maar ook voor de bewoners rond het stadion, de mensen die er werken, studeren of die er bijvoorbeeld sporten.

Wat gaan we doen?

We onderzoeken hoe we Galgenwaard en directe omgeving kunnen vernieuwen, samen met initiatiefnemers Galgenwaard Onroerend Goed bv en Herculestoren Utrecht cv. Dit zijn de eigenaren van het stadion en de Herculestoren.

Het moet een omgeving worden met woningen voor verschillende doelgroepen en een omgeving voor werken, leren, sporten, gezondheid en ontspanning. Een gebied waar het prettig is voor fietsers en voetgangers. En waar de Kromme Rijn weer een zichtbare plek krijgt. Sport blijft een belangrijke rol spelen binnen Galgenwaard.

Uitwerken van de plannen

Vanaf oktober 2021 werken we samen met het architectenbureau Mecanoo de plannen uit in een stedenbouwkundige uitwerking (SU). Hiermee krijgen we een beter beeld van wat er nu echt gaat gebeuren. Bijvoorbeeld wat er gebouwd kan worden, hoe de buitenruimte rond het stadion aantrekkelijker kan worden en waar wegen, fietspaden en parkeerplekken kunnen komen.

Daarna maken we een stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE). Hierin staat aan welke voorwaarden de ontwikkeling allemaal moet voldoen. Bijvoorbeeld hoeveel woningen en voorzieningen er moeten komen. En waar ruimte komt voor groen, water, wegen en parkeren. De gemeenteraad neemt dan een besluit over het SPvE.

Middelpunt van Maarschalkerweerd

Galgenwaard en omgeving, moet hét middelpunt van Maarschalkerweerd worden. Stadion Galgenwaard en omgeving heeft een bijzondere plek in Maarschalkerweerd. Het doel is om van stadion Galgenwaard het (sport)symbool van het gebied te maken. En een podium voor de stad.

De ontwikkeling van het gebied sluit goed aan bij de ambities uit het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd (pdf, 8 MB) van 9 juli 2020 en de Ruimtelijke Strategie Utrecht.

Blijf op de hoogte en denk mee

Voor het maken van de uitwerking zijn eigenaren, huurders, omwonenden, belanghebbenden en ook andere Utrechters belangrijk. Zij mogen aangeven wat hun wensen en aandachtspunten voor dit gebied zijn. Hiervoor organiseren we samen met het communicatiebureau De Wijde Blik meerdere bijeenkomsten. Op 13 december 2021 vond de eerste (online) bijeenkomst plaats. Naast een presentatie over de ideeën voor het gebied, spraken we ook over hoe u kunt meedenken en op de hoogte kunt blijven in het participatietraject. Op www.participatiegalgenwaard.nl leest u de presentatie en het verslag van 13 december terug. U kunt zich via deze site ook aanmelden voor een nieuwsbrief die u op de hoogte houdt van de participatie.

Vragen

Hebt u vragen of wilt u iets met ons delen? Stuur een e-mail naar galgenwaard@utrecht.nl.

Nieuwsbrief

Wilt u nieuws ontvangen over wat er in uw wijk gebeurt? Geef u dan op voor de nieuwsbrief Utrecht. Galgenwaard valt onder de wijk Oost.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
2021-2022stedenbouwkundige uitwerking maken
Februari/maart 2022themabijeenkomsten
April/mei 2022bijeenkomst voor het uitwerken van de scenario’s die uit de thematische bijeenkomsten komen
Najaar 2022stedenbouwkundig programma van eisen klaar
Eind 2022vaststellen stedenbouwkundig programma van eisen door gemeenteraad

Wat is er al gebeurd?

  • 13 december 2021: startbijeenkomst (online) met bewoners en belanghebbenden (zie www.participatiegalgenwaard.nl)
  • Op 20 april 2021 is het intentiedocument vastgesteld. In dit document staan de ambities en onderzoeksvragen voor de ontwikkeling van dit gebied. We willen dat er een mix van wonen, werken, leren, sport, gezondheid, recreatie en leisure komt. Het wordt het middelpunt van Maarschalkerweerd met het stadion als podium van de stad. Het moet een levendig en gemengd gebied worden met goede openbaar openbare ruimte. De onderzoeksvragen gaan over wat er in het gebied nodig is om dit voor elkaar te krijgen.

Om welk gebied gaat het?

Het gaat om stadion Galgenwaard en het gebied eromheen, tussen de Krommerijn, Waterlinieweg en Kromhoutkazerne. De Herculeslaan, Stadionlaan, Herculesplein en Galgenwaardsepad liggen in het gebied.

Hulp en contact Galgenwaard

Telefoon

14 030

E-mail

galgenwaard@utrecht.nl