Bouwprojecten Betaald parkeren in en om de Merwedekanaalzone

In de Merwedekanaalzone en de wijken rondom de nieuwe stadswijk Merwede voeren we betaald parkeren in. Het betaald parkeren moet uiterlijk zijn geregeld als de eerste inwoners in de nieuwe wijk Merwede komen wonen.

Waarom voeren we betaald parkeren in?

Bij grote bouwlocaties zoals de Merwedekanaalzone nemen we maatregelen om parkeeroverlast in omliggende gebieden te voorkomen. In de nieuwe stadswijk Merwede komt weinig parkeerruimte. Toekomstige bewoners maken straks veel gebruik van de fiets, het openbaar vervoer en deelauto’s. We willen voorkomen dat de nieuwe bewoners en bezoekers hun auto in omliggende wijken gaan parkeren. Dit kan zorgen voor verkeersdrukte en parkeerproblemen.

Uit ervaring op andere plekken in de stad blijkt dat de invoering van betaald parkeren de meest effectieve manier is om te voorkomen dat mensen van buiten de buurt er parkeren. Betaald parkeren is ook een manier om het autoverkeer te beperken, zodat de stad bereikbaar blijft. Bovendien biedt het kansen om opnieuw na te denken over de openbare ruimte in een wijk. Door het invoeren van betaald parkeren ontstaat er vaak ruimte. Daar kan dan bijvoorbeeld extra groen of een speelvoorziening komen. Meer hierover staat in de buurtagenda Dichterswijk (pdf, 463 kB) en buurtaanpak Rivierenwijk.

Hoe en wanneer gaat het in?

Vanaf 2022 gaat de gemeente in gesprek met bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt, over hoe en wanneer betaald parkeren het beste kan worden ingevoerd. Het gaat in voordat de eerste bewoners in de nieuwe wijk Merwede komen wonen. Dat is naar verwachting in 2025.

Waar voeren we betaald parkeren in?

De gemeente wil betaald parkeren invoeren in de Merwedekanaalzone zelf en in de omliggende buurten. Het gaat om Dichterswijk, Rivierenwijk, Transwijk, de woonboulevard en een deel van Kanaleneiland-Zuid. In delen van deze buurten is nu al betaald parkeren. De Merwedekanaalzone en Dichterswijk komen in parkeerzone A2 (de randen van het centrum). De overige gebieden komen in parkeerzone B1 (stedelijk gebied). Voor een 1e parkeervergunning betalen bewoners in parkeerzone A2 ongeveer € 20 per maand, in B1 is dit € 9 per maand. Een eerste zakelijke parkeervergunning kost ongeveer € 60 per maand in zone A2. In B1 is dit ongeveer € 43.

Op de parkeerplattegrond kunt u zien waar nu al betaald parkeren is. Alle informatie over parkeren in Utrecht vindt u op www.utrecht.nl/parkeren.

Na het besluit van de gemeenteraad wordt, samen met bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt, bekeken hoe betaald parkeren het beste kan worden ingevoerd.

Nog geen betaald parkeren voor Hoograven en Kanaleneiland-Noord

In Hoograven en Kanaleneiland-Noord komt geen betaald parkeren. In deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone zijn namelijk nog geen grote veranderingen. Toch kunnen Hoograven en Kanaleneiland ook te maken krijgen met parkeeroverlast, na het invoeren van betaald parkeren in Rivierenwijk en Transwijk. Dit komt doordat bewoners en bezoekers van omliggende buurten met betaald parkeren vaak gaan parkeren in de buurt waar geen betaald parkeren is. Daarom gaan we op een later moment ook in gesprek met bewoners en ondernemers in delen van Hoograven en Kanaleneiland. Zij kunnen dan aangeven of ze betaald parkeren in hun buurt willen invoeren. Dit gebeurt na de gesprekken over betaald parkeren in Rivierenwijk en Transwijk.

Nieuw parkeerbeleid voor Utrecht

De gemeente is bezig met het maken van nieuw beleid voor parkeren. Hierbij kijken we ook naar maatregelen om de stad bereikbaar en leefbaar te houden. De druk op de openbare ruimte in de stad wordt steeds groter. In de hele stad zijn maatregelen nodig om die druk te verlichten. Dat is niet alleen zo in de wijken rond de Merwedekanaalzone.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
2022/2023Per gebied samen met bewoners en ondernemers kijken naar invoering betaald parkeren
2023/2024Draagvlakmeting Hoograven en Kanaleneiland
2025Betaald parkeren invoeren bij oplevering van de eerste woningen in Merwede

Wat is er al gebeurd?

  • 7 oktober 2021: Gemeenteraad stelt voorstel Invoering betaald parkeren vast
  • 10 maart 2021: College van B en W stelt aan de raad voor om betaald parkeren in te voeren

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl