Nieuwe stadswijk Merwede

Tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk bouwt Utrecht een stadswijk van de toekomst voor 12.000 bewoners. Deze wijk Merwede wordt een groene, autovrije wijk met een brede mix van woningen voor iedereen.

Stadswijk Merwede ligt in het midden van de Merwedekanaalzone, tussen Transwijk en Rivierenwijk. Hier komt op de plek van een bedrijventerrein een buurt met woningen en veel verschillende voorzieningen. De bebouwing komt dichter bij elkaar dan in andere Utrechtse wijken. Daarom is het belangrijk om de beschikbare openbare ruimte met veel aandacht in te richten. Dit kan door de wijk autovrij te maken. We moedigen bewoners aan om te fietsen, te lopen en gebruik te maken van deelauto’s en openbaar vervoer.

De gemeenteraad heeft op 24 februari 2022 ingestemd met het bestemmingsplan voor de wijk Merwede. Dit maakt het mogelijk om te starten met de eerste bouwfase van 4.250 woningen en de omliggende infrastructuur. De verwachting is dat de bouw in de eerste helft van 2023 start en dat de eerste bewoners er ongeveer 2 jaar later kunnen komen wonen.

Nu al veel te doen

Maar Merwede leeft en bruist nu al. Er wonen al zo’n 1.000 starters in de gebouwen van City Campus Max en Lux ét Pax. Er is plek voor innovatieve, duurzame bedrijven zoals de Clique. Je vindt er creatieve bedrijven, horeca en sport, zoals De Vechtclub, Kanaal30 en de Boulderhal. We willen zoveel mogelijk bedrijven en een aantal waardevolle gebouwen in de toekomst behouden in het gebied.

Benieuwd naar wat er nu al te vinden en te doen is in Merwede? Bekijk de website Merwede.

Wat komt er?

Woningen:

 • 6.000 nieuwe woningen (naast de al bestaande 1.250 woningen in gebouwen Max en Lux et Pax)
  Een woningmix van:
  • 1.800 sociale huur
  • 1.500 middenhuur (minimaal 900) en betaalbare koop (tot het maximale bedrag waarbij de nationale hypotheekgarantie (NHG) geldt)
  • 2.700 vrije sectorhuur en -koop
 • de aanleg is verdeeld over 2 fases. In fase 1 komen er ongeveer 4.250 woningen. In fase 2 ongeveer 1.750 woningen. Beide fases met dezelfde woningmix.

Veel groen:

 • openbare ruimte en binnenterreinen ‘groen tenzij’
 • groene daken
 • Merwedepark is onderdeel van het fiets- en hardlooprondje Stadseiland
 • leefruimte voor vleermuizen, gierzwaluwen, zangvogels, egels en vlinders
 • waterverbinding van Merwedekanaal naar Park Transwijk

Duurzaamheid:

 • groot ondergronds warmte-koude-opslagsysteem om de wijk te verwarmen en te koelen. Dit systeem staat in de top 3 van grootste WKO’s in Nederland
 • 50% van de daken met zonnepanelen
 • 50% van de daken groen- en waterberging
 • bijna energieneutrale gebouwen

Autovrij:

 • 250 deelauto’s en veel deelfietsen
 • 21.500 fietsparkeerplekken in de gebouwen
 • 2 logistieke hubs voor pakketjes
 • parkeergarages aan de rand
 • parkeren op afstand (lage parkeernorm)
 • dichtbij hoogwaardig openbaar vervoer

Ruimte voor rust en levendigheid

Er is plek voor veel verschillende voorzieningen, zoals horeca, een sporthal, 2 basisscholen, een middelbare school, werkruimtes, een gezondheidscentrum, een ouderencentrum en een wijkcultuurhuis. Het huidige fietsdepot wordt een bruisende plek met een markthal, horeca, creatieve bedrijvigheid en voedselteelt. Op andere plekken is er juist rust. Zoals bij de verschillende groene pleinen tussen de bebouwing. Ook wordt het gebied autovrij.

Duurzame en betaalbare woningen

Er komen 3.300 betaalbare woningen, waarvan 30% sociale huur en 25% middensegment (middenhuur en betaalbare koop). Het deel sociale huur komt op 36% als we de bestaande woningen van Max en Pax et Lux meerekenen. Door dit hoge aantal en de duurzame ambities kreeg het project eerder al 21 miljoen subsidie van het Rijk. Merwede is een van de grootste nieuwe binnenstedelijke wijken in Nederland.

2 bruggen over Merwedekanaal

Er komen 2 nieuwe bruggen over het Merwedekanaal bij stadswijk Merwede: bij de Waalstraat en bij de Zijldiepstraat. De schetsontwerpen hiervoor zijn klaar.
Meer over de 2 bruggen

Bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad

Op 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 5 (Merwede), Europalaan fase 1 vastgesteld.

In het bestemmingsplan staat wat er wel en niet mag in het gebied. Het is de juridische vertaling van de besluiten die de gemeenteraad op 7 oktober 2021 nam over dit gebied.

Het bestemmingsplan gaat over de eerste fase van de stadswijk Merwede met 4.250 woningen, de bruggen naar de Waalstraat en Zijldiepstraat, een groot aantal voorzieningen en de herinrichting van de Europalaan Noord.

Bekijk het bestemmingsplan

Rondje Merwede: wandelen door het gebied

U kunt een ‘rondje Merwede’ lopen om te zien hoe de nieuwe stadswijk Merwede eruit komt te zien. In het gebied staan 11 gele bordjes met een QR-code. Scan de code en krijg meer informatie over hoe groen de wijk wordt, hoe Merwede wordt ingericht als autovrije wijk en hoe de huizen worden gebouwd. Het startpunt van de wandelroute is bij 'Kanaal30' op Kanaalweg 30.

de kanaalweg (beeld uit video), met het Merwedelogo: een hele grote M staat langs de weg.

Video nieuwe stadswijk Merwede

Bekijk de video van grondeigenaren over de nieuwe stadswijk Merwede.

Afbeeldingen van de plannen

Verbeteringen voor Rivierenwijk en Transwijk

We willen ook investeren in de omliggende omgeving en buurten, zoals Rivierenwijk en Transwijk. Om de bestaande en nieuwe buurten goed op elkaar te laten aansluiten. Samen met een groep bewoners en bureau Urbanos is er een buurtaanpak voor Rivierenwijk en Transwijk gemaakt. Ook komt er betaald parkeren om parkeeroverlast te voorkomen.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
Half 2022Grond klaarmaken voor de bouw

2023

Start bouw van wandel- en fietsbruggen Waalstraat en Zijldiepstraat en aanpassingen Rivierenwijk, Transwijk en Dichterswijk

2023

Start bouw woningen

Wat is al gebeurd?

 • 24 februari 2022: bestemmingsplan ‘Merwedekanaalzonde deelgebied 5 (Merwede), Europalaan fase 1’ vastgesteld door gemeenteraad. Het bestemmingsplan is de juridische vertaling van het Stedenbouwkundig Plan.
 • 21 januari 2022: bestemmingsplan 'Merwedekanaalzone deelgebied 5 (Merwede), Europalaan fase 1' voorgelegd aan de gemeenteraad.
 • Najaar 2021: zienswijzeperiode Ontwerpbestemmingsplan Merwede – fase 1.
 • 7 oktober 2021: raad stelt vast: stedenbouwkundig plan Merwede en beeldkwaliteitsplan.
  • Het stedenbouwkundig plan is een uitgewerkt plan voor Merwede (deelgebied 5). Hierin staat onder andere hoeveel en wat voor woningen en voorzieningen er komen. Bekijk het stedenbouwkundig plan Merwede.
 • Juni 2021: gemeente bereikt akkoord met 3 ontwikkelaars voor MENU met onder andere een markthal op de plek van het fietsendepot.
 • 9 maart 2021: ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Merwede.
 • 10 maart 2021: college akkoord met stedenbouwkundig plan Merwede en beeldkwaliteitsplan.
 • 30 januari - 11 maart 2020: inspraakperiode stedenbouwkundig plan Merwede en beeldkwaliteitsplan
 • Begin 2018: publicatie schetsontwerp Merwede

Wie maken de plannen?

De gemeente Utrecht werkt samen met de 9 andere grondeigenaren aan de plannen en ontwerpen voor Merwede. De samenwerkende partijen voor Merwede zijn: gebiedsontwikkelaar AM/Synchroon, Bouwfonds Property Development (BPD), Greystar, G&S Vastgoed/ Boelens de Gruyter/ Round Hill Capital, Janssen de Jong Projectontwikkeling/ Lingotto/ 3T en de gemeente Utrecht.

Voor project Merwede is een onafhankelijk kwaliteitsteam gestart. Dit team beoordeelt de bouwplannen en de plannen voor de indeling van de openbare ruimte. Ook toetst het team de plannen aan het Stedenbouwkundig Plan Merwede en het Beeldkwaliteitsplan. Als u bij de vergaderingen wil zijn of het verslag in wil zien, kunt u een mail sturen naar welstand@utrecht.nl.

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl