Bouwprojecten Nieuwe stadswijk Merwede

Tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk bouwt Utrecht een stadswijk van de toekomst voor 12.000 bewoners. Deze wijk Merwede wordt een groene, autovrije wijk met een brede mix van woningen voor iedereen.

Stadswijk Merwede, ook wel deelgebied 5 genoemd, ligt in het midden van de Merwedekanaalzone, tussen Transwijk en Rivierenwijk. Hier komt op de plek van een bedrijventerrein een buurt met woningen en veel verschillende voorzieningen. De bebouwing komt dichter bij elkaar dan in andere Utrechtse wijken. Daarom is het belangrijk om de beschikbare openbare ruimte met veel aandacht in te richten. Dit kan door de wijk autovrij te maken. We moedigen bewoners aan om te fietsen, te lopen en gebruik te maken van deelauto’s en openbaar vervoer.

Nu al veel te doen

Maar Merwede leeft en bruist nu al. Er wonen al zo’n 1.000 starters in de gebouwen van City Campus Max en Lux ét Pax. Er is plek voor innovatieve, duurzame bedrijven zoals de Clique. Je vindt er creatieve bedrijven, horeca en sport, zoals De Vechtclub, Kanaal30 en de Boulderhal. We willen zoveel mogelijk bedrijven en een aantal waardevolle gebouwen in de toekomst behouden in het gebied.

Benieuwd naar wat er nu al te vinden en te doen is in Merwede? Bekijk de website merwede.nl

Wat komt er?

Woningen:

  • 6.000 nieuwe woningen (naast de al bestaande 1.250 woningen in gebouwen Max en Lux et Pax)
    Een woningmix van:
    • 1.800 sociale huur
    • 1.500 middenhuur (minimaal 900) en betaalbare koop (tot het maximale bedrag waarbij de nationale hypotheekgarantie (NHG) geldt)
    • 2.700 vrije sectorhuur en -koop
  • de aanleg is verdeeld over 2 fases. In fase 1 komen er ongeveer 4.250 woningen. In fase 2 ongeveer 1.750 woningen. Beide fases met dezelfde woningmix.

Veel groen:

  • openbare ruimte en binnenterreinen ‘groen tenzij’
  • groene daken
  • Merwedepark is onderdeel van het fiets- en hardlooprondje Stadseiland
  • leefruimte voor vleermuizen, gierzwaluwen, zangvogels, egels en vlinders
  • waterverbinding van Merwedekanaal naar Park Transwijk

Duurzaamheid:

  • grootste WKO van Nederland, met gebruik van water uit Merwedekanaal
  • 50% van de daken met zonnepanelen
  • 50% van de daken groen- en waterberging
  • bijna energieneutrale gebouwen

Autovrij:

  • 250 deelauto’s en veel deelfietsen
  • 21.500 fietsparkeerplekken in de gebouwen
  • 2 logistieke hubs voor pakketjes
  • parkeergarages aan de rand
  • parkeren op afstand (lage parkeernorm)
  • dichtbij hoogwaardig openbaar vervoer

Ruimte voor rust en levendigheid

Er is plek voor veel verschillende voorzieningen, zoals horeca, een sporthal, 2 basisscholen, een middelbare school, werkruimtes, een gezondheidscentrum, een ouderencentrum en een wijkcultuurhuis. Het huidige fietsdepot wordt een bruisende plek met een markthal, horeca, creatieve bedrijvigheid en voedselteelt. Op andere plekken is er juist rust. Zoals bij de verschillende groene pleinen tussen de bebouwing. Ook wordt het gebied autovrij.

Duurzame en betaalbare woningen

Er komen 3.300 betaalbare woningen, waarvan 30% sociale huur en 25% middensegment (middenhuur en betaalbare koop). Het deel sociale huur komt op 36% als we de bestaande woningen van Max en Pax et Lux meerekenen. Door dit hoge aantal en de duurzame ambities kreeg het project eerder al 21 miljoen subsidie van het Rijk. Merwede is een van de grootste nieuwe binnenstedelijke wijken in Nederland.

Bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad

Op 21 januari heeft het college van B en W het bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 5 (Merwede), Europalaan fase 1 aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad neemt een besluit in een gemeenteraadsvergadering. De datum vindt u op www.utrecht.nl/gemeenteraad.

Bekijk het raadsvoorstel

In het bestemmingsplan staat wat er wel en niet mag in het gebied. Het is de juridische vertaling van de besluiten die de gemeenteraad op 7 oktober 2021 nam over dit gebied.

Bekijk de besluiten van de gemeenteraad

Daarna kon iedereen reageren op het plan. Er kwamen 16 reacties (zienswijzen). De reacties leidden tot een aantal aanpassingen. Het aangepaste bestemmingsplan is naar de raad voor een besluit.

Het bestemmingsplan gaat over de eerste fase van de stadswijk Merwede met 4.250 woningen, de bruggen naar de Waalstraat en Zijldiepstraat, een groot aantal voorzieningen en de herinrichting van de Europalaan Noord.

Van fietsendepot naar bruisende plek met markthal

Op de plek van het fietsendepot zijn plannen voor een markthal met horeca, creatieve bedrijvigheid en stadslandbouw. Onder de naam ‘MENU’ gaat deze unieke plek zich openstellen voor haar omgeving en zorgen voor een bruisende plek in de nieuwe stadswijk Merwede. De gemeente Utrecht heeft hierover een akkoord bereikt met 3T Vastgoed, Janssen de Jong Projectontwikkeling en Lingotto. Zo blijft het karakteristieke gebouw behouden en krijgt het een nieuwe functie die past bij de plannen voor Merwede.

Rondje Merwede: wandelen door het gebied

U kunt een ‘rondje Merwede’ lopen om te zien hoe de nieuwe stadswijk Merwede eruit komt te zien. In het gebied staan 11 gele bordjes met een QR-code. Scan de code en krijg meer informatie over hoe groen de wijk wordt, hoe Merwede wordt ingericht als autovrije wijk en hoe de huizen worden gebouwd. Het startpunt van de wandelroute is bij 'Kanaal30' op Kanaalweg 30.

de kanaalweg (beeld uit video), met het Merwedelogo: een hele grote M staat langs de weg.

Video nieuwe stadswijk Merwede

Bekijk de video van grondeigenaren over de nieuwe stadswijk Merwede.

Afbeeldingen van de plannen

Verbeteringen voor Rivierenwijk en Transwijk

We willen ook investeren in de omliggende omgeving en buurten, zoals Rivierenwijk en Transwijk. Om de bestaande en nieuwe buurten goed op elkaar te laten aansluiten. Samen met een groep bewoners en bureau Urbanos is er een buurtaanpak voor Rivierenwijk en Transwijk gemaakt. Ook komt er betaald parkeren om parkeeroverlast te voorkomen.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
Half 2022Grond klaarmaken voor de bouw

2023

Start bouw van wandel- en fietsbruggen Heycopstraat, Waalstraat, Zijldiepstraat en aanpassingen Rivierenwijk, Transwijk en Dichterswijk

2023

Start bouw woningen

Wat is al gebeurd?

Wie maken de plannen?

De gemeente Utrecht werkt samen met de 9 andere grondeigenaren aan de plannen en ontwerpen voor Merwede. De samenwerkende partijen voor Merwede zijn: gebiedsontwikkelaar AM/Synchroon, Bouwfonds Property Development (BPD), Greystar, G&S Vastgoed/ Boelens de Gruyter/ Round Hill Capital, Janssen de Jong Projectontwikkeling/ Lingotto/ 3T en de gemeente Utrecht.

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl