Bruggen over Merwedekanaal bij stadswijk Merwede

Er komen 2 nieuwe bruggen over het Merwedekanaal bij stadswijk Merwede: bij de Waalstraat en bij de Zijldiepstraat.

Door de bouw van stadswijk Merwede komen er veel extra mensen in het gebied te wonen en werken. Die zullen zich voor een groot deel te voet en op de fiets door de stad verplaatsen. Daarnaast is het belangrijk om Merwede goed te verbinden met de omliggende wijken en andersom.

De bestaande bruggen over het Merwedekanaal liggen te ver uit elkaar en hebben niet voldoende ruimte voor al die nieuwe fietsers en voetgangers én de bestaande fietsers in de stad. Daarom komen er 2 extra fiets- en voetbruggen, ter hoogte van de Waalstraat en de Zijldiepstraat.

We verwachting dat de bruggen begin 2025 klaar zijn.

Schetsontwerp

Er is een schetsontwerp gemaakt volgens de eisen en kaders die zijn opgesteld met de gebruikers van het kanaal.

Dit zijn de uitgangspunten voor de bruggen:

  • ze hebben geen pijlers
  • de minimale doorvaarthoogte is 1.60 m, de minimale doorvaartbreedte is 25 meter
  • de bruggen zijn rank, slank en eigentijds, zoals staat in het stedenbouwkundig plan van stadswijk Merwede

Beelden: Korth Tielens Architecten

Hoe verder?

Dit ontwerp werken we technisch uit. Daarvoor is in het voorjaar van 2022 een aanbesteding gestart om een ingenieursbureau te kiezen. Het ingenieursbureau onderzoekt en berekent hoe de ontworpen bruggen gebouwd kunnen worden. We werken aan het voorlopig ontwerp van de bruggen met ingenieursbureau IPV Delft in combinatie met Veldheer Engineering. Daarna volgt het definitieve ontwerp en de uitvoering. We verwachten dat de eerste brug er ligt als de eerste bewoners in Merwede wonen (begin 2025).

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl