Bouwprojecten Overvecht Centrum: herontwikkelen

Overvecht Centrum als aangename plek en kloppend hart van Overvecht. Dat is de ambitie. We willen met Overvecht Centrum graag een plek ontwikkelen waar bewoners van Overvecht en daarbuiten willen winkelen, wonen, werken, elkaar ontmoeten en hun vrije tijd willen besteden.

Van een stenig en achterstallig onderhouden gebied met veel parkeerplaatsen naar een aantrekkelijk, groen en veilig gebied. Inwoners van Overvecht moeten trots kunnen zijn op hun centrum en zich daar thuis voelen. Hier werken we aan, samen met grond- en pandeigenaren in het gebied.

Bekijk het raadsvoorstel Gebiedsontwikkeling Overvecht Centrum

Samen werken aan Overvecht Centrum

We willen Overvecht Centrum verbeteren. Dat willen we samen doen met pand- en grondeigenaren (zoals het Shoppingcenter Overvecht en de woningen daarboven, Mitros, Portaal, Bo-Ex, de Karwei, de Kwikfit, de voormalige Opelgarage, de benzinepomp en de ontwikkelaars van de NPD-strook). Het doel is om samen te werken aan een ‘divers, verbonden én zichtbaar en aantrekkelijk centrum. Dit sluit aan bij de kansen en ambities van Samen voor Overvecht.

Eigenaren van panden en grond in het gebied en de gemeente Utrecht hebben gekeken of ze samen Overvecht Centrum kunnen verbeteren. Dit wordt een uitdaging, maar de wens om hiermee door te gaan is er zeker. We willen samen gaan werken aan een ‘divers, verbonden én zichtbaar en aantrekkelijk’ centrum. Dit doen we met zijn allen, zodat iedere stap bijdraagt aan het grote geheel. Dit sluit aan bij de kansen en ambities van Samen voor Overvecht.

Hoe pakken we dit aan?

De grond- en pandeigenaren van Overvecht Centrum hebben met de gemeente Utrecht een aantal basisprincipes bepaald. We willen graag 1.500 -2.500 woningen bouwen, het gebied groener maken en ervoor zorgen dat het klaar is voor het veranderende klimaat.

Hoe dit er precies uit komt te zien, staat nog niet vast. Dit willen we samen verder uit gaan werken in een plan. De gemeenteraad beslist in het najaar van 2021 of dit plan er gaat komen. Dan gaan de partijen ook verder onderzoeken of het plan haalbaar is. Bijvoorbeeld: kunnen de parkeerplaatsen die er nu zijn worden vervangen worden door openbare parkeergarages? Of welke andere voorzieningen zijn er nodig? Hoe kunnen we het plan financieel haalbaar maken?

We gaan graag met u in gesprek

Als er inderdaad een plan gaat komen, dan gaan we dit samen met pand- en grondeigenaren in het gebied, Overvechters en andere belangstellenden maken. Dan willen we in het najaar van 2021 graag met u in gesprek. Dit gesprek gaat over de identiteit en over de betekenis van Overvecht Centrum voor de stad. Hierover volgt later meer informatie.

Wilt u alvast iets meegeven aan ons? Of heeft u een vraag over Overvecht Centrum? Stuur dan een e-mail naar overvechtcentrum@utrecht.nl.

Ander projecten in Overvecht Centrum

Hulp en contact Centrum Overvecht herontwikkeling

Telefoon

14 030

E-mail

overvechtcentrum@utrecht.nl