Papendorp: bouw woningen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Eind 2023

Papendorp wordt een levendige plek om te wonen en te werken met alle voorzieningen om de hoek. Voor Papendorp maken we 2 plannen: Papendorp-Noord en Groenewoud. In deze nieuwe buurten komen sociale huurwoningen, middeldure- en duurdere huur- en koopwoningen. Winkels, horeca en andere voorzieningen komen rond de Mobiliteitshub XL en het Taatsenplein.

Wat komt er?

In Papendorp-Noord

Papendorp-Noord bestaat straks uit 4 delen:

 1. Taats-Noord - woonbuurt
 2. Mobiliteitshub XL - deelvervoer en voorzieningen
 3. Groenewoud-Noord – woonbuurt
 4. Taatsenplein – kantoren, wonen, horeca en winkels

We bouwen:

 • Mobiliteitshub XL met minimaal 2.000 parkeerplaatsen
 • Ongeveer 2.000 woningen
 • Hotel met 200 kamers
 • Ongeveer 75.000 m² kantoren
 • Ongeveer 7.000 m² bedrijvenruimte
 • Ongeveer 4.500 m² aan voorzieningen (onder andere horeca, winkels en een supermarkt)

Mobiliteitshub XL

De ontwikkeling van Papendorp-Noord begint met de bouw van de Mobiliteitshub XL en voorzieningen. Straks kunnen buurtbewoners en bewoners van onder andere de autovrije wijken Beurskwartier en Merwedekanaalzone daar hun auto parkeren. Ze kunnen ook gebruikmaken van bijvoorbeeld deelfietsen en -auto’s. De Mobiliteitshub XL wordt een opvallend gebouw op een prettige plek. Er zijn veel faciliteiten zoals openbaar groen, winkels en bushaltes voor de deur.

We maken een nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Zo kunnen fietsers makkelijker bij Papendorp-Noord en de Mobiliteitshub XL komen. Ook leggen we een nieuwe fietsroute aan vanaf de brug richting het 24 Oktoberplein.

Lees meer over de fietsbrug en fietsroute

Goed en snel openbaar vervoer

Buslijnen en een nieuwe snelle fietsroute zorgen voor makkelijke verbindingen met andere delen van de stad. In de toekomst kan daar nog een tramlijn bij komen.

Altijd uitzicht op openbaar groen

Tussen de woonblokken en langs de randen van de buurt komt veel openbaar groen:

 • grote binnentuinen die in elkaar overlopen
 • groene wandelpaden langs water tussen de woonblokken
 • 4 parken aan de (noord-)randen van Papendorp
 • zoveel mogelijk groene daken.

Stedenbouwkundig programma van eisen

De plannen staan verder uitgewerkt in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. U leest in dit plan wat de eisen en uitgangspunten zijn voor de plannen.

Bekijk het Stedenbouwkundig programma van eisen Papendorp-Noord

In Groenewoud

We bouwen:

 • ongeveer 1.500 woningen
 • basisschool en kinderopvang
 • maatschappelijke voorzieningen, zoals een gezondheidscentrum
 • horeca.

Binnenkort verschijnt ook het Stedenbouwkundig Plan voor Groenewoud. Deze buurt grenst aan Papendorp-Noord. Hier bouwen we nog ongeveer 1.500 woningen. Een gezondheidscentrum, een basisschool, een kinderopvang en horecagelegenheid op het nabijgelegen Hallenplein maken deze buurt compleet.

Meedenken

U kunt reageren op het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Dat kan van 16 juli tot en met 16 september. Deze reacties bieden we bij samen met het SPvE  aan bij het college en de raad als zij hierover een besluit gaan nemen. U kunt reageren door een e-mail te sturen aan leidscherijngroeit@utrecht.nl.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Eind 2021Definitief besluit Stedenbouwkundigprogramma van Eisen Papendorp-Noord
2021Besluit Stedenbouwkundigprogramma van Eisen Groenewoud
2022Ontwerp voor de openbare ruimte uitwerken en omgevingsplan in procedure brengen
2023

voorbereiding gebied klaarmaken voor de bouw

Eind 2023Start uitvoering

Waar ligt het (project)?

 • Noordgrens: de bovenzijde van het talud aan de Dominee Martin Luther Kinglaan.
 • Oostgrens: De kanaaloever van het Amsterdam-Rijnkanaal en de plangrens van het te ontwikkelen gebied Groenewoud.
 • Westgrens: De Orteliuslaan, de perceelgrens van Creative Valley, de Marinus van Tyruslaan en de bovenzijde van het talud van de A2.
 • Zuidgrens: zuidzijde van het Taatsenplein. Het Taatsenplein verbindt de Taats Noord en Zuid, en is met de mogelijkheid tot voorzieningen en een hotel het hart van Papendorp. Het Taatsenplein is nog niet ontwikkeld, maar we hebben wel een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van het hotel.

Hulp en contact Leidsche Rijn groeit

Telefoon

14 030

E-mail

leidscherijngroeit@utrecht.nl