Regels voor kavel 39 op KubusEiland

Als u een huis bouwt op KubusEiland moet u rekening houden met een aantal regels. De regels zorgen ervoor dat de woning een unieke uitstraling krijgt, maar toch goed in de omgeving past.

 • Voordat u een woning laat ontwerpen, gaat de koper met de ambtelijk secretaris van de Welstandscommissie in gesprek. De Welstandscommissie beoordeelt en bewaakt de kwaliteit van het ontwerp.
 • De woning moet ontworpen worden door een architect.  
 • De woning is maximaal 9 meter breed bij 9 meter lang en is maximaal 9 meter hoog.
 • De woning staat in het bouwvlak, aangegeven in het Kavelpaspoort. Of kan binnen 1 meter noordwest en binnen 2 meter noordoost verschoven worden.
 • De hoek waarop de woning op de kavel staat (de oriĆ«ntatie) staat vast en mag niet aangepast worden.
 • Balkons, serres, erkers en dergelijke moeten binnen het bouwvlak van 9 bij 9 meter komen.  
 • De hoogte van de vloer moet +0,60 meter boven NAP komen.
 • De woning is als een kubus:
  • Uitsneden/happen uit de kubus zijn mogelijk, zolang de hoofdvorm een kubus blijft.
  • Er komt een plat dak op.
  • Installaties en techniek zoals PV-panelen staan zo op het dak dat deze vanaf de grond niet te zien zijn.
 • Aan de noordkant komen 2 parkeerplaatsen op eigen terrein.
 • Bekijk ook het Beeldkwaliteitsplan KubusEiland maart 2015. U kunt het digitale document aanvragen via vrije.kavels@utrecht.nl. Hierin staat:
  • waar het KubusEiland ligt
  • hoe de groenstructuur eruit ziet
  • informatie over het concept van KubusEiland
  • waar de kavels precies liggen
  • afbeeldingen van Kubuswoningen
  • de spelregels voor de bouw
  • informatie over de gemeenschappelijke binnentuin. De tuin is in 2020 aangelegd, en samen met bewoners van het KubusEiland ingevuld.

Aanvullende regels

Naast de regels speciaal voor de kavel op KubusEiland zijn er ook algemene regels om te bouwen in Utrecht. Denk hierbij aan de voorwaarden uit het bouwbesluit, de Utrechtse bouwverordening, de Woningwet, het beleidskader Integrale Woningkwaliteit 2007, de Welstandsnota, het Utrechts heibeleid en bepalingen uit de overeenkomst tot uitgifte in erfpacht. De regels uit deze documenten zijn leidend.

Zelf bouwen

Als u een zelfbouwkavel koopt, kunt u een uniek en op maat gemaakte woning bouwen. Dit doet u in particulier opdrachtgeverschap. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor het ontwerp en de bouw van uw woning.

Het duurt ongeveer 2 jaar om een huis te ontwerpen, een omgevingsvergunning te krijgen en te bouwen. Met een bouwbegroting bepaalt u welke financiering u nodig hebt voor uw woning. Die begroting bestaat uit verschillende kosten zoals: kavelprijs, ontwerpkosten, bouwkosten, leges, aansluitkosten. De exacte bedragen zijn afhankelijk van welke keuzes u maakt. Laat u daarvoor goed informeren door uw bouwer, architect of bouwbegeleider.

Hulp en contact vrije kavels