Bouwprojecten Rachmaninoffplantsoen (Weltevreden): onderzoek bouw woningen

Fase project
Initiatieffase

Geplande bouw
nog niet bekend

We onderzoeken samen met de initiatiefnemer of we op de parkeerplaats bij het Rachmaninoffplantsoen nieuwe woningen kunnen bouwen. Ook kijken we naar het groener maken van het gebied. De parkeerplekken verplaatsen we daarvoor onder de grond. Hierdoor ontstaat ruimte voor groen en verbinding met het Hommelbos.

Wat komt er en waarom?

Rachmaninoffhuis B.V. en MOOI Ontwikkelt willen een woongebouw bouwen op het parkeerterrein van het Rachmaninoffplantsoen. Naast woningen is er op de begane grond ruimte voor voorzieningen voor de buurt. Door het parkeren ondergronds te brengen is er meer ruimte voor groen.

Het idee voor het woongebouw

  • Een woongebouw van ongeveer 70 meter hoog
  • Met ruimte voor ongeveer 140 huurappartementen met verschillende soorten huur (sociale huur, middenhuur en vrije sector).
  • Ruimte voor voorzieningen op begane grond
  • Onder de grond parkeren, voor omwonenden en bewoners van het woongebouw.
  • Meer groen in de openbare ruimte.

Meer lezen? Kijk op de website van de initiatiefnemers.

Planning

Het college van burgemeester en wethouders heeft akkoord gegeven het plan verder te onderzoeken. Dit is op 22 juni 2021 gebeurd. Het college Stelde het intentiedocument vast. In dit document staat een beschrijving van het plan de aanleiding en de bestaande situatie. Verder staan er ook onderzoeksvragen in die we samen met de ontwikkelaar verder onderzoeken.

Samen met de initiatiefnemer werken we nu de idee├źn verder uit. Hiervoor stellen we een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) op. Dit is een document waarin we de eisen en randvoorwaarden voor een nieuwe ontwikkeling afspreken.

Bij het maken van het SPvE overleggen we ook op verschillende momenten met buurtbewoners. Dit doen we om te horen wat zij belangrijk vinden voor hun omgeving. Voorjaar 2021 vinden de eerste gesprekken plaats.

Op basis van de conceptversie van het SPvE bepaalt het college of het plan doorgaat naar de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit dan over het vervolg.

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op via weltevreden@utrecht.nl

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2021Opstellen concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)
2021

Keuze van college B& W om concept SPvE openbaar te maken en buurtbewoners mogen reageren

 

2022Concept SPvE + inspraakreacties door naar de gemeenteraad voor besluit
2022/2023Plan verder uitwerken in een definitief ontwerp en opstellen ontwerp-bestemmingsplan
2024/2025Start bouw

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadskantoor 3e etage, Stadsplateau 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht