Bouwprojecten Onderzoek en werkzaamheden Domtoren

De restauratie van de Domtoren is een groot project dat 5 jaar duurt. Welke onderzoeken zijn er al geweest? En wanneer zijn welke werkzaamheden (geweest)?

Wanneer zijn welke werkzaamheden?

PeriodeWerkzaamheden
Mei 2020

De restauratie gaat volgens planning
In de lantaarn wordt natuursteen gedemonteerd en gereinigd. Het carillon is ingepakt en beschermd. De bespelingen van het carillon gaan gewoon door. Bij het werk op de bouwplaats volgen ze de (RIVM) maatregelen. De levering van natuursteen (onder andere uit Italië en Engeland) gaat gewoon door.

De eerste rit met de bezoekerslift op 4 april ging niet door (coronavirus). Op www.domtoren.nl staat wanneer bezoek en verhuur weer mogelijk is.
De geraamde restauratiekosten vallen binnen de eerder vastgestelde kaders. We ontvingen begin 2020 2 subsidies.

Augustus 2019

Afbouw veiligheidsplatform westzijde Domtoren

Het veiligheidsplatform aan de westkant van de Domtoren wordt weer afgebouwd. We gaan boven op de steiger werken met een extra groot vangschot. Tijdens het afbouwen is de route langs de toren af en toe afgesloten. Deze wordt afgezet met hekken en lint. Het verkeer kan tijdens de afsluiting via de onderdoorgang van de Domtoren naar de Servetstraat rijden.

Juni 2019

Update restauratie Domtoren

De bouw van de steiger is zichtbaar Na de zomer verwachten wij een afgerond restauratieplan. De restauratie begint in het najaar van 2019.

Mei 2019

Steigerconstructie op 40 meter

Dinsdag 4 juni begint het voorbereidend werk voor de steiger vanaf 40 meter. 5, 6 en 7 juni gaan we de staalconstructie hijsen aan de Domplein kant. 11 juni komt er een kraan aan de kant van de bouwplaats (bij het UCK) en op 12 juni komt er een kraan op een deel van de horecaterrassen. Dit hijswerk is zeer weersgevoelig.

Maart 2019Bouw veiligheidsplatforms begint
De Servetstraat en onderdoorgang Domtoren zijn afgesloten van 6 tot 22 maart. Tijdens de bouw van de steiger om de Domtoren, komt aan de west- en oostkant van de toren een veiligheidsplatform. Zo’n platform is een soort groot afdak boven de straat op 5 meter hoogte.
Voor de bouw van het platform aan de westkant is de afsluiting van de straat nodig.
Januari 2019

Start bouw steiger in februari

De startdatum voor de bouw van de steiger om de Domtoren is verschoven naar februari. Dit komt door archeologische vondsten onder de bouwplaats, de kou in december en de levering van materialen die wat langer duurt dan verwacht. Ook doet de aannemer extra funderingsonderzoek om precies te bepalen waar de stalen kolommen komen voor de steiger. We verwachten nog steeds dat de steiger voor de bouwvak in juli klaar is. Het verschuiven van de bouw heeft verder geen effect op de volgende fases van de restauratie. Het afzetten van de bouwplaats is eind januari klaar.

November 2018

Aannemingsbedrijf Nico de Bont doet restauratie

Aannemingsbedrijf Nico de Bont BV uit Vught gaat de komende 5 jaar de restauratie van de Domtoren uitvoeren. Het aannemingsbedrijf begint op 27 november met de inrichting van de bouwplaats. Daarna begint de bouw van de steiger. Dat duurt naar verwachting 6 maanden.

April 2018

5 jaar
De restauratie van de Domtoren start medio 2019 en gaat naar verwachting 5 jaar duren. De kosten van het groot onderhoud aan de 112 meter hoge toren schat de gemeente op € 37,2 miljoen. Hierin zijn alle kosten meegenomen, waaronder de bouw van de steiger en onvoorziene kosten, exclusief btw. Lees meer over de werkzaamheden

Februari 2018Kostenraming
In februari 2018 heeft Rothuizen Architecten de eerste resultaten van het restauratieonderzoek, met bijbehorende kostenraming, opgeleverd.
December 2017Documentaire RTV Utrecht
In samenwerking met de gemeente maakt RTV Utrecht elk jaar een documentaire over de restauratie van de Domtoren. Het eerste deel gaat over de periode 2016 -2017. Bekijk de documentaire op rtvutrecht.nl.
November 2017/februari 2018Onderzoek lantaarn

De steiger is half december klaar. Op de steiger onderzoekt de restauratiearchitect de lantaarn van dichtbij. Hij klopt bijvoorbeeld op de stenen om te onderzoeken hoe de kwaliteit is. En er worden foto’s en tekeningen gemaakt. Na het onderzoek werkt hij in februari uit wat er gerestaureerd moet worden. De uitvoering van het onderzoek is onder toezicht van de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

September 2017

Restauratieonderzoek tot 70 meter
Het voorbereidende werk voor het restauratieonderzoek is gestart. Vanaf de hoogwerker worden zeer gedetailleerde foto’s gemaakt. Zo wordt onderzocht hoe de kwaliteit van onder andere de stenen is.

 

Start bouw steiger

De bouw van de steiger in en om de lantaarn is begonnen. Zo kan het bovenste gedeelte van de Domtoren worden onderzocht  

Maart 2017

Aanbesteding steiger mislukt

De aanbesteding van de steiger om de hele toren mislukt, omdat er een ongeldige inschrijving binnenkomt en een inschrijving die op de verkeerde manier ingediend wordt. Voortschrijdend inzicht levert op dat met een hoogwerker tot 70 meter onderzoek gedaan gaat worden. En dat de lantaarn (het gedeelte tussen 70 en 95 meter) in de steigers gaat. Omdat je die niet goed kunt onderzoeken op een andere manier.

November 2016Keuze restauratiearchitect
In de Domtoren ondertekent wethouder Paulus Jansen (Vastgoed) het contract met Rothuizen Architecten. Zij gaan diepgaand onderzoek naar de restauratie van de Domtoren uitvoeren en een restauratieplan opstellen. 
Februari 2016Netten spannen
Op advies van de Monumentenwacht zijn op 40 meter hoogte om de balustrade netten gespannen. Zo beperken we het risico van stenen die eventueel omlaag vallen. Elke paar maanden voert de Monumentenwacht herhaalinspecties uit. Vanaf december 2016 zijn er op 70 meter hoogte ook netten gespannen om de balustrade.
Mei 2015Extra inspectie Monumentenwacht
De toren wordt jaarlijks vanaf de omlopen geïnspecteerd, maar dan kan je niet alles zien. De beheerder ziet veranderingen in de zichtbare scheurvorming en vraagt Monumentenwacht om extra inspectie. Met abseilen wordt met name vanaf 40 meter tot 95 meter de buitenzijde goed bekeken. In de jaren die volgen wordt de Domtoren vaker en uitgebreider geïnspecteerd aan de binnen- en buitenkant. Hieruit blijkt dat de bouwkundige toestand ‘redelijk’ en de onderhoudstoestand ‘matig’ is. Daarom is grote restauratie noodzakelijk. Dit is op zich geen verrassing. Naast het normale dagelijkse onderhoud is ongeveer elke 40-50 jaar groot onderhoud nodig .