Onderzoek en werkzaamheden Domtoren

De restauratie van de Domtoren is een groot project dat 5 jaar duurt. Wanneer zijn welke werkzaamheden (geweest)?

Rondleidingen

 • Vanaf 9 januari 2023 kunt u de bezoekerslift niet meer gebruiken. De normale rondleidingen komen tot en met april 2023 tot 70 meter.
 • Vanaf mei 2023 kunt u weer een normale rondleiding krijgen, zoals ook in de periode voor de restauratie.

Kijk op www.domtoren.nl

Wanneer zijn welke werkzaamheden?

PeriodeWerkzaamheden
Augustus 2023bouwplaats weg
Zomer  2023

Start afbouw van steiger rond lantaarn (bovenste 40 meter toren).
De afbouw van de steiger gaat stap voor stap verder tot de steiger naar verwachting in april 2024 is afgebouwd.

Januari - maart 2023

Verwijderen van bezoekersplatform voor restauratie torenspits.
Start restauratie  traptoren (binnenzijde) tussen de omloop op 70 meter en het bovenste uitkijkpunt.
We breken de steiger per deel binnen de bouwplaats en voeren dit af. De onderdoorgang van de Domtoren blijft beschikbaar.

Welke werkzaamheden hebben we al gedaan?

 • Mei 2020:  Demontage en reiniging natuursteen in de lantaarn. Het carillon is ingepakt en beschermd. De eerste rit met de bezoekerslift op 4 april ging niet door (coronavirus). De geraamde restauratiekosten vallen binnen de eerder vastgestelde kaders. We ontvingen begin 2020 2 subsidies.
 • Augustus 2019: Afbouw veiligheidsplatform westzijde Domtoren.
 • Juni 2019: De bouw van de steiger is zichtbaar. De restauratie begint in het najaar van 2019.
 • Mei 2019: Steigerconstructie op 40 meter.
 • Maart 2019: Bouw veiligheidsplatforms.
 • Februari 2019: Start bouw steiger.
 • November 2018: Aannemingsbedrijf Nico de Bont doet restauratie.
 • April 2018: restauratie start medio 2019 en gaat naar verwachting 5 jaar duren. De kosten van het groot onderhoud aan de 112 meter hoge toren schatten we op € 37,2 miljoen.
 • Februari 2018: Rothuizen Architecten heeft de eerste resultaten van het restauratieonderzoek, met bijbehorende kostenraming, opgeleverd.
 • December 2017: Documentaire RTV Utrecht.
 • November 2017/februari 2018: Onderzoek lantaarn.
 • September 2017: Restauratieonderzoek met gedetailleerde foto’s tot 70 meter. Start bouw steiger in en om lantaarn.
 • Maart 2017: Aanbesteding steiger mislukt door ongeldige en verkeerd ingediende inschrijving.
 • November 2016: Keuze restauratiearchitect Rothuizen Architecten.
 • Februari 2016: Netten spannen tegen omlaag vallende stenen.
 • Mei 2015: Extra inspectie Monumentenwacht.