Bouwprojecten Tijdelijke woningbouw Befu-terrein

Status project

In voorbereiding

Geplande bouw

2023-2024

Als gemeente zijn we eigenaar van het terrein van de voormalig Betonmortel Fabriek Utrecht (Befu). Dit terrein ligt langs de snelweg A12. We willen hier graag woningen bouwen. Dit is nu niet mogelijk. Het langsrijdend verkeer op de snelweg A12 zorgt voor teveel lawaai (geluidsbelasting). We onderzoeken of een tijdelijke invulling met woonunits op deze plek wel mogelijk is. De gemeenteraad moet hier nog mee akkoord gaan.

Op woensdag 1 december is er een online informatiebijeekomst

Wat gaan we doen?

We onderzoeken of op het Befu-terrein 150 tot 250 tijdelijke woonunits geplaatst kunnen worden voor een periode van maximaal 10 jaar. We vinden het belangrijk dat snel tijdelijke woonruimte beschikbaar komt, want voor een brede groep woningzoekenden wordt de woningnood in Utrecht steeds groter. Wachten is geen optie meer; het gaat om een basisbehoefte: het wel of niet hebben van een dak boven je hoofd. De woonunits zijn bedoeld voor een mix van 70% standaard woningzoekenden en 30% bijzondere doelgroepen.

Voor tijdelijke woningen gelden minder strenge regels met betrekking tot de maximale geluidsbelasting. Daarom is het wel mogelijk om nu tijdelijke woningen te bouwen. Omdat we de gezondheid van tijdelijke bewoners ook belangrijk vinden, kijken we wat voor speciale maatregelen we kunnen nemen om te zorgen dat ze er prettig kunnen wonen.

Vlakbij het Befu-terrein ligt een 2e plek waar mogelijk ook tijdelijke woonunits komen. Dit is Pagelaan 1. Tijdelijke woningbouw op deze 2 plekken heeft effect op dezelfde omgeving. Daarom bekijken we hoe we deze tijdelijke woonunits allebei goed kunnen inpassen in het gebied.

Blijf op de hoogte en denk mee

Bewoners van het gebied zullen we via wijkberichten en bijeenkomsten op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ook zullen we samen met hen onderzoeken hoe en hoeveel tijdelijke woningen op een goede manier in de omgeving passen.

Op woensdag 1 december 2021 om 19.30 uur is er een 1e online informatiebijeenkomst via Zoom. Wilt u daar bij zijn? Stuur dan vóór zondag 28 november een e-mail aan tijdelijkwonen_HZ@utrecht.nl. U ontvangt dan de Zoom-link om deel te nemen.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat gebeurt er
Begin 2022Besluit gemeenteraad

Kraak

Zaterdag 19 juni ontvingen wij de melding dat het Befu-terrein is gekraakt. Krakers hebben het hek opengebroken en het terrein ingenomen. De gemeenteraad is hiervan op de hoogte gebracht door een brief.

Bekijk de raadsbrief 'kraak Befu-terrein'

Wat is al gedaan?

Eerder waren er plannen om op het terrein 76 permanente woningen te bouwen. In 2019 is daarvoor een voorlopig stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld. Inwoners van de buurt hebben hier een reactie op kunnen geven. De plannen zijn echter stil komen liggen door de onzekerheid over de verbreding van de A27.

Bekijk alle voorwaarden in het voorlopig stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) (pdf, 6,6 MB)

Hulp en contact Befu terrein

Telefoon

14 030

E-mail

befu-terrein@utrecht.nl