Van Heuven Goedhartlaan 2-4: toevoegen woonunits voor studenten

Fase project
Project staat on hold

Geplande bouw
Onbekend

Initiatiefnemer Domvast Projectontwikkeling heeft bouwplannen op het adres Van Heuven Goedhartlaan 2-4. Ze willen de 2 bestaande woontorens aan elkaar verbinden. Zo ontstaat tussen de torens woongelegenheid voor ongeveer 50 extra studenten.

Het gebouw aan de Van Heuven Goedhartlaan 2-4 is ooit gebouwd als zustersflat voor het Oudenrijn Ziekenhuis en is een aantal jaar geleden verbouwd om studenten te kunnen huisvesten. De huidige 2 woontorens bieden plaats aan ongeveer 110 studenten. Er is een groot tekort aan studentenkamers in Utrecht en met dit initiatief kunnen we dat tekort iets terugdringen.

Wat komt er?

De initiatiefnemer wil door het toevoegen van een derde 3e woontoren ongeveer 50 extra woonunits maken voor studenten. Net als in de andere torens, zal dat een mix zijn van onzelfstandige kamers (dus met gedeeld sanitair en keuken) en zelfstandige kamers. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat ook de buitenruimte wordt aangepakt, om het gebouw een vriendelijkere uitstraling te geven. Dat kan bijvoorbeeld door te zorgen voor meer groen op- en rond het gebouw.

Uitwerken plannen

De initiatiefnemer en de gemeente hebben afspraken gemaakt over de verdere uitwerking van de plannen voor de Van Heuven Goedhartlaan 2-4. Wij gaan nu verder onderzoeken of het plan haalbaar is.

Hiervoor is een intentiedocument opgesteld. In dit document staat een uitgebreide beschrijving aan welke eisen de uitbreiding moet voldoen. Het intentiedocument is op 5 april 2022 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

De initiatiefnemer en de gemeente werken samen verder aan een document waarin wensen en eisen voor het ontwikkelen van de plannen staan. Wij betrekken u hier als omwonenden graag bij.

Op de hoogte blijven en meedenken

Via een wijkbericht, bewonersbrieven en bijeenkomsten houden de gemeente en Domvast Projectontwikkeling u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij kijken wat de wensen en behoeften zijn van de omwonenden en hoe we daar rekening mee kunnen houden in de plannen.

Informatiebijeenkomst

De eerste informatiebijeenkomst was op 19 april 2022. Tijdens deze bijeenkomst heeft Domvast Projectontwikkeling meer uitleg gegeven bij het plan. Ook spraken we samen met de initiatiefnemer en de bewoners over hoe we nu verder gaan met het proces. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt. Dit kunt u opvragen via vanheuvengoedhartlaan2-4@utrecht.nl.

Vragen

Hebt u vragen? Stel deze aan Domvast Projectontwikkeling door een e-mail te sturen naar beheer@domvastgoed.nl. Domvast zal alle vragen gebundeld beantwoorden.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
1e kwartaal 2022Vaststellen intentiedocument
2e kwartaal 2022Onderzoeken en uitwerken plannen
3e kwartaal 2022Vaststellen wensen en eisen
4e kwartaal 2022Opstarten omgevingsvergunningprocedure

Hulp en contact Van Heuven Goedhartlaan 2-4