Vleuten krijgt nieuw centrum

We vernieuwen het centrum van Vleuten. De laatste stappen zijn de invulling van het gebied achter het wijkservicecentrum en het opnieuw inrichten van het Dorpsplein. Er komt een gezondheidscentrum, meer parkeerplaatsen en woningbouw.

Wat vernieuwen we?

Gezondheidscentrum

Het is belangrijk om een goed bereikbare gezondheidsvoorziening te hebben waar verschillende zorgverleners bij elkaar zitten. Denk bijvoorbeeld aan een apotheek, huisartsenpraktijk en fysiotherapeuten. Dit is mogelijk in het gebouw naast het restaurant Oost-West, aan de zijde van het Dorpsplein. Het gebouw heeft 2 lagen. Om genoeg ruimte te maken voor dit gebouw is het nodig een deel van het wijkservicecentrum te slopen.

Woningbouw aan de Dorpsstraat

Er komt een kavel te koop voor een vrijstaande woning. Het gaat om de kavel tussen restaurant Oost-West en huisnummer 11.

Woningbouw aan de Nieuwe Vaart

Er zijn groepen die samen een kleinschalig appartementencomplex willen laten bouwen. Zij willen op termijn voor elkaar kunnen zorgen. Aan de Nieuwe Vaart komt een gebouw met maximaal 8 appartementen.

Extra parkeerplaatsen bij het Dorpsplein en de Nieuwe Vaart

Door de komst van het nieuwe gezondheidscentrum moeten er meer parkeerplaatsen komen, zowel op het Dorpsplein als op de Nieuwe Vaart. Bewoners willen het Dorpsplein ook graag voor evenementen blijven gebruiken. Denk hier aan de kermis en de viering van Koningsdag.

Bekijk het ontwerp waarin deze wensen zijn opgenomen:

Bomen

Bij de herinrichting van het gebied kappen we een paar bomen. Dit is nodig om de parkeerplaatsen en inritten goed te kunnen maken. Later planten we enkele bomen hiervoor terug langs de randen van het parkeerterrein en op het grasveld aan de Hindersteinlaan.

Planning

Aanpassen parkeerplaatsen

We beginnen in de 2e helft van juni 2021 met het parkeerterrein op het Dorpsplein aan de kant van de Dorpsstraat. De huidige verdiepte parkeerplaats vervangen we door een parkeerplaats met klinkers, zoals in het centrum van Vleuten. Tijdens de werkzaamheden is de parkeerplaats niet te gebruiken. In de zomervakantie is een groot deel van deze parkeerplaats klaar en kan dan weer gebruikt worden.

Later in 2021 richten we het gebied voor het gezondheidscentrum opnieuw in en beginnen we met een deel van de parkeerplaats aan de Nieuwe Vaart en de Schoolstraat. Deze nieuwe parkeerplaats wordt toegankelijk vanaf de Schoolstraat.

Verdere planning
WanneerWat
zomer 2021aanpassen parkeerplaatsen en herinrichting van de openbare ruimte
voorjaar 2022gezondheidscentrum en openbare ruimte klaar

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur