Herstel werven Zwaar verkeer

Eeuwenoude kelders kunnen schade oplopen als te zwaar verkeer over de straten rijdt boven die kelders. Daarom nemen we extra maatregelen om te voorkomen dat dit gebeurt. Tegelijkertijd is het belangrijk dat delen van de binnenstad toegankelijk blijven.

Wat is er al gedaan

We hebben al een aantal maatregelen genomen. Zoals:

 • Op straten met kwetsbare kelders mogen geen voertuigen rijden met een aslast hoger dan 2 ton.
 • op Nieuwegracht, Trans, Twijnstraat en Brigittenstraat zijn tijdelijke wegversmallingen gemaakt, zodat er kunnen geen voertuigen komen die te lang en te breed zijn.
 • Er is een vrachtwagenverbod  op Oudegracht, (Kromme) Nieuwegracht, Plompetorengracht en Drift.
 • Meer controles op straat.
 • De informatievoorziening (digitaal en op straat) wordt verder verbeterd.

Aanpak van 2021 tot 2023 jaar

Van 2021 tot 2023 nemen we aanvullende maatregelen. Zoals:

 • Intensieve handhaving met het wegen van voertuigen.
 • We verbeteren de informatievoorziening, bijvoorbeeld met verkeersborden
 • In de zomer van 2021 komen op 19 plekken permanente wegversmallingen, zodat te lange en te brede voertuigen hier niet meer kunnen komen.
 • camerahandhaving met kentekenherkenning. Hierdoor krijgen te zware voertuigen automatisch een flinke boete. Hier hoort ook een ontheffingsbeleid bij, wie wel mag rijden over de locaties waar ook werfkelders zijn. Ook hulpdiensten moeten overal kunnen komen.
 • Totdat de camerahandhaving met kentekenherkenning is ingevoerd, is er extra toezicht en handhaving op straat.

Verder onderzoek naar ontheffing en logistieke routes

We doen onderzoek:

 • Hoe we om moeten gaan met ontheffing voor voertuigen (bijvoorbeeld bouwverkeer) waarvan het transport noodzakelijk is en niet op een andere manier kan. En welke maatregelen we kunnen nemen om schade aan erfgoed te voorkomen.
 • Of de belangrijkste routes voor goederenvervoer geschikt kunnen worden gemaakt voor voertuigen met een aslast hoger dan 2 ton. Het kan nodig zijn om hiervoor te zwakke kelders extra te versterken.

Samenwerken en meedenken

We nodigen bewoners, eigenaren en ondernemers graag uit om met ons samen te werken aan ons waardevolle erfgoed. Dit kan op verschillende manieren, zoals meedenken bij de online bijeenkomsten die we organiseren, een persoonlijk gesprek tijdens het wervenspreekuur of via de Utrechtse Wervenapp.

Denk mee over het wervengebied

Meldingen, schade en nadeelcompensatie

Bekijk waar u terecht kunt bij vragen, bij schade of voor het doen van een melding

Als eerste op de hoogte?

 • Meld u aan voor de nieuwsbrief over de Utrechtse Werven via werven@utrecht.nl
 • Installeer de Utrechtse Wervenapp.Via de app blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over de aanpak en de uitvoering. Ook kunt u op elk moment contact opnemen met de omgevingsmanager met vragen of opmerkingen over het beheer en behoud van het wervengebied. Download de app Utrechtse Werven via de Playstore of App Store

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl