Herstel werven Werfkelders beschermen tegen zwaar verkeer

Eeuwenoude kelders kunnen schade oplopen als te zwaar verkeer over de straten rijdt boven die kelders. Daarom nemen we extra maatregelen om te voorkomen dat dit gebeurt. Tegelijkertijd is het belangrijk dat delen van de binnenstad toegankelijk blijven.

Wat is er al gedaan

We hebben al een aantal maatregelen genomen. Zoals:

 • Op straten met kwetsbare kelders mogen geen voertuigen rijden met een aslast hoger dan 2 ton.
 • Dit geldt sinds juli 2021 ook voor de Zadelstraat, ‘t Hoogt en de Haverstraat en een deel van de Springweg (toegangsweg voor de Haverstraat). Op de pagina Goederenvervoer staat welke maatregelen in de binnenstad gelden.
 • Er is een vrachtwagenverbod op Oudegracht, (Kromme) Nieuwegracht, Plompetorengracht en Drift.
 • Er zijn tijdelijke paaltjes geplaatst op de plekken waar het vrachtverbod geldt. Zo kunnen hier geen voertuigen komen die te breed zijn. Vanaf juli staan deze op de Oudegracht, Nieuwegracht, Plompetorengracht, Drift, Trans, Twijnstraat, Brigittenstraat, Drakenburgstraat en Bijlhouwerstraat.
 • De informatievoorziening (digitaal en op straat) is verbeterd.

Aanpak tot 2023

Tot 2023 nemen we aanvullende maatregelen. Zoals:

 • Meer controles en handhaving met het wegen van voertuigen vanaf juni 2021 (10 uur per dag, 7 dagen per week).
 • We verbeteren de informatievoorziening verder.
 • Op sommige plekken vervangen we de tijdelijke paaltjes om te brede voertuigen tegen te gaan door een andere oplossing. We maken een ontwerp dat past bij de historische binnenstad en toegankelijk is voor nood- en hulpdiensten.
 • Camerahandhaving met kentekenherkenning. Hierdoor krijgen te zware voertuigen automatisch een flinke boete. Hier hoort ook een ontheffingsbeleid bij, wie wel mag rijden over de locaties waar ook werfkelders zijn. Ook  nood- en hulpdiensten moeten overal kunnen komen.

Verder onderzoek naar ontheffing en logistieke routes

We doen onderzoek:

 • Hoe we om moeten gaan met ontheffing voor voertuigen (bijvoorbeeld bouwverkeer) waarvan het transport noodzakelijk is en niet op een andere manier kan. En welke maatregelen we kunnen nemen om schade aan erfgoed te voorkomen.
 • Of de belangrijkste routes voor goederenvervoer kunnen blijven en geschikt kunnen worden gemaakt voor voertuigen met een aslast hoger dan 2 ton. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om hiervoor te zwakke kelders extra te versterken.

Samenwerken en meedenken

We nodigen bewoners, eigenaren en ondernemers graag uit om met ons samen te werken aan ons waardevolle erfgoed. Dit kan op verschillende manieren, zoals meedenken bij de online bijeenkomsten die we organiseren, een persoonlijk gesprek of via de Utrechtse Wervenapp.

Denk mee over het wervengebied

Meldingen, schade en nadeelcompensatie

Ziet u een vrachtwagen op een kwetsbare straat? Meld dit via:

 • de meldkamer toezicht en handhaving via 06 - 38 62 14 96 (bereikbaar van maandag tot en met zondag van 07.30 uur tot 22.30 uur)
 •  de app Slim Melden: kies voor categorie "Verkeer" en daarna "Zwaar voertuig binnenstad".

Ziet u een kapot paaltje? Meld dit via de app Slim Melden
- kies voor de categorie: “Openbare ruimte, wegen, speelplaatsen”
- kies daarna de categorie “Verkeersborden en straatnaamborden”

Voor alle meldingen in het wervengebied:

Bekijk waar u terecht kunt bij vragen, bij schade of voor het doen van een melding

Als eerste op de hoogte?

 • Installeer de Utrechtse Wervenapp.Via de app blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over de aanpak en de uitvoering. Ook kunt u op elk moment contact opnemen met de omgevingsmanager met vragen of opmerkingen over het beheer en behoud van het wervengebied. Download de app Utrechtse Werven via de Playstore of App Store

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl