Overvecht: plan voor maatschappelijk vastgoed

We werken aan een plan voor 6 gebouwen in Overvecht. De gebouwen zijn verouderd en worden nu tijdelijk gebruikt of verhuurd. We willen de gebouwen beter gaan gebruiken, zodat er meer en nieuwe voorzieningen komen in de buurt. Bijvoorbeeld door het gebouw te verbouwen of nieuw te bouwen.

Om welke gebouwen gaat het?

Dit plan gaat over 6 gebouwen in Overvecht. Deze gebouwen zijn eigendom van de gemeente Utrecht. Het gaat om de gebouwen op deze plekken:

 • Rhonedreef 40
 • Jeanne d’Arcdreef 1
 • Moezeldreef 127
 • Scharlakendreef 3
 • Pagodedreef 49
 • Gambiadreef 100

Wat gaan we doen en waarom?

De gemeente is eigenaar van meerdere gebouwen in Overvecht. Een aantal gebouwen heeft tijdelijke huurders en zijn verouderd. Daarom denken we na over het gebruik van deze gebouwen. En hoe we meer maatschappelijke of zorgorganisaties een plek kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan een gezondheidscentrum of buurthuis. Zo willen we bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente en Samen voor Overvecht.

We maakten een eerste plan voor de manier waarop we dit kunnen doen (de ‘programmatische uitgangspunten’). Daarin lichten we kort de aanleiding, aanpak en gewenste uitkomsten toe. En staat per locatie wat de gemeente belangrijk vindt. Bij de Scharlakendreef is dat gezondheid, met bijvoorbeeld een gezondheidscentrum. En bij de Rhonedreef richten we ons vooral op jongeren. We werken nu de plannen per locatie verder uit.

Lees de Raadsbrief Programmatische uitgangspunten ‘Doorontwikkeling maatschappelijk vastgoed Overvecht’

Op de hoogte blijven en meedenken

De huurders en gebruikers, een aantal bewoners, het wijkplatform Overvecht en bewonersplatform Overvecht hebben meegedacht over de plannen. De plannen voor de 6 locaties zijn klaar en werken we nu per locatie verder uit. Daarvoor nodigen we mensen weer uit om mee te denken. Wilt u in de tussentijd op de hoogte blijven? Houd dan deze pagina in de gaten.

Eerste ideeën en reacties

Tussen september 2022 en mei 2023 hebben we gesproken met de huurders, geïnteresseerde nieuwe huurders en omwonenden van de gebouwen. We organiseerden inloopbijeenkomsten voor de Jeanne d’Arcdreef, de Scharlakendreef en de Rhonedreef. Dit zijn 3 locaties waar de veranderingen het grootst kunnen zijn. Voor deze locaties hebben we de eerste ideeën laten zien en de aandachtspunten van bewoners besproken. De verslagen van alle bijeenkomsten en gesprekken staan in het participatieverslag op DenkMee.

Bekijk het verslag van de gesprekken en bijeenkomsten (participatieverslag)

Planning

Wat gebeurt wanneer?
Wanneer?Wat?
2023-2030Uitwerking en uitvoering van de plannen per locatie

Wat is er al gebeurd?

 • Oktober 2023: Eerste plan (met programmatische uitgangspunten) voor de 6 locaties is klaar.
 • Mei 2023: Bijeenkomst met bewoners en maatschappelijke partijen over alle gebouwen.
 • Maart 2023: Inloopbijeenkomsten op de Rhonedreef, Jeanne d’Arcdreef en Scharlakendreef.
 • November 2022: We spraken met een aantal huidige huurders en het wijkplatform over de eerste ideeën.
 • November 2022: We maakten een plan voor participatie, in overleg met het Wijkplatform Overvecht en het Bewonersplatform Overvecht.

Waar liggen de gebouwen precies?

Hulp en contact Wijkbureau Overvecht

Telefoon

14 030

E-mail

overvecht@utrecht.nl

Wijkwethouder

Rachel Streefland
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Zamenhofdreef 17, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

Maandag: 11.00 – 17.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 – 17.00 uur