Overvecht: plan voor maatschappelijk vastgoed

We werken aan een plan voor 6 gebouwen in Overvecht. De gebouwen zijn verouderd en worden nu tijdelijk gebruikt of verhuurd. We willen de gebouwen beter gaan gebruiken, zodat er meer en nieuwe voorzieningen komen in de buurt. Bijvoorbeeld door het gebouw te verbouwen of nieuw te bouwen.

Om welke gebouwen gaat het?

Dit plan gaat over 6 gebouwen in Overvecht. Deze gebouwen zijn eigendom van de gemeente Utrecht. Het gaat om de gebouwen op deze plekken:

  • Rhonedreef 40
  • Jeanne d’Arcdreef 1
  • Moezeldreef 127
  • Scharlakendreef 3
  • Pagodedreef 49
  • Gambiadreef 100

Wat gaan we doen en waarom?

De gemeente is eigenaar van meerdere gebouwen in Overvecht. Een aantal gebouwen heeft tijdelijke huurders en zijn verouderd. Daarom willen we voor deze panden nadenken over het gebruik ervan, en hoe we meer maatschappelijke organisaties een plek kunnen bieden. We maken hiervoor een plan (toekomstvisie). We kijken hoe we de verschillende locaties kunnen gebruiken om bij te dragen aan de buurt. Zo willen we bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente en Samen voor Overvecht. Bijvoorbeeld zodat de gebouwen gebruikt kunnen worden voor maatschappelijke functies, zoals het buurtteam, een huisarts of een buurthuis.

Op de hoogte blijven en meedenken

De huidige huurders en gebruikers, een aantal bewoners, het wijkplatform Overvecht en bewonersplatform Overvecht denken mee met ons over de plannen. Zodra de plannen concreter zijn, nodigen we ook de direct omwonenden uit om mee te praten over de plannen. In de zomer van 2023 is het eerste plan (de toekomstvisie) voor de 6 locaties klaar. Daarna gaan we de plannen per gebouw verder uitwerken. Dan kunnen mensen weer meedenken over de plannen. Wilt u in de tussentijd op de hoogte blijven? Houd dan deze pagina in de gaten.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
Wanneer?Wat?
Februari / maart 2023Inloopbijeenkomsten op de Rhonedreef, Jeanne d’Arcdreef en Scharlakendreef.
Zomer 2023Eerste plan (toekomstvisie) voor de gebouwen is klaar.
2023-2030Uitwerking en uitvoering van de plannen per locatie.

Waar liggen de gebouwen precies?

Hulp en contact Wijkbureau Overvecht

Telefoon

14 030

E-mail

overvecht@utrecht.nl

Wijkwethouder

Rachel Streefland
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Zamenhofdreef 17, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag