Straatnamen

De gemeente geeft nieuwe straten een naam.

De commissie straatnaamgeving adviseert het college van burgemeester en wethouders:

 • bij het kiezen van een onderwerp voor straatnamen bij stadsuitbreiding of bij bouw van nieuwe wijken (een onderwerp voor straatnamen is bijvoorbeeld: vogels, dichters of rivieren)
 • bij het kiezen van nieuwe straatnamen binnen een aanwezig onderwerp
 • over het veranderen en/of het laten vervallen van bestaande (straat)namen

Waar een straatnaam aan moet voldoen

 • Het mag geen bestaande straatnaam in de gemeente Utrecht zijn.
 • Straatnamen hebben altijd een onderwerp zodat ze goed te vinden zijn. Denk bijvoorbeeld aan vogels, kruiden en professoren.
 • Straatnamen mogen niet te veel op elkaar lijken. Dat is om verwarring te voorkomen. Bijvoorbeeld ‘Damplein’ geeft verwarring met ‘Domplein’.
 • Een straatnaam moet makkelijk uit te spreken zijn.
 • Als een straat naar een persoon vernoemd wordt, dan moet deze persoon van onbesproken gedrag zijn (geweest). In onze gemeente vernoemen we straten alleen naar overleden personen. Heel soms maken we een uitzondering.    
 • Een straatnaam mag niemand beledigen.  

Bestaande straatnamen veranderen, gebeurt in de praktijk meestal niet. De bewoners moeten dan aan veel mensen een nieuw postadres doorgeven.  

Hebt u een idee voor een nieuwe straatnaam?

Hebt u een voorstel voor een nieuwe straatnaam? Geef dit dan per e-mail door. Dat kan via straatnaamgeving@utrecht.nl. Of bel 14 030. Kijk eerst of de naam al bestaat. U kunt dit opzoeken in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster. 

Aanpak commissie straatnaamgeving

De commissie kiest voor elke wijk eerst een onderwerp, dat aansluit bij bijvoorbeeld de geschiedenis of het karakter van de wijk. Daarna bedenkt ze straatnamen die bij dit onderwerp passen. 

Ook inwoners en projectleiders van nieuwbouwprojecten kunnen met voorstellen komen. Doet u een voorstel? Dan nodigen wij u uit om hier meer over te komen vertellen tijdens een vergadering.

Vergaderingen

 • Wilt u bij een vergadering zijn? Meld u dan aan via straatnaamgeving@utrecht.nl. U kunt via dit e-mailadres ook vragen wanneer de eerstvolgende vergadering is.
 • Wilt u iets op de agenda laten zetten voor een vergadering? Stuur dan uiterlijk 14 dagen voor de vergadering alle informatie en eventuele papieren naar straatnaamgeving@utrecht.nl.

Hoe komt een straat aan zijn naam?

In de leuke aflevering Klokhuis-straatnamen (14 minuten) krijgt u hierop antwoord.

Het verhaal achter de straatnaam

Het verhaal over de afkomst van enkele Utrechtse straatnamen leest u in Dossier: Straatnamen (De Utrechtse Internet Courant)

Boek 50 jaar straatnaamcommissie

Bettina van Santen schreef het boek ‘Altijd zoekend naar de juiste naam’ (pdf, 6 MB). Het boek geeft een mooi overzicht van de geschiedenis en het ontstaan van Utrechtse straatnamen

Hulp en contact Straatnamen

Telefoon

14 030

E-mail

straatnaamgeving@utrecht.nl