Wonen en leven Straatnamen

De gemeente geeft nieuwe straten een naam.

De commissie straatnaamgeving adviseert het college van burgemeester en wethouders:

  • bij het kiezen van een onderwerp voor straatnamen bij stadsuitbreiding of het bouwen van nieuwe wijken (een onderwerp voor straatnamen is bijvoorbeeld: vogels, dichters of rivieren)
  • bij het kiezen van nieuwe straatnamen binnen een aanwezig onderwerp
  • over het veranderen en/of het laten vervallen van bestaande (straat)namen

Hebt u een idee voor een nieuwe straatnaam?

Hebt u een voorstel voor een nieuwe straatnaam? Geef dit dan door via e-mail straatnaamgeving@utrecht.nl of bel 14 030. Kijk eerst of de naam al bestaat. U kunt dit opzoeken in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster. 

Waar een straatnaam aan moet voldoen

  • Straatnamen hebben altijd een onderwerp (bijvoorbeeld vogels, kruiden en professoren), zodat ze goed te vinden zijn.
  • Straatnamen mogen niet te veel op elkaar lijken. Dat is om verwarring te voorkomen. Bijvoorbeeld  ‘Damplein’ geeft verwarring met ‘Domplein’.
  • Een straatnaam moet niet te moeilijk uit te spreken zijn.
  • Als een straatnaam naar een persoon genoemd wordt, dan moet deze persoon van onbesproken gedrag zijn (geweest).
  • Het mag geen bestaande straatnaam zijn.

Aanpak commissie straatnaamgeving

De commissie straatnaamgeving komt tot nieuwe straatnamen en onderwerpen in een proces met anderen samen. Iedereen mag meedoen. De commissie bedenkt zelf ideeën voor straatnamen en onderwerpen. Maar ook inwoners, wijkmanagers of projectleiders van nieuwbouwprojecten kunnen met voorstellen komen. Doet u een voorstel? Dan nodigen wij u uit om hier meer over te komen vertellen tijdens een vergadering.

Vergaderingen

  • Wilt u bij een vergadering zijn? Meld u dan aan via straatnaamgeving@utrecht.nl. U kunt daar ook vragen wanneer de eerstvolgende vergadering is.
  • Wilt u iets op de agenda laten zetten voor een vergadering? Stuur dan uiterlijk 14 dagen voor de vergadering alle informatie en eventuele papieren naar straatnaamgeving@utrecht.nl.

Boek 50 jaar straatnaamcommissie

Dit boek gaat over de geschiedenis van het bedenken van straatnamen in Utrecht. Hoe zijn de Utrechtse straatnamen ontwikkeld? Waar moet een goede straatnaam aan voldoen? Hoe zijn de beslissingen genomen? En welke discussies hebben afgelopen 50 jaar gespeeld over straatnamen? Het boek is geschreven door Bettina van Santen. ‘Altijd zoekend naar de juiste naam’ geeft een mooi overzicht van het ontstaan van de Utrechtse straatnamen.

Hulp en contact Straatnamen

Telefoon

14 030

E-mail

straatnaamgeving@utrecht.nl