Elektrisch vervoer Actieplan schoon vervoer

In 2015 hebben we het actieplan schoon vervoer (2015-2020) vastgesteld. We willen van Utrecht een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad maken. Dit doen we door het stimuleren van schoon vervoer bij bewoners, bedrijven en bij onze eigen organisatie.

Het actieplan is een onderdeel van de uitvoeringsagenda ‘Utrecht aantrekkelijk bereikbaar’. Hier omschrijven we hoe we de komende jaren de plannen voor vervoer en bereikbaarheid gaan uitvoeren. De thema’s zijn uitgewerkt in verschillende actieplannen. Het actieplan schoon vervoer is er daar een van.

Bekijk het actieplan schoon vervoer (volledige versie) (pdf,  2,3 MB)
Of lees de samenvatting (pdf, 4,4 MB)

Wat gaan we doen?

We willen dat er in 2020 10.000 elektrische auto’s in Utrecht rijden. Daarmee verbeteren we de luchtkwaliteit en verminderen we ook geluidsoverlast. In 2020 willen een CO2-reductie van minstens 30% bereiken. We willen als stad zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn.

We moedigen elektrisch vervoer aan. Er komt meer schoon openbaar vervoer zoals bussen, maar ook e-scooters, e-bikes, auto’s en vrachtwagens. Natuurlijk moedigen we fietsers en wandelaars ook aan. We gaan voor elektrisch, tenzij het echt niet anders kan.

Zelf gaan we ook aan de slag. We hebben een groot aantal elektrische voertuigen. Denk bijvoorbeeld aan elektrische veegwagens, bestelauto's en scooters.

Enkele punten uit het actieplan:

  • we stimuleren volledig elektrisch vervoer
  • we geven subsidies voor het plaatsen van oplaadpunten bij bedrijven en particulieren
  • we plaatsen zelf meer openbare oplaadpunten
  • we vervangen gewone bussen, taxi’s en vrachtwagens door schonere opties
  • we ondersteunen initiatieven van bewoners voor schoon en duurzaam vervoer
  • we handhaven de milieuzone
  • we voeren de maatregel ‘schone taxi’s op de busbaan’ in.

Hulp en contact Elektrisch vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtelektrisch@utrecht.nl