Eigen laadpaal op erfpachtgrond

Staat uw woning of appartementencomplex op erfpachtgrond van de gemeente? Dan hebt u misschien toestemming van de gemeente nodig voor het plaatsen van een laadpaal.

Een groot aantal woningen in de gemeente Utrecht is gebouwd op grond die door de gemeente in erfpacht is uitgegeven. Op grond in erfpacht gelden de erfpachtvoorwaarden. In de erfpachtvoorwaarden staat onder andere waarvoor u de grond mag gebruiken. Als u de grond voor iets anders wilt gebruiken, dan hebt u toestemming van de gemeente nodig. De gemeente is namelijk de eigenaar van de grond.

Laadpalen op erfpachtgrond bij woningen

Staat in de erfpachtvoorwaarden dat de grond bedoeld is voor een woning met een eigen (auto)parkeerplaats? Dan is voor het plaatsen van een laadpaal (en de aanleg van de bijbehorende kabels en leidingen) op de erfpachtgrond geen toestemming van de gemeente nodig. Houdt u bij het (laten) graven in eigen-/erfpachtgrond rekening met de regels van het Kadaster. Een laadpaal ondersteunt het gebruik van de parkeerplaats. Zeker in een tijd waarin duurzaamheid een steeds grotere rol speelt en elektrische auto’s de norm lijken te gaan worden. Het plaatsen en houden van een laadpaal met bijbehorende kabels en leidingen hoort dus bij het gebruik van een parkeerplaats zoals in de erfpachtvoorwaarden staat.

Hierbij gelden nog wel 2 voorwaarden:

  • de parkeerplaats kan nog steeds worden gebruikt nadat de laadpaal is geplaatst (de laadpaal mag dus bijvoorbeeld niet te veel ruimte innemen)
  • de laadpaal is voor eigen gebruik en mag dus niet gebruikt worden om geld mee te verdienen

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan hebt u voor het plaatsen van de laadpaal wel toestemming van de gemeente nodig. U kunt daarvoor contact opnemen met erfpacht@utrecht.nl.

Verder is het belangrijk dat u bij het plaatsen van de laadpaal rekening houdt met belangen van anderen, bijvoorbeeld uw buren.

Laadpalen op erfpachtgrond bij wooncomplexen

Voor het plaatsen van een laadpaal bij wooncomplexen (zoals appartementen) met een gezamenlijk parkeerterrein is ook geen toestemming van de gemeente nodig, onder de volgende voorwaarden:

  • het gebruik voor parkeerplaatsen is vastgelegd in de erfpachtvoorwaarden
  • de laadpaal is voor eigen gebruik en vormt geen belemmering voor het gebruik als parkeerplaats

Let er op dat de grond van het parkeerterrein in dit geval vaak is gesplitst in appartementsrechten of wordt beheerd door een bewonersvereniging. Voor het plaatsen van de laadpaal hebt u dan meestal wel toestemming nodig van de bewonersvereniging of de Vereniging van Eigenaren (VvE). U vraagt dit zelf bij de bewonersvereniging of VvE na en regelt deze toestemming.

Afspraken met de aanbieder van de laadpaal

U bent zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van de afspraken met de aanbieder van de laadpaal. Leg de afspraken over het gebruik van de laadpaal vast in een contract. Bijvoorbeeld over koop of bruikleen, kosten, looptijd en onderhoud.

Hulp en contact Elektrisch vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtelektrisch@utrecht.nl