Elektrisch vervoer Eigen laadpaal

Hebt u een eigen parkeerplaats bij uw woning of bedrijf? Dan kunt u 1 of meer eigen laadpalen plaatsen. U hoeft dan niet bij een openbare laadpaal op te laden.

U hebt geen vergunning nodig voor het plaatsen van een eigen laadpaal.

Als u geen eigen parkeerplaats hebt, dan moet u uw auto opladen bij een openbare laadpaal. U mag geen eigen laadpaal op openbaar terrein plaatsen. U mag ook geen kabels of snoeren over de stoep leggen om zo uw auto op te laden. Dat is namelijk niet veilig.

Eigen laadpaal plaatsen

Bij uw woning (zonder vereniging van eigenaren)

U hebt geen vergunning nodig om een eigen laadpaal op eigen terrein bij uw woning te plaatsen.

Staat uw woning op erfpachtgrond van de gemeente? Dan hebt u misschien toestemming van de gemeente nodig voor het plaatsen van een laadpaal.  

Ligt er gemeentegrond tussen uw eigen parkeerplaats en uw woning? Dan hebt u een opbreekvergunning nodig.

Met een vereniging van eigenaren  

U kunt ook met een vereniging van eigenaren (VvE) 1 of meer laadpalen plaatsen. In de brochure Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE (pdf, 6,9 MB) leest u meer over mogelijke oplossingen voor het plaatsen van een laadpaal in een gezamenlijke garage. Er is ook een juridische toolkit (pdf, 261 kB) die u verder kan helpen bij het proces. Deze pdf's staan op mra-e.nl, een website van samenwerkende overheden.

Voor het plaatsen van de laadpalen zijn er verschillende laadpaalleveranciers en installateurs bij wie u advies of een offerte kunt aanvragen. Bij Stedin kunt u navragen of uw aansluiting zwaar genoeg is en deze eventueel laten verzwaren. In sommige gevallen is een extra meetpunt een relatief eenvoudige oplossing.

Als VvE is het mogelijk om voor duurzaamheidsmaatregelen een lening af te sluiten via het Energiefonds Utrecht of de energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. Bijvoorbeeld voor aanleggen van laadoplossingen.

Op eigen bedrijfsterrein

Bedrijven zijn verplicht om minimaal 1 laadpunt te plaatsen als:

  • een bestaand gebouw met eigen parkeerterrein ingrijpend verbouwd wordt
  • een nieuw gebouw gebouwd wordt met meer dan 10 parkeerplaatsen bij het gebouw

Daarnaast moeten er ook lege mantelbuizen gelegd worden voor minimaal 1 op de 5 parkeerplaatsen. Via deze mantelbuizen kunnen later nog meer laadpunten aangesloten worden.

Verder moet vanaf 1 januari 2025 elk bedrijfsgebouw met meer dan 20 parkeerplaatsen 1 laadpunt hebben. U kunt de regels vinden in het bouwbesluit. Dit besluit is in maart 2020 aangepast aan de nieuwe Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen.

Als bedrijven samenwerken bij de aanvraag en plaatsing van laadpalen levert dat vaak schaalvoordelen op. Dit kunt u bijvoorbeeld via uw bedrijfsvereniging organiseren of via het Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) als u daarbij bent aangesloten. Voor bedrijven gelden belastingvoordelen voor de aanschaf van elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof  (MIA/Vamil-regeling). Het is voor bedrijven ook mogelijk om de kosten van het aanleggen van laadpunten via een lening bij het Energiefonds Utrecht te financieren. De gemeente Utrecht geeft geen subsidie voor de aanleg van laadpalen op eigen terrein.

Brandveiligheid elektrische auto’s in parkeergarages

Brandveiligheid in parkeergarages is onlangs extra onder de aandacht gekomen. Samen met andere steden hebben we informatie over brandveiligheid bij elektrische auto's in parkeergarages op een rij gezet.

Erfpachtgrond en laadpalen

Een groot aantal woningen in de gemeente Utrecht is gebouwd op grond die door de gemeente in erfpacht is uitgegeven. Op grond in erfpacht zijn erfpachtvoorwaarden van toepassing. In deze erfpachtvoorwaarden is onder andere vastgelegd waarvoor de grond mag worden gebruikt. Als u de grond voor iets anders wilt gebruiken dan is vastgelegd, dan hebt u toestemming van de gemeente nodig als eigenaar van de grond.

Laadpalen op erfpachtgrond bij woningen

Voor het plaatsen van een laadpaal (en de aanleg van de bijbehorende kabels en leidingen) op/in de erfpachtgrond is geen toestemming van de gemeente nodig, zolang in de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat de grond bedoeld is voor een woning met een eigen (auto)parkeerplaats. Een laadpaal ondersteunt het gebruik van de parkeerplaats, zeker in een tijd waarin duurzaamheid een steeds grotere rol speelt en elektrische auto’s de norm lijken te gaan worden. Het plaatsen en houden van een laadpaal met bijbehorende kabels en leidingen hoort dus bij het gebruik van een parkeerplaats zoals vastgelegd in de erfpachtvoorwaarden.

Hierbij gelden nog wel 2 voorwaarden:

  • de parkeerplaats kan nog steeds worden gebruikt nadat de laadpaal is geplaatst (de laadpaal mag dus bijvoorbeeld niet te veel ruimte innemen);
  • de laadpaal is voor eigen gebruik en mag dus niet gebruikt worden om geld mee te verdienen.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan hebt u voor het plaatsen van de laadpaal wel toestemming van de gemeente nodig. U kunt daarvoor contact opnemen met erfpacht@utrecht.nl.

Verder is het belangrijk dat u bij het plaatsen van de laadpaal rekening houdt met belangen van anderen, bijvoorbeeld uw buren.

Laadpalen op erfpachtgrond bij wooncomplexen

Voor het plaatsen van een laadpaal bij wooncomplexen (zoals appartementen) met een gezamenlijk parkeerterrein is ook geen toestemming van de gemeente nodig, zolang het gebruik voor parkeerplaatsen in de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd en wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden (de laadpaal is voor eigen gebruik en vormt geen belemmering voor het gebruik als parkeerplaats). Let er op dat de grond van het parkeerterrein in dit geval vaak is gesplitst in appartementsrechten of wordt beheerd door een bewonersvereniging. Voor het plaatsen van de laadpaal heeft u dan meestal wel toestemming nodig van de bewonersvereniging of de Vereniging van Eigenaren (VvE). U moet dit zelf bij de bewonersvereniging of VvE navragen en deze toestemming zo nodig regelen.

Afspraken met de aanbieder van de laadpaal

U bent zelf verantwoordelijk voor het contractueel vastleggen van de afspraken met de aanbieder van de laadpaal over het gebruik van de laadpaal (koop of bruikleen, tarieven, looptijd, onderhoud, etc.).

Hulp en contact Elektrisch vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtelektrisch@utrecht.nl