Elektrisch vervoer Openbare laadpalen

Door heel Utrecht vindt u openbare laadpalen voor elektrische voertuigen. Bij een openbare oplaadpaal kan iedereen zijn auto opladen.

U vindt laadpalen:

  • langs de straat
  • in parkeergarages
  • op het terrein van bijvoorbeeld bedrijven

U kunt de openbare laadpalen gebruiken met een geldige laadpas. Deze vraagt u aan via aanbieders. Vervolgens is deze bij elke laadpaal te gebruiken (uitgezonderd snelladen).

Bekijk de kaart met de openbare laadpalen in Utrecht

Betaald parkeren voor elektrische auto’s vanaf 1 oktober 2019

Vanaf 1 oktober 2019 kunnen elektrische auto’s niet meer gratis parkeren op een oplaadplek in een gebied met betaald parkeren. U betaalt dan het normale parkeertarief of parkeert er met een geldige parkeervergunning. Gebruikt u vaak een oplaadpaal in een parkeerrayon dat grenst aan uw eigen rayon? En wilt u dat blijven doen? Geef dan via www.utrecht.nl/parkeervraag uw vergunningnummer, kenteken en de naam van het aangrenzende rayon door waar de oplaadpaal staat. Wij zorgen er dan voor dat parkeren bij deze oplaadpaal wordt toegevoegd aan uw parkeervergunning.  

Locatieplan openbare laadpalen in uw wijk

Er komt een locatieplan voor openbare laadpalen in Utrecht. Met het locatieplan bereiden we de stad voor op het groeiend aantal elektrische auto’s en de toenemende vraag naar laadpalen.

Het locatieplan zorgt voor voldoende openbare laadpalen voor elektrisch rijders die hun elektrische auto niet op eigen terrein kunnen opladen. Deze rijders van een elektrische auto zijn afhankelijk van openbare laadpalen voor het opladen van hun auto. Gemeente Utrecht stimuleert elektrisch rijden. Elektrisch rijden is schoner, stiller en energiezuiniger en draagt bij aan een gezondere en prettigere leefomgeving.

De locaties van de laadpalen moeten voldoen aan criteria die zijn opgesteld in de 'plaatsingsleidraad en inrichtingskader publieke laadinfrastructuur' (pdf, 0,99 MB).

Wat staat er in het locatieplan?

In het locatieplan openbare laadpalen staan de beoogde plekken voor het bijplaatsen van openbare laadpalen. Op www.030laadpaal.nl staat de kaart met uitgewerkte locaties (met foto’s). Dit zijn locaties met 1,2, 3 of 4 laadpalen. Iedere laadpaal heeft 2 laadpunten. Dat betekent dat er bij iedere laadpaal 2 parkeerplaatsen komen die bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto’s.

Met het plan zal op termijn ongeveer 2,5% van het totaal aantal parkeerplekken in Utrecht bestemd zijn voor het laden van elektrische auto’s. De openbare laadpalen worden alleen geplaatst als de bestaande openbare laadpalen overbezet zijn. Laadpunten worden dus alleen bijgeplaatst als het aantal elektrische auto’s in de buurt is toegenomen. Voor uitbreiding van het aantal laadpunten kijkt de gemeente ook naar locaties in de buurt, zoals parkeergarages, bij bedrijventerreinen en sportvelden. De verwachting is dat het locatieplan de komende 5 jaar voldoende ruimte biedt voor de toenemende behoefte aan laadpalen. Graag horen we uw reactie op het locatieplan.

Hulp en contact Elektrisch vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtelektrisch@utrecht.nl

Uw mening