Elektrisch vervoer Openbare laadpalen

Bij een openbare oplaadpaal kan iedereen zijn auto opladen. Bij elke laadpaal kunnen 2 elektrische auto’s tegelijk opladen.

Verkeersbesluit voor nieuwe laadpalen

Op 13 oktober is er een verkeersbesluit gepubliceerd voor nieuwe laadplekken.
Bekijk het verkeersbesluit

Kaart openbare laadpalen in Utrecht

Bekijk op de kaart alle bestaande laadpalen (oranje stipjes). Ook ziet u waar we binnenkort laadpalen plaatsen (rode stipjes). En op welke plekken de komende jaren mogelijk een nieuwe laadpaal komt (groene stipjes).

Naar de kaart met openbare laadpalen in Utrecht

Opladen bij een openbare laadpaal

U kunt de openbare laadpalen gebruiken met een geldige laadpas. Met een laadpas van NUON, Total, LomboXnet of ENGIE kunt u voor € 0,35 (inclusief btw) per kWh bij openbare laadpalen in de gemeente laden. Gebruikt u een laadpas van een andere partij? Dan kunt u bij die partij opvragen of er naast de € 0,35 (inclusief btw) nog extra administratiekosten worden gerekend.

Een elektrische auto mag bij een laadpaal blijven staan als de auto met een stekker is aangesloten op de laadpaal. U kunt opladen met minimaal 3,7 kW. Hoe snel het laden gaat, hangt af van verschillende dingen. Bijvoorbeeld hoeveel auto’s er tegelijk laden, wat voor kabel u gebruikt en het type en bouwjaar van uw auto. Ziet u dat een niet-elektrische auto geparkeerd staat op een plek die alleen voor het laden van elektrische auto’s is bedoeld? U kunt daar een melding van maken via telefoonnummer 14 030 of via www.utrecht.nl/melding.

Betaald parkeren

In een gebied met betaald parkeren moet u ook parkeergeld betalen of een parkeervergunning hebben. Net als bij een gewone parkeerplek.

Gebruikt u vaak een laadpaal in een parkeerrayon dat grenst aan uw eigen rayon? Dan kunt u vragen of deze laadpaal bij uw vergunning kan worden toegevoegd. Dit doet u via www.utrecht.nl/parkeervraag. Geef daarbij uw vergunningnummer, kenteken en de naam van het aangrenzende rayon door waar de laadpaal staat.

Hebt u een eigen parkeerplaats, bijvoorbeeld een eigen plek in de parkeergarage van uw appartement? Dan kunt u geen parkeervergunning aanvragen om bij een openbare laadpaal te laden.

Nieuwe openbare laadpalen

Steeds meer inwoners van Utrecht gaan elektrisch rijden. Daardoor zijn er meer openbare laadpalen nodig de komende jaren. Niet iedereen heeft een oprit waar een eigen laadpaal kan staan.

Gemeente Utrecht wil dat elke elektrische auto in de stad kan opladen. Daarom plaatsen we een nieuwe openbare laadpaal zodra die nodig is. Worden de bestaande laadpalen in de buurt veel gebruikt? Dan komt er een nieuwe bij.

De parkeerdruk in de stad is hoog, juist op locaties waar laadpalen gewenst zijn. Een laadpaal zorgt niet voor meer parkeerdruk, omdat de 2 parkeerplekken bij een laadpaal niet verdwijnen. Ze worden alleen anders gebruikt. Parkeerdruk is voor de gemeente daarom geen reden om een laadpaal niet te plaatsen.

Locatieplan

In het locatieplan openbare laadpalen staan de plekken waar de komende jaren nieuwe laadpalen kunnen komen. Ze staan ook aangegeven op de kaart hierboven.

De laadplekken in het locatieplan voldoen aan verschillende voorwaarden. Die staan in de 'plaatsingsleidraad en inrichtingskader publieke laadinfrastructuur' (pdf, 0,99 MB).

Bij het maken van het locatieplan zijn ook reacties van inwoners meegenomen. Er was een reactieperiode in maart en in september 2020. Die laatste was alleen voor 138 mogelijke laadpalen die na de periode in maart waren verplaatst. We hebben in september 235 reacties ontvangen op 71 laadpalen. De reacties zijn verwerkt en er zijn 9 laadpalen op de kaart verplaatst en 1 verwijderd. Als u op de kaart met het locatieplan op een mogelijke laadpaal klikt, dan ziet u wat er met de reacties is gebeurd.

We verwachten dat er in het locatieplan genoeg plekken staan om de komende 4 jaar laadpalen bij te kunnen plaatsen. Of en wanneer deze plekken een laadpaal krijgen, hangt af van de groei van het aantal elektrische voertuigen de komende jaren. Als alle laadpalen geplaatst worden, kunnen elektrische auto’s bij ongeveer 4% van alle parkeerplekken in Utrecht opladen. Voor uitbreiding van het aantal laadpunten kijkt de gemeente ook naar locaties buiten de openbare ruimte, zoals bij bedrijventerreinen en sportvelden.

Wanneer worden de laadpalen geplaatst?

De gemeente plaatst een nieuwe openbare laadpaal zodra die nodig is. Daarvoor bekijken we elke maand hoe vaak de bestaande laadpalen in een buurt gebruikt worden. Een laadpaal is bezet als een auto met een stekker op de laadpaal is aangesloten. Zijn de laadpalen veel in gebruik? Dan komt er een nieuwe laadpaal bij op een plek uit het locatieplan. Zo zorgen we ervoor dat elektrische rijders hun auto altijd in de buurt kunnen opladen. Ook op het drukste moment van de week.

Verkeersbesluit en bezwaar maken

We bepalen gemiddeld 4 keer per jaar op welke plekken uit het locatieplan een laadpaal nodig is. Voor die plekken nemen we dan een verkeersbesluit. Met zo’n besluit kunnen we de parkeerplekken bij de laadpalen reserveren voor het opladen van elektrische auto’s. Als het verkeersbesluit is genomen, dan komt het in de Staatscourant te staan. Vanaf dat moment kunt u nog 6 weken bezwaar maken. Hoe u bezwaar maakt staat ook in het verkeersbesluit. In het besluit vindt u een lijst met de adressen van de laadpalen.

Dit zijn de nieuwste verkeersbesluiten:

Op deze kaart kunt u zien voor welke laadpalen we een verkeersbesluit hebben genomen. Of waarvoor we dat binnenkort gaan doen. Dit zijn de laadpalen in ontwikkeling (de rode stipjes op de kaart). Als u op een rood stipje klikt, ziet u of er al een verkeersbesluit is genomen. Er staat dan namelijk een link naar het besluit bij.

Verkeersbesluit openbare laadpalen wijk Zuid

Als pilot konden bewoners van wijk Zuid eerder dan de rest van de stad reageren op de mogelijke laadpalen in hun wijk. Alle reacties zijn verwerkt en daarna is in het voorjaar van 2020 voor alle locaties in 1 keer een verkeersbesluit genomen. Dit was eerst ook het plan voor alle locaties in de rest van de stad, maar we hebben het proces aangepast.  

Net als in de rest van de stad plaatst de gemeente hier een openbare laadpaal wanneer die nodig is. Dus als de bestaande laadpalen veel in gebruik zijn. De mogelijke plekken voor openbare laadpalen in wijk Zuid zijn onderdeel van het locatieplan

Hulp en contact Elektrisch vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtelektrisch@utrecht.nl