Elektrisch vervoer Openbare laadpalen

Bij een openbare oplaadpaal kan iedereen zijn auto opladen. Bij elke laadpaal kunnen 2 elektrische auto’s tegelijk opladen.

Naar de kaart met openbare laadpalen in Utrecht

Op de kaart staan alle bestaande laadpalen. Ook ziet u waar we binnenkort laadpalen plaatsen. En op welke plekken de komende jaren mogelijk een nieuwe laadpaal komt.

Verkeersbesluit voor nieuwe laadpalen

De komende tijd plaatsen we ruim 100 laadpalen in de stad. Hiervoor hebben we op 8 september een verkeersbesluit genomen. U kunt vanaf deze datum nog zes weken bezwaar maken tegen het besluit. Met een verkeersbesluit kunnen we de parkeerplekken bij de laadpalen reserveren voor het opladen van elektrische auto’s.

Lees hier meer over ons proces voor het plaatsen van openbare laadpalen

Opladen bij een openbare laadpaal

U kunt de openbare laadpalen gebruiken met een geldige laadpas. Met een laadpas van NUON, Pitpoint, LomboXnet of ENGIE kunt u voor € 0,34 (inclusief btw) bij openbare laadpalen in de gemeente laden. Gebruikt u een laadpas van een andere partij? Dan kunt u bij die partij opvragen of er naast de € 0,34 (inclusief btw) nog extra administratiekosten worden gerekend.

Een elektrische auto mag bij een laadpaal blijven staan als de auto met een stekker is aangesloten op de laadpaal.

Ziet u dat een niet-elektrische auto staat geparkeerd op een plek die alleen voor het laden van elektrische auto’s is bedoeld? U kunt daar een melding van maken via telefoonnummer 14 030 of via www.utrecht.nl/melding.

Betaald parkeren

In een gebied met betaald parkeren moet u ook parkeergeld betalen of een parkeervergunning hebben. Net als bij een gewone parkeerplek.

Gebruikt u vaak een laadpaal in een parkeerrayon dat grenst aan uw eigen rayon? Dan kunt u vragen of deze laadpaal bij uw vergunning kan worden toegevoegd. Dit doet u via www.utrecht.nl/parkeervraag. Geef daarbij uw vergunningnummer, kenteken en de naam van het aangrenzende rayon door waar de laadpaal staat.

Hebt u een eigen parkeerplaats, bijvoorbeeld een eigen plek in de parkeergarage van uw appartement? Dan kunt u geen parkeervergunning aanvragen om bij een openbare laadpaal te laden.

Nieuwe openbare laadpalen

Steeds meer inwoners van Utrecht gaan elektrisch rijden. Daardoor zijn er meer openbare laadpalen nodig de komende jaren. Niet iedereen heeft een oprit waar een eigen laadpaal kan staan.

Gemeente Utrecht wil dat elke elektrische auto in de stad kan opladen. Daarom plaatsen we een nieuwe openbare laadpaal zodra die nodig is. Worden de bestaande laadpalen in de buurt veel gebruikt? Dan komt er een nieuwe bij.

Locatieplan

In het locatieplan openbare laadpalen staan de plekken waar de komende jaren nieuwe laadpalen kunnen komen. Ze staan ook aangegeven op de kaart hierboven.

Bij het maken van het locatieplan zijn ook reacties van inwoners meegenomen. De laadplekken in het locatieplan moeten voldoen aan verschillende voorwaarden. Die staan in de 'plaatsingsleidraad en inrichtingskader publieke laadinfrastructuur' (pdf, 0,99 MB). Elke laadpaal heeft 2 laadpunten. Dat betekent dat er bij elke laadpaal 2 parkeerplaatsen voor elektrische auto’s horen.

We verwachten dat er in het locatieplan genoeg plekken staan om de komende 4 jaar laadpalen bij te kunnen plaatsen. Of en wanneer deze plekken een laadpaal krijgen, hangt af van de groei van het aantal elektrische voertuigen de komende jaren. Als alle laadpalen geplaatst worden, kunnen elektrische auto’s bij ongeveer 4% van alle parkeerplekken in Utrecht opladen. Voor uitbreiding van het aantal laadpunten kijkt de gemeente ook naar locaties buiten de openbare ruimte, zoals bij bedrijventerreinen en sportvelden.

Resultaten reactieperiode maart 2020

Van 2 t/m 22 maart 2020 kon iedereen reageren op het locatieplan met de mogelijke plekken voor laadpalen. We hebben ruim 2.800 reacties ontvangen op 634 plekken. Op 425 van deze plekken is negatief gereageerd (‘Ik vind dit geen goede plek’). Naar aanleiding van de reacties hebben we 273 plekken verplaatst. In de kaart met het locatieplan kunt u per laadpaal zien wat er met de reacties is gebeurd. Daarvoor klikt u op het stipje van een laadpaal.

Veel reacties gingen over de parkeerdruk in de straat of dat niemand in de buurt een elektrische auto heeft. Deze reacties hebben niet geleid tot het aanpassen van de laadpaal. Als blijkt dat niemand elektrisch gaat rijden in de buurt, dan plaatsen we ook geen nieuwe laadpaal. Er komt pas een nieuwe laadpaal als die nodig is. De parkeerdruk in de stad is hoog, juist op locaties waar laadpalen gewenst zijn. Een laadpaal zorgt niet voor meer parkeerdruk, omdat de 2 parkeerplekken bij een laadpaal niet verdwijnen. Ze worden alleen anders gebruikt. Parkeerdruk is voor de gemeente daarom geen reden om een laadpaal niet te plaatsen.

Wanneer worden de laadpalen geplaatst?

De gemeente plaatst een nieuwe openbare laadpaal zodra die nodig is. Daarvoor bekijken we elke maand hoe vaak de bestaande laadpalen in een buurt gebruikt worden. Een laadpaal is bezet als een auto met een stekker op de laadpaal is aangesloten. Zijn de laadpalen veel in gebruik? Dan komt er een nieuwe laadpaal bij op een plek uit het locatieplan. Zo zorgen we ervoor dat elektrische rijders hun auto altijd in de buurt kunnen opladen. Ook op het drukste moment van de week.

Verkeersbesluit en bezwaar maken

We bepalen gemiddeld 4 keer per jaar op welke plekken uit het locatieplan een laadpaal nodig is. Voor die plekken nemen we dan een verkeersbesluit. Met zo’n besluit kunnen we de parkeerplekken bij de laadpalen reserveren voor het opladen van elektrische auto’s. Als het verkeersbesluit is genomen, dan komt het in de Staatscourant te staan. Vanaf dat moment kunt u nog 6 weken bezwaar maken. Hoe u bezwaar maakt staat ook in het verkeersbesluit. Het nieuwste verkeersbesluit is genomen op 8 september.

Blijft op de hoogte van nieuwe verkeersbesluiten

Er zijn verschillende manieren om op de hoogte te blijven van de verkeersbesluiten:

  • U kunt zich opgeven voor de e-mailservice van de overheid. Vul bij stap 1 uw e-mailadres en postcode in en kies bij stap 2 voor de optie ‘Verkeersbesluit’ onder ‘Rondom een adres’. Dan ontvangt u een bericht zodra er een verkeersbesluit is genomen voor uw postcode.
  • U kunt ook een abonnement nemen op de digitale nieuwsbrief van uw wijk. We plaatsen daarin een bericht als er een nieuw verkeersbesluit is genomen.
  • In de kaart met het locatieplan kunt u zien voor welke laadpalen een verkeersbesluit is genomen. Bij deze laadpalen staat dat ze in ontwikkeling zijn. Als u op de laadpaal klikt ziet u een link naar het verkeersbesluit, zolang u nog bezwaar kunt maken. De link verdwijnt zodra de bezwaarperiode afgelopen is.
  • We laten het op deze webpagina weten als er weer een verkeersbesluit is genomen.   

Verkeersbesluit openbare laadpalen wijk Zuid

Als pilot konden bewoners van wijk Zuid eerder dan de rest van de stad reageren op de mogelijke laadpalen in hun wijk. Alle reacties zijn verwerkt en daarna is in het voorjaar van 2020 voor alle locaties in 1 keer een verkeersbesluit genomen. Dit was eerst ook het plan voor alle locaties in de rest van de stad, maar we hebben het proces aangepast.  

Net als in de rest van de stad plaatst de gemeente hier een openbare laadpaal wanneer die nodig is. Dus als de bestaande laadpalen veel in gebruik zijn. De mogelijke plekken voor openbare laadpalen in wijk Zuid zijn onderdeel van het locatieplan

Hulp en contact Elektrisch vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtelektrisch@utrecht.nl