Elektrisch vervoer Openbare laadpalen

Door heel Utrecht vindt u openbare laadpalen voor elektrische voertuigen. Bij een openbare oplaadpaal kan iedereen zijn auto opladen.

U vindt laadpalen:

  • langs de straat
  • in parkeergarages
  • op het terrein van bijvoorbeeld bedrijven

U kunt de openbare laadpalen gebruiken met een geldige laadpas. Deze vraagt u aan via aanbieders. Vervolgens is deze bij elke laadpaal te gebruiken (uitgezonderd snelladen).

Bekijk de kaart met de openbare laadpalen in Utrecht

Locatieplan openbare laadpalen in uw wijk

Er komt een locatieplan voor openbare laadpalen per wijk in Utrecht. Met het locatieplan bereiden we de stad voor op het groeiend aantal elektrische auto’s en de toenemende vraag naar laadpalen.

Het locatieplan zorgt voor voldoende openbare laadpalen voor elektrisch rijders die hun elektrische auto niet op eigen terrein kunnen opladen. Deze rijders van een elektrische auto zijn afhankelijk van openbare laadpalen voor het opladen van hun auto. Gemeente Utrecht stimuleert elektrisch rijden. Elektrisch rijden is schoner, stiller en energiezuiniger en draagt bij aan een gezondere en prettigere leefomgeving.

De locaties van de laadpalen moeten voldoen aan criteria die zijn opgesteld in de 'plaatsingsleidraad en inrichtingskader publieke laadinfrastructuur' (pdf, 0,99 MB).

Wat staat er in het locatieplan?

In het locatieplan openbare laadpalen staan de beoogde plekken voor het bijplaatsen van openbare laadpalen. Op www.030laadpaal.nl staat de kaart met uitgewerkte locaties (met foto’s). Dit zijn locaties met 1,2, 3 of 4 laadpalen. Iedere laadpaal heeft twee laadpunten. Dat betekent dat er bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen komen die bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto’s.

Met het plan zal op termijn ongeveer 2,5% van het totaal aantal parkeerplekken in Utrecht bestemd zijn voor het laden van elektrische auto’s. De openbare laadpalen worden alleen geplaatst als de bestaande openbare laadpalen overbezet zijn. Laadpunten worden dus alleen bijgeplaatst als het aantal elektrische auto’s in de buurt is toegenomen. Voor uitbreiding van het aantal laadpunten kijkt de gemeente ook naar locaties in de buurt, zoals parkeergarages, bij bedrijventerreinen en sportvelden. De verwachting is dat het locatieplan de komende 5 jaar voldoende ruimte biedt voor de toenemende behoefte aan laadpalen. Graag horen we uw reactie op het locatieplan.

Inloopavonden

U kunt zich aanmelden voor de inloopavond over het locatieplan voor openbare laadpalen in uw wijk. Er is dan de gelegenheid om het locatieplan in te zien, er op te reageren en vragen te stellen. De reacties worden meegenomen in de uitwerking van het definitieve locatieplan. Na afloop van de inloopavond is het mogelijk om binnen de aangegeven tijd van ongeveer 3 weken na de inloopavond via het online platform 030laadpaal.nl op de locaties te reageren.

Inloopavond locatieplan openbare laadpalen wijk Zuid op 25 juni

De eerste inloopavond is op 25 juni op wijkbureau Zuid van 19.00 uur tot en met 22.00 uur. Er zullen nog meer inloopavonden volgen.

Aanmelden voor de inloopavond

Hulp en contact Elektrisch vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtelektrisch@utrecht.nl