Elektrisch vervoer Openbare laadpalen

Steeds meer Utrechters rijden elektrisch. Maar niet iedereen heeft een eigen oprit waar een laadpaal kan staan. Daarom plaatsen we openbare laadpalen, die iedereen kan gebruiken. We letten erop dat de laadpalen goed verspreid zijn over de stad. Zo kan iedereen met een elektrische auto in de stad opladen.

Waar staan de openbare laadpalen? Hoe werkt het opladen bij zo’n laadpaal? En waar en wanneer komt er een nieuwe openbare laadpaal bij? Op deze pagina leest u hier alles over.

Op 3 september, 1 oktober en 7 oktober 2021 zijn er verkeersbesluiten gepubliceerd voor nieuwe laadplekken.

Verkeersbesluiten voor nieuwe laadplekken

Waar staan laadpalen en waar kunnen ze nog komen?

Bekijk op de kaart alle bestaande laadpalen (oranje stipjes). Ook ziet u waar we binnenkort laadpalen plaatsen (rode stipjes). En op welke plekken de komende jaren mogelijk een nieuwe laadpaal komt (groene stipjes).

Naar de kaart met openbare laadpalen in Utrecht

Opladen bij een openbare laadpaal

U kunt de openbare laadpalen gebruiken met een geldige laadpas. U laadt met minimaal 3,7 kW op. Hoe snel het laden gaat, hangt af van verschillende dingen. Bijvoorbeeld hoeveel auto’s er tegelijk laden, wat voor kabel u gebruikt en het type en bouwjaar van uw auto.

Oplaadprijzen

We hebben met de verschillende laadpaalaanbieders vaste afspraken over de prijzen. Wij proberen prijzen tussen verschillende laadpalen zo veel mogelijk gelijk te houden in de stad. Soms zijn er verschillen van een paar cent in de prijs per kWh. Dit ontstaat door het niet altijd tegelijk doorvoeren van prijsstijgingen door de aanbieders.

Met een laadpas van NUON, Total, LomboXnet of ENGIE kunt u voor € 0,35 (inclusief btw) per kWh bij openbare laadpalen laden (prijspeil januari 2021). Gebruikt u een laadpas van een andere aanbieder? Dan kunt u bij die aanbieder opvragen of zij naast het bedrag per kWh nog extra administratiekosten rekenen.

Parkeren bij een laadpaal

De parkeerplekken bij een laadpaal zijn bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. Een elektrische auto mag bij een laadpaal blijven staan als de auto met een stekker is aangesloten op de laadpaal. Is uw auto helemaal opgeladen? Verplaats hem dan, zodat andere elektrische rijders in uw buurt de laadpaal kunnen gebruiken.

Staat een niet-elektrische auto geparkeerd op een plek die alleen voor het laden van elektrische auto’s is bedoeld? U kunt daar een melding van maken via telefoonnummer 14 030 of via www.utrecht.nl/melding.

Betaald parkeren

Staat een laadpaal in een gebied met betaald parkeren? Dan moet u parkeergeld betalen of een parkeervergunning hebben. Net als bij een gewone parkeerplek.

Hebt u een eigen parkeerplaats, bijvoorbeeld een eigen plek in de parkeergarage van uw appartement? Dan kunt u geen parkeervergunning aanvragen om bij een openbare laadpaal te laden.

Proef tegen laadpaalkleven Veemarktbuurt

Op 1 april zijn we in de Veemarktbuurt met een proef begonnen om ‘laadpaalklevers’ tegen te gaan. Dit zijn auto’s die langer dan 24 uur aan de laadpaal staan. Ze zijn dan al lang opgeladen en kunnen beter weg zodat iemand anders de laadpaal kan gebruiken. Bij de proef berekenen we een connectietarief door op de laadpalen in deze buurt. Dit is nodig omdat de bezetting van de laadpalen in deze buurt erg hoog is. En er niet veel ruimte is voor nieuwe laadpalen.

Connectietarief: extra kosten na 24 uur bij laadpaal

We willen de eigenaren aanmoedigen om eerder hun auto te verplaatsen. Daarom rekenen we 25 cent per uur door aan de eigenaren als hun auto langer dan 24 uur bij de laadpaal staat. Het gaat hier dan om de laadpalen in de Veemarktbuurt. Dit bedrag dat we doorberekenen heet een connectietarief. De eerste 24 uur betaalt u dus alleen voor de stroom, en na 24 uur ook voor de bezetting van de laadpaal. Het connectietarief staat met een sticker vermeld op de laadpaal.  

Planning en vervolg

De proef liep voor 3 maanden. We hebben deze met 3 maanden verlengd. We konden namelijk nog geen duidelijke conclusie trekken. Dit komt door te veel veranderingen in de omgeving, zoals de coronamaatregelen. We kijken na de verlenging of het connectietarief voldoende invloed had. We kijken daarbij naar de laadsessies en of:

  • deze korter zijn geworden
  • er minder sessies zijn van langer dan 24 uur
  • er meer laadsessies per laadpaal zijn

Levert de proef genoeg op? Dan blijft het connectietarief bestaan en breiden we het mogelijk uit naar andere buurten.

Nieuwe openbare laadpalen

Het aantal elektrische auto’s in de stad groeit. Daardoor zijn er meer openbare laadpalen nodig de komende jaren. Elektrische auto’s worden steeds beter betaalbaar, doordat de techniek verbetert en er steeds meer tweedehands auto’s op de markt komen. De Rijksoverheid heeft bepaald dat in 2030 alle personenauto’s die op de markt komen 100% elektrisch moeten zijn.

Wanneer plaatsen we een openbare laadpaal?

We plaatsen een nieuwe openbare laadpaal zodra die nodig is. Daarvoor bekijken we hoe vaak de bestaande laadpalen gebruikt worden. Zijn de laadpalen in een buurt veel in gebruik? Dan komt daar een nieuwe laadpaal bij op een plek uit het locatieplan. Een laadpaal is in gebruik als een auto met een stekker op de laadpaal is aangesloten.

U kunt dus niet zelf een laadpaal aanvragen. Met deze manier van werken zorgen we dat elektrische rijders hun auto altijd in de buurt kunnen opladen. Ook op het drukste moment van de week.

Parkeerdruk en nieuwe laadpalen

De parkeerdruk in de stad is hoog, juist in de buurten waar laadpalen gewenst zijn. Buurtbewoners zijn soms bezorgd dat door de komst van laadpalen de parkeerdruk toeneemt. Er verdwijnen geen parkeerplekken als een laadpaal wordt geplaatst. De plekken worden alleen anders gebruikt.

Locatieplan

In het locatieplan openbare laadpalen staat waar nieuwe laadpalen kunnen komen. U kunt deze plekken ook zien op de kaart. Zodra extra laadpalen nodig zijn, zien we in het locatieplan snel waar we die kunnen plaatsen. We verwachten dat er in het locatieplan genoeg plekken staan voor de komende 4 jaar. Als alle laadpalen geplaatst worden, kunnen elektrische auto’s bij ongeveer 4% van alle parkeerplekken in Utrecht opladen. Voor uitbreiding van het aantal laadpunten kijken we ook naar locaties buiten de openbare ruimte, zoals bij bedrijventerreinen en sportvelden.

Hoe zijn de plekken in het locatieplan gekozen?

De voorwaarden waaraan een laadplek moet voldoen staan in de plaatsingsleidraad en inrichtingskader publieke laadinfrastructuur' (pdf, 1,8 MB). Ook hebben we reacties van inwoners meegenomen bij het maken van het locatieplan. Zo was er een reactieperiode in maart en september 2020. Wat er met de reacties is gebeurd, ziet u op de kaart met het locatieplan. Klik daarvoor eerst op een mogelijke laadpaal.

Verkeersbesluit en bezwaar maken

Zo’n 4 keer per jaar bekijken we op welke plekken uit het locatieplan een laadpaal nodig is. Voor die plekken nemen we dan een verkeersbesluit. Met zo’n besluit kunnen we de parkeerplekken bij de laadpalen reserveren voor het opladen van elektrische auto’s. Alle verkeersbesluiten komen in het Gemeenteblad te staan. Daarna kunt u nog 6 weken bezwaar maken. Hoe u bezwaar maakt staat in het verkeersbesluit. In het besluit vindt u een lijst met de adressen van de laadpalen. Dit zijn de nieuwste verkeersbesluiten.

Verkeersbesluiten 3 september 2021 per wijk

Verkeersbesluiten 1 oktober 2021 per wijk

Verkeersbesluiten 7 oktober 2021 per wijk

Nieuwe laadpalen op de kaart

Op de kaart kunt u zien voor welke laadpalen we een verkeersbesluit hebben genomen. Of waarvoor we dat binnenkort gaan doen. Dit zijn de laadpalen in ontwikkeling (de rode stipjes op de kaart). Als u op een rood stipje klikt, ziet u of er al een verkeersbesluit is genomen. Er staat dan namelijk een link naar het besluit bij.

Verkeersbesluit openbare laadpalen wijk Zuid

Bewoners van wijk Zuid konden eerder dan de rest van de stad reageren op de mogelijke laadpalen in hun wijk. Dit was een proef. Alle reacties zijn verwerkt en daarna is in het voorjaar van 2020 voor alle locaties in 1 keer een verkeersbesluit genomen. Dit was eerst ook het plan voor alle locaties in de rest van de stad. Maar we hebben het proces aangepast. 

Hulp en contact Elektrisch vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtelektrisch@utrecht.nl