Openbare laadpalen

Steeds meer Utrechters rijden elektrisch. Daarom plaatsen we openbare laadpalen, die iedereen kan gebruiken. We verspreiden de laadpalen goed over de stad.

Parkeerdruk geen reden om geen laadpalen te plaatsen

Parkeerdruk is geen reden voor het wel of niet plaatsen van een laadpaal. De parkeerdruk is op heel veel plekken hoog. Als we laadpalen alleen konden plaatsen op locaties waar de parkeerdruk laag is, konden we niet voldoende laadpalen plaatsen. We meten de parkeerdruk niet per straat, maar per subbuurt. Kijk in welke subbuurt u woont.

Laadpalen en parkeerplekken

Door het plaatsen van laadpalen verandert niet het totale aantal parkeerplekken in een buurt. Wel verandert het gebruik van een aantal van die parkeerplekken. Niet-elektrische auto’s mogen namelijk niet parkeren op een plek die is gereserveerd voor opladen. Staat een niet-elektrische auto geparkeerd op een plek die alleen voor het laden van elektrische auto’s is bedoeld? U kunt dit melden via www.utrecht.nl/melding

Locatieplan

In het locatieplan vindt u alle bestaande en toekomstige laadpalen. 

  • Oranje stippen: bestaande laadpalen.  
  • Rode stippen: hier gaan we binnenkort een laadpaal plaatsen.  
  • Groene stippen: hier komt mogelijk in de toekomst een laadpaal. 

Bekijk de kaart met openbare laadpalen

Voor uitbreiding van het aantal laadpalen kijken we ook naar locaties buiten de openbare ruimte, zoals bedrijventerreinen en parkeerplaatsen bij sportvelden. 

Hoe zijn de plekken in het locatieplan gekozen?

Bij het maken van het locatieplan nemen we de reacties van inwoners mee. Wat er met deze reacties is gebeurd, ziet u op het locatieplan. Klik op een mogelijke laadpaal (groene stip) en lees wat we met de reacties hebben gedaan. De voorwaarden waaraan een laadplek moet voldoen, staan op pagina 14 van de plaatsingsleidraad en inrichtingskader publieke laadinfrastructuur (pdf, 1,8 MB). U kunt niet zelf een laadpaal aanvragen.

Bezwaar maken

Zo’n 8 tot 10 keer per jaar bekijken we op welke plekken uit het locatieplan een laadpaal nodig is. Voor die plekken nemen we dan een verkeersbesluit. Alle verkeersbesluiten staan in het Gemeenteblad. Daarna kunt u nog 6 weken bezwaar maken. Hoe u bezwaar maakt, staat in het verkeersbesluit.

Verkeersbesluiten december 2022 en januari 2023 per adres

Waarom plaatsen we meer openbare laadpalen?

We plaatsen laadpalen omdat het aantal elektrische auto’s in de stad sterk groeit. Daardoor groeit ook de behoefte aan openbare laadpunten. Nieuwe en tweedehands elektrische auto’s worden steeds beter betaalbaar. Ook heeft de Rijksoverheid bepaald dat er per 2030 geen nieuwe personenauto’s meer op de markt mogen komen die door fossiele brandstof worden aangedreven.

Opladen bij een openbare laadpaal

U kunt de openbare laadpalen gebruiken met een geldige laadpas. U laadt op met minimaal 3,7 kW. Hoe snel het laden gaat, hangt af van verschillende dingen. Bijvoorbeeld van het type en bouwjaar van uw auto, hoeveel auto’s tegelijk worden geladen en wat voor kabel u gebruikt. 

Prijzen

Met een laadpas van Vattenfall, Total, LomboXnet of EQUANS kunt u voor ongeveer € 0,60 per kWh (exclusief btw) laden bij openbare laadpalen (prijspeil januari 2023). Gebruikt u een laadpas van een andere aanbieder? Dan rekent die aanbieder naast het bedrag per kWh mogelijk extra administratiekosten. U kunt dit navragen bij uw aanbieder.
 
We proberen de prijzen van verschillende laadpalen in de stad zo veel mogelijk gelijk te houden. We hebben met verschillende aanbieders vaste afspraken over de prijzen. Soms zijn er verschillen van een paar cent per kWh. Dit komt doordat aanbieders prijswijzigingen niet altijd tegelijkertijd doorvoeren. 

Parkeren  

De parkeerplekken bij een laadpaal zijn bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. Uw elektrische auto mag bij een laadpaal blijven staan als uw auto met een stekker is aangesloten op de laadpaal.  

Is uw auto helemaal opgeladen? Verplaats hem dan, zodat andere mensen de laadpaal kunnen gebruiken. 

Staat een niet-elektrische auto geparkeerd op een plek die alleen voor het laden van elektrische auto’s is bedoeld? U kunt dit melden via www.utrecht.nl/melding

Staat een laadpaal in een gebied met betaald parkeren? Dan moet u een parkeervergunning hebben of parkeergeld betalen, net als bij een gewone parkeerplek. Hebt u een eigen parkeerplaats, bijvoorbeeld in de parkeergarage van uw appartement? Dan kunt u geen parkeervergunning aanvragen voor een parkeerplek bij een openbare laadpaal. 

Laadpaalkleven 

Een ‘laadpaalklever’ is iemand die een laadplek langer dan nodig bezet houdt. We handhaven niet op laadpaalklevers.  

Bij de start van het laden is niet altijd duidelijk hoelang het opladen precies zal duren. De rijder kan de auto dus pas verplaatsen als er vanuit de auto een melding komt. Het kan gebeuren dat de rijder de auto niet meteen kan verplaatsen. Het geven van een boete is dan niet redelijk.  

Handhaven op laadpaalkleven is ook ingewikkeld omdat er steeds vaker sprake is van ‘slim laden’. Slim laden betekent dat op momenten met weinig stroomaanbod de auto tijdelijk stopt met laden, of zelfs stroom terug levert aan het net. De rijder zou op dat moment onterecht een boete kunnen krijgen.  

Elektrische scooter, brommobiel of biro 

U mag niet bij een openbare laadpaal een elektrische bromfiets, scooter, bakfiets, brommobiel, biro, step of andere light electric vehicle (LEV) opladen met een verloopstekker. Dit is om veiligheidsredenen. De verloopstekker kan namelijk losraken. Ook is er geen communicatie mogelijk tussen laadpaal en voertuig, waardoor u niet veilig kunt opladen.  

Sommige LEV’s hebben een uitneembare accu. Die kunt u via een gewoon stopcontact thuis of onderweg opladen. 

Hulp en contact Elektrisch vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtelektrisch@utrecht.nl