Energie Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop

In poldergebied Rijnenburg en Reijerscop werkt initiatiefnemer Rijne Energie aan een plan voor 4 tot 8 windmolens en 8 tot 230 hectare aan zonnepanelen.

Voorstel van Rijne Energie

Rijne Energie heeft een voorstel gemaakt voor het gebied. Het voorstel bestaat uit 3 windmolens in polder Rijnenburg en 1 in Reijerscop. Daarnaast is er ruimte voor minimaal 6 hectare zonnepanelen. Hiermee kan voor 37.000 huishoudens energie worden opgewekt.

Bekijk het voorstel van Rijne Energie

Het voorstel past binnen de voorwaarden die eerder zijn bepaald in het uitnodigingskader waaronder:

  • Toepassen van geluidarme windmolens
  • Tot een minimum beperken van hinderlijke slagschaduw
  • Bewoners profiteren mee van de opbrengsten
  • Natuurzones in en rond de zonnevelden
  • Behoud van cultuurhistorisch waardevolle elementen

Van voorstel naar plan

Rijne Energie werkt hun voorstel verder uit naar een plan. Dat doen ze samen met de gemeente. Op 21 mei heeft Rijne Energie bekend gemaakt dat ze 4 windmolens en 8 hectare zonnepanelen kunnen aanleggen. Hiermee kan voor 37.000 huishoudens energie worden opgewekt.

Wat is Rijne Energie?

Rijne Energie is een samenwerking tussen 2 energiecoöperaties Rijne Energie en De Windvogel, windmolenontwikkelaar Eneco en zonneveldontwikkelaar BHM Solar. Wilt u meer weten over Rijne Energie of wilt u lid worden, bekijk dan hun website.

Onderzoek geluid, slagschaduw en natuur

De gemeente en Rijne Energie laten onderzoek doen naar effecten op geluid, slagschaduw en natuur. De resultaten komen in het rapport over de gevolgen voor het milieu (milieueffectrapport, MER) te staan. Dit rapport is nodig om verdere plannen te maken en besluiten te nemen.

Eerst bepalen we wat we precies laten onderzoeken. Dat staat in de zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 1.7 MB). Dit is een soort uitgebreide inhoudsopgave voor het milieueffectrapport. Hierover kon u tot en met 21 januari 2022 uw mening geven. Bekijk de reacties op de zienswijzen op de site van de gemeenteraad.

Opbrengsten voor de omgeving

Rijne Energie houdt bijeenkomsten met haar leden en met inwoners en omwonenden van Rijnenburg en Reijerscop. Het doel hiervan is om samen te besluiten hoe de mensen in de omgeving van het energielandschap voordeel hebben van de opbrengsten van het energielandschap.

Zonnepanelen op Nedereindse Plas

Op de Nedereindse Plas komen ook zonnepanelen. Hiervoor hebben 2 partijen hun plannen ingediend. De gemeente bepaalt in de loop van 2022 wie dat mag gaan doen en welke voorwaarden daarvoor gelden. Dat doet de gemeente in overleg met Provincie Utrecht en recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Hoe gaat het verder?

Rijne Energie maakt een ontwerp voor het energielandschap.Op basis van het ontwerp wordt aan de gemeenteraad een besluit voorgelegd over wijziging van het bestemmingsplan. Tegen dit besluit kunnen inwoners bezwaar maken en bij de Raad van State in beroep gaan. De aanleg van het energielandschap kan op z’n vroegst in 2026 starten.

Bekijk wat de vervolgstappen zijn

Hoe kan het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop er uitzien?

Als het milieueffectrapport klaar is maakt Rijne Energie met de gemeente een ontwerp van een energielandschap met een invulling die op dat moment haalbaar is. Er kunnen in totaal maximaal 8 windmolens en ongeveer 230 hectare met zonnepanelen komen. Het ontwerp moet voldoen aan het door de gemeenteraad vastgestelde uitnodigingskader.

Bekijk de visie en het uitnodigingskader voor het energielandschap

Waarom is duurzame energie nodig?

In 2016 hebben 171 landen in Parijs het Klimaatakkoord ondertekend. Internationaal is afgesproken dat elk land zijn best doet om de CO2-uitstoot terug te dringen tot nul in 2050. Nederland zorgt met het opwekken van elektriciteit voor CO2-uitstoot. In het nationale klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat elke regio aangeeft hoeveel duurzame energie geproduceerd kan worden.

Een stad als Utrecht gebruikt veel energie. Dus hebben we straks ook veel duurzame energiebronnen nodig om schone energie te leveren. Onze gemeente wil dan ook binnen de regio U16 een belangrijke bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie U16. Met het energielandschap kunnen we een grote bijdrage leveren. Het energielandschap kan maximaal 82.500 huishoudens van elektriciteit voorzien. Dat is 20% van de huidige Utrechtse vraag naar elektriciteit.

Waarom in Rijnenburg en Reijerscop?

Het poldergebied Rijnenburg-Reijerscop is een van de weinige locaties in Utrecht waar grootschalige energieproductie mogelijk is. Het gebruiken van deze locatie is nodig om net als andere gemeenten bij te dragen aan de grote energie-opgave.

Waar liggen Rijnenburg en Reijerscop?

Rijnenburg en Reijerscop liggen in het landelijke gebied aan de zuidkant van de A12 en aan de westkant van de A2 bij knooppunt Oudenrijn.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop