Energie Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop

Hoe kunnen we in poldergebied Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal schone energie produceren met zonne- en/of windenergie? We hebben partijen uitgenodigd om hier plannen voor in te dienen.

Samen met bewoners hebben we verschillende scenario’s uitgewerkt. Het college heeft deze scenario’s vertaald naar een visie op een ‘energielandschap’. En naar een uitnodigingskader voor partijen die windmolens en zonnevelden in het gebied willen bouwen.

Rijne Energie mag plan uitvoeren

De gemeenteraad heeft op 9 juli 2020 de visie en het uitnodigingskader voor energielandschap Rijnenburg en Reijerscop vastgesteld. In februari 2021 is Rijne Energie door de gemeente geselecteerd als initiatiefnemer voor windmolens in Rijnenburg en Reijerscop. Grondeigenaren konden zich tot en met mei 2021 aansluiten bij het voorstel van Rijne Energie.  

3 windmolens en 7 hectare zonneveld

Het plan van Rijne Energie voor 3 windmolens en 7 hectare zonneveld voldoet aan de eisen van de gemeenteraad. De energiecoöperatie werkt samen met energiecoöperatie Windvogel, windmolenontwikkelaar Eneco en zonneveldontwikkelaar BHM Solar. Deze partijen krijgen nu de tijd om hun plan uit te werken. Rijne Energie zorgt ervoor dat omwonenden mede-eigenaar kunnen worden van de windmolens en zonnevelden en mee kunnen delen in de winst.

Zonnepanelen op Nedereindse Plas

Op de Nedereindse Plas komen ook zonnepanelen. Hiervoor hebben 2 partijen hun plannen ingediend. De gemeente bepaalt de komende maanden wie dat mag gaan doen en welke voorwaarden daarvoor gelden. Dat doet de gemeente in overleg met Provincie Utrecht en recreatieschap Stichtse Groenlanden. 

Uitgelicht

Hoe kan het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop eruitzien?

De gemeenteraad heeft op 9 juli 2020 ingestemd met de visie van het college op het energielandschap. Dit betekent er ruimte komt voor windmolens in het noorden van Rijnenburg en Reijerscop en zonnevelden in het noorden en oosten van Rijnenburg. Er kunnen in totaal maximaal 8 windmolens en ongeveer 230 hectare zonnevelden komen.

Lees meer over hoe het energielandschap eruit kan zien

Waarom duurzame energie produceren?

In 2016 hebben 171 landen in Parijs het Klimaatakkoord ondertekend. Internationaal is afgesproken dat elk land zich inspant om de CO2-uitstoot terug te dringen tot nul in 2050. Nederland zorgt met het opwekken van elektriciteit voor CO2-uitstoot. In het nationale klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat elke regio aangeeft hoeveel duurzame energie geproduceerd kan worden.

Onze gemeente wil als grootverbruiker binnen de regio U16 een belangrijke bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie U16. Met het energielandschap kunnen we een grote bijdrage leveren. Het energielandschap kan ongeveer 82.500 huishoudens van elektriciteit voorzien. Dat is 20% van de huidige Utrechtse vraag naar elektriciteit.

Waarom in Rijnenburg en Reijerscop?

Het poldergebied Rijnenburg-Reijerscop is een van de weinige locaties in Utrecht waar grootschalige energieproductie mogelijk is. Het gebruiken van deze locatie is nodig om net als andere gemeenten bij te dragen aan de grote energie-opgave.

Waar liggen Rijnenburg en Reijerscop?

Rijnenburg en Reijerscop liggen in het landelijke gebied aan de zuidkant van de A12 en aan de westkant van de A2 bij knooppunt Oudenrijn.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop