Rijnenburg en Reijerscop Wie doen er mee?

De volgende groepen hebben meegewerkt aan het uitwerken van de verschillende scenario's:

Zij zijn geholpen door adviesbureaus.

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers zijn partijen die duurzame energie willen opwekken in Rijnenburg en Reijerscop door middel van zonne- en windenergie.

Eind 2016 hebben initiatiefnemers Eneco en Rijne Energie zich gemeld bij de gemeente Utrecht. De gemeente heeft vervolgens samen met deze initiatiefnemers het stadsgesprek met de regio georganiseerd.

Rond de zomer van 2017 hebben ook andere partijen zich gemeld bij de gemeente als initiatiefnemer voor zonne-energie. Dit zijn BHM Solar, BAM Energy Systems/Wirsol, Kopgroep Rijnenburg & Consortium Rijnenburg (AM bv, Amvest, Ballast-Nedam Development, Bouwinvest, Bunnik Projekten, BPD, GroenWest, Latei, Portaal, Slokker, Synchron en Timpaan), Statkraft, Tomorrow Energy.

Deze partijen zijn betrokken geweest bij het opstellen van de scenario’s. We hebben ze ook betrokken bij het opstellen van het uitnodigingskader.

Iedereen kan een initiatiefvoorstel indienen. Naast initiatieven met zonne- en windenergie kunnen ook initiatieven worden ingebracht voor andere vormen van energie. Maar ook op het gebied van recreatie, natuur en landschap.

Uitwerkingsgroep

Bij de start van het ontwerpproces is een uitwerkingsgroep samengesteld met 13 deelnemers. Zij dachten mee tijdens het uitwerken van de eerste schetsen van de scenario’s. De uitwerkingsgroep werd voorgezeten door een onafhankelijke procesbegeleider, Marion van der Voort.

Vlak voor de eerste werkbijeenkomst hebben 6 leden aangegeven niet langer deel uit te willen maken van de uitwerkingsgroep. De rest van de uitwerkingsgroep wilde wel betrokken blijven bij het ontwerpproces, maar in een andere vorm. Het ontwerpproces is hierop aangepast.  Het college heeft de gemeenteraad hierover geïnformeerd via een raadsbrief op 16 mei 2018.

Adviesbureaus

De volgende bureaus hebben geholpen bij het uitwerken van de scenario's.

  • Voor het ontwerpen van de scenario’s is een extern ontwerpbureau ingeschakeld: BoschSlabbers uit Den Haag. Dit ontwerpbureau heeft een brede kennis van energielandschappen en heeft ruime ervaring met het ontwerpen van landschappen in samenspraak met verschillende belanghebbenden.
  • DGMR heeft onderzoek gedaan naar de effecten van geluid- en slagschaduwen van windmolens. Caubergh Huygen heeft gecontroleerd of deze berekeningen klopten.
  • Ecorys heeft onderzoek gedaan naar de businesscase voor windenergie en zonnevelden, waardoor inzicht ontstaan is welke eisen wel en niet aan de initiatiefnemers gesteld kunnen worden.  
  • Bureau Waardenburg heeft de bekende informatie over de aanwezigheid van planten en dieren in Rijnenburg en Reijerscop aangevuld met informatie over beschermde plant en diersoorten.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop