Energie Duurzame energie opwekken

In Utrecht maken we samen de overstap naar duurzame energie. Onze energievraag is zo groot dat we alle duurzame energiebronnen nodig hebben om de energie te blijven leveren. Denk daarbij aan de winning van aardwarmte, zonnepanelen en windmolens.

Regionale Energiestrategie

Provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en inwoners werken samen aan een Regionale Energiestrategie (RES).
Meer over de Regionale Energiestrategie

Zonne-energie

Met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kijken we als gemeente hoe we op een slimme manier zonne-energie kunnen opwekken.

Meer over zonne-energie

Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

We onderzoeken hoe we in het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal duurzame energie kunnen produceren met behulp van zonne- en/of windenergie.

Meer over energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Update capaciteit elektriciteitsnet

TenneT maakte op 12 oktober 2021 bekend dat de hoogspanningsstations en -verbindingen in de provincie Utrecht aan hun maximale grens zitten van wat kan worden teruggeleverd aan duurzaam opgewekte energie. Dit betekent dat momenteel ook op het regionale elektriciteitsnet van Stedin geen (transport-)ruimte is voor nieuwe aanvragen van grootschalige projecten om opgewekte energie terug te leveren.

Projecten onder de 200 zonnepanelen en aansluitingen kleiner dan 3*80 ampere (kleinverbruikersaansluitingen) kunnen gewoon nog worden aangesloten. Hier vallen alle particuliere daken onder en een groot deel van de daken op scholen of sportverenigingen.

Lees meer op de website van Stedin

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl