Energie Maatschappelijke organisaties

Welke mogelijkheden zijn er om inzicht te krijgen in uw energieverbruik? Of om financiering te krijgen voor het verduurzamen van uw pand?

Buurthuizen, sportaccommodaties en culturele centra

Wilt u de voetbalkantine of uw buurthuis energiezuiniger maken? U kunt nu slim besparen op energie met de Maatschappelijk vastgoed regeling. Er is nog budget beschikbaar voor buurthuizen, scholen, sportverenigingen en culturele centra. U kunt een aanvraag doen, voor bijvoorbeeld dubbel glas of vloer, dak- spouwisolatie, tot maximaal € 50.000,00. Voor sportverenigingen is er ook een landelijke regeling.

Buurtstroom

Er is een Utrechts platform Buurtstroom, gebaseerd op een interactieve kaart. Buurtstroom vormt een ontmoetingsplaats voor aanbieders van en deelnemers aan lokale collectieve zonne-energieprojecten. Hierdoor wordt het deelnemen aan een zonne-energieproject gemakkelijker. Het platform is volledig onafhankelijk en gratis beschikbaar voor deelnemers en dak-eigenaren. Meer informatie: www.buurtstroom.nl.

Speciaal voor sportverenigingen

Vraag een gratis Energiescan van uw sportaccommodatie aan bij de Vereniging Sport Utrecht. Stuur hiervoor een e-mail naar info@sportutrecht.nl.

U krijgt met een energiescan inzicht in:

  • het energiegebruik van uw gebouw,
  • wat er aan energiebesparende maatregelen mogelijk is op gebied van warmte, elektriciteit, water en gedrag,
  • wat deze maatregelen concreet aan energiebesparing in geld en CO2 opleveren,
  • de terugverdientijd van de investering.

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

Twitter

@Energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden