Energie CO2-uitstoot

De gemeente bepaalt elk jaar de CO2-uitstoot van de stad. Dat doen we aan de hand van gegevens over energieverbruik. Over de jaren heen kunnen we zo een trend zichtbaar maken.

Zelf rekenen?

Moet u als adviseur uitrekenen hoeveel minder CO2-uitstoot een besparingsmaatregel oplevert?

  • Voor gas en elektriciteit gebruiken we de landelijke kengetallen die RVO presenteert op www.klimaatmonitor.databank.nl.
  • Voor de CO2-emissiefactor van de stadsverwarming gebruiken we de kwaliteitsverklaring die op www.bcrg.nl staat.

Gegevens CO2-uitstoot Utrecht

Hieronder vindt u gegevens over de CO2-uitstoot in Utrecht. Ook leggen we uit welke knelpunten een rol spelen bij het vaststellen van de CO2-uitstoot.