Energie Resultaten over energie

Hoe staat het in Utrecht met energie besparen, panden verduurzamen en duurzaam energie opwekken?

De gemeente werkt hiervoor samen met netbeheerders, energieleveranciers, ondernemers en onderzoekers. Maar ook met eigenaren, huurders en verhuurders van woningen en gebouwen. Samen werken we aan doelen uit het coalitieakkoord:

  • minimaal 20% van de daken in de stad heeft zonnepanelen in 2025
  • de gemeentelijke inkoop van elektra is 100% groen in 2020
  • 100% verduurzaming van het warmtenet in 2030
  • minimaal 40.000 woningen zijn van het aardgasnet in 2030
  • het gemeentelijk vastgoed is verduurzaamd in 2040

Waar staan we nu?

We staan aan het begin van de energietransitie en maken plannen over de beste aanpak voor Utrecht. Als stad en als organisatie boeken we goede vooruitgang. Dit blijkt uit de cijfers en achtergronden die u vindt in de jaarlijkse rapportages.

  • Zonne-energie: zie onderstaande infographic

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

Twitter

@Energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden