Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop Hoe kan het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop er uitzien?

Scenario's

De gemeenteraad heeft gevraagd om minimaal vier scenario’s uit te werken:

  • Een scenario dat geen windmolens bevat.
  • Een scenario waarbij windmolens niet voor slagschaduw op de gevels van woningen zorgen. Ook mag in dit scenario als gevolg van windmolens bij woningen in de omliggende woonwijken geen geluidstoename plaatsvinden ten opzichte van het wegverkeersgeluid dat nu al aanwezig is.
  • Een scenario met een combinatie van een zo hoog mogelijke energieopwekking en rendement voor omwonenden. In dit scenario is er weinig hinder.
  • Een scenario met alleen de wettelijke normen als beperking.

Er mochten ook andere scenario’s worden ontworpen, zolang ze maar uitvoerbaar zijn.

6 uitgewerkte scenario's

Inmiddels is het ontwerpproces afgerond. Het ontwerpproces heeft 6 uitgewerkte scenario’s opgeleverd:

  • De Ring
  • Nieuw Rijnenburg
  • De Kreek
  • Energie Voorop
  • Zon Voorop
  • Polderscenario

Bekijk de scenario’s

Het college werkt aan een voorstel voor het energielandschap dat gebaseerd is op onderdelen van deze scenario’s.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

Twitter

@energie030