Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop Wie doen er mee?

De volgende groepen doen mee met het uitwerken van de verschillende scenario's:

Uitwerkingsgroep

Bij de start van het ontwerpproces is een uitwerkingsgroep samengesteld met 13 deelnemers. Zij dachten mee tijdens het uitwerken van de eerste schetsen van de scenario’s. Zij zijn hiervoor een aantal keer zelf, als uitwerkingsgroep, bij elkaar geweest en ze hebben deelgenomen aan drie ontwerpateliers, om de eerste werkbijeenkomst voor te bereiden.

Vlak voor de eerste werkbijeenkomst hebben zes leden aangegeven niet langer deel uit te willen maken van de uitwerkingsgroep. De rest van de uitwerkingsgroep wil betrokken blijven bij het ontwerpproces, maar niet in de huidige vorm. De uitwerkingsgroep bestaat daardoor niet meer. Het ontwerpproces is hierop aangepast.

In het kort zijn dit de aanpassingen:

 

 • We nodigen verschillende bewoners(groepen) en belangenorganisaties uit om belangen in te brengen in het ontwerpproces.
 • De gemeente trekt de regie op het proces meer naar zich toe.
 • De leden van de voormalige uitwerkingsgroep krijgen de mogelijkheid een eigen scenario te ontwerpen. Dit scenario krijgt een plek op de tweede werkbijeenkomst.
 • De onafhankelijk procesbegeleider gaat vooral erop letten dat het proces goed verloopt en zorgt voor een procesverslag.

Het college heeft de gemeenteraad hierover geïnformeerd via een raadsbrief op 16 mei 2018.

Hebt u vragen over de voormalige uitwerkingsgroep, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke procesbegeleider, Marion van der Voort. U kunt haar bereiken via duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl.

Ontwerpers

Voor het ontwerpen van de scenario’s is een extern ontwerpbureau ingeschakeld: Bosch en Slabbers.

Wat doen de ontwerpers?

De ontwerpers werken samen met initiatiefnemers en de uitwerkingsgroep voorstellen uit voor het energielandschap. Daarbij maken zij gebruik van de opbrengst uit de werkbijeenkomsten.

Wie zijn de ontwerpers?

Ontwerpbureau Bosch en Slabbers uit Den Haag heeft een brede kennis van energielandschappen. Ook heeft het bureau ruime ervaring met het ontwerpen van landschappen in samenspraak met verschillende belanghebbenden.

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers zijn partijen die duurzame energie willen opwekken in Rijnenburg en Reijerscop door middel van zonne- en windenergie.

Wat doen de initiatiefnemers?

Samen met ontwerpers en belanghebbenden werken de initiatiefnemers de scenario’s voor Rijnenburg en Reijerscop uit.

Wie zijn de initiatiefnemers?

De initiatiefnemers voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie zijn:

 • Bewonerscollectief Rijne Energie
 • BHM Solar
 • Eneco Generation & Storage

De initiatiefnemers voor de ontwikkeling van zonne-energie zijn:

 • BAM Energy Systems / Wirsol
 • Kopgroep Rijnenburg & Consortium Rijnenburg (AM bv, Amvest, Ballast-Nedam Development, Bouwinvest, Bunnik Projekten, BPD, GroenWest, Latei, Portaal, Slokker, Synchron en Timpaan)
 • Statkraft
 • Tomorrow Energy

Eind 2016 hebben initiatiefnemers Eneco en Rijne Energie zich gemeld bij de gemeente Utrecht. De gemeente heeft vervolgens samen met deze initiatiefnemers het stadsgesprek met de regio georganiseerd. Rond de zomer van 2017 hebben ook andere partijen zich gemeld bij de gemeente.

Naast initiatiefnemers van zonne- en windenergie kunnen ook initiatieven worden ingebracht op het gebied van recreatie, natuur en landschap.

Onderzoeksbureau DGMR

Leden van de uitwerkingsgroep, initiatiefnemers en betrokken ambtenaren van de gemeente hebben er voor gekozen om met onderzoeksbureau DGMR samen te werken.

Wat doet DGMR

DGMR doet onderzoek naar de effecten van geluid- en slagschaduwen in verschillende scenario’s met windmolens. Kijk voor meer informatie over het onderzoeksbureau op dgmr.nl.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

Twitter

@energie030