Energie Utrecht aardgasvrij

In Utrecht verwarmen nu nog veel mensen hun huis of gebouw met aardgas. Dat gaat veranderen. Er komt een andere warmtevoorziening. Iedere Utrechter krijgt hier de komende jaren mee te maken. Dit betekent dat u op den duur geen gas meer kunt gebruiken om te koken en uw huis of gebouw te verwarmen. Het gebruik van aardgas zorgt er namelijk voor dat de aarde opwarmt.

Onderstaande video laat zien wat er komt kijken bij het aardgasvrij maken van de stad.

Woningen en gebouwen met aardgas

In de gemeente Utrecht zijn 120.000 woningen en 6000 andere gebouwen aangesloten op aardgas. Utrecht wil dat in 2030 minimaal 40.000 woningen of andere gebouwen aardgasvrij zijn. Hierbij werken we samen met netbeheerder Stedin, woningcorporaties, bewonerscollectief Energie-U en warmtebedrijf Eneco. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen deze overstap goed kan maken.

Aardgasvrije buurten

In elke wijk gaan we over op een duurzame warmteoplossing. De gemeente kijkt welke oplossing het best past in een gebied. We werken aan een plan waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas afgaat en wat de duurzame alternatieven kunnen zijn (Transitievisie Warmte). We maken deze visie samen met partijen in de stad. De gemeenteraad stelt dit plan in 2020 vast. Dan is ook bekend wanneer uw buurt aardgasvrij wordt. Daarna gaan we samen met bewoners en bedrijven een uitvoeringsplan maken per buurt of wijk. In Overvecht-Noord zijn we al bezig met het onderzoeken hoe deze wijk aardgasvrij kan worden.

Alternatieven voor aardgas

Voor het verwarmen van huizen zonder aardgas zijn er verschillende mogelijkheden, zoals een warmtepomp of een aansluiting op het warmtenet. We verwachten dat er in de loop van de tijd nieuwe technieken bijkomen. We bekijken iedere 5 jaar wat de mogelijkheden zijn voor Utrecht.

Wat betekent dit voor u?

Wilt u uw woning alvast voorbereiden op aardgasvrij wonen? Lees waar u rekening mee kunt houden.

Bewonersinitiatieven

Er zijn verschillende initiatieven van bewoners, die zelf plannen hebben voor een aardgasvrije wijk. Zo zijn er bewonersinitiatieven in Overvecht-Noord, Tuindorp, Hoograven en Lunetten. Bekijk welke initiatieven er zijn in uw buurt.

Nieuwbouw

Sinds 1 juli 2018 mogen er geen nieuwbouwhuizen meer worden gebouwd met een aardgasaansluiting. Voor nieuwbouw zijn er namelijk genoeg duurzame oplossingen. Het kan zijn dat er toch woningen worden opgeleverd met een aardgasaansluiting. Dan zijn er al in een eerder stadium afspraken gemaakt, die niet meer teruggedraaid kunnen worden.

Meer weten over aardgasvrij wonen?

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

Twitter

@Energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden

Uw mening