Energie Utrecht aardgasvrij

In Utrecht verwarmen nu nog veel mensen hun huis of gebouw met aardgas. Dat gaat veranderen. Er komt een andere warmtevoorziening, waarbij we geen aardgas meer gebruiken.

Gaat u uw keuken, huis of bedrijf verbouwen? Of gaat u verhuizen? Lees waarmee u rekening kunt houden.

Hoe gaan we van het aardgas af?

Iedere buurt is anders. Daarom is er voor iedere buurt een andere aanpak nodig. Samen met bewoners, woningcorporaties en andere organisaties kijken we wat de beste oplossing is voor een buurt en wanneer het een goed moment is om te starten met deze veranderingen. In Overvecht-Noord en in het Utrecht Science Park zijn we hiermee al begonnen.

Wanneer wordt mijn buurt aardgasvrij?

De gemeente werkt aan een plan waarin staat wanneer en hoe buurten van het aardgas afgaan. Dit plan heet de transitievisie warmte. We maken dit plan in overleg met partijen in de stad en we vragen inwoners naar hun mening. De gemeenteraad stelt de transitievisie warmte in 2021 vast. Dan is duidelijk in welke wijken of buurten we als eerste aan de slag gaan met andere manieren van verwarmen en koken.

Lees wat Utrechters vinden van het aardgasvrij maken van woningen:

Deze video laat zien wat er komt kijken bij het aardgasvrij maken van de stad.

Wat doen organisaties en bedrijven?

Organisaties en bedrijven werken samen om steeds meer woningen en andere gebouwen energiezuinig te maken. En om schone, duurzame energie te gebruiken. Sinds juni 2020 hebben we met ruim 30 partijen het Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij gelanceerd. We zijn van start gegaan met 19 projecten voor een aardgasvrije en CO2-neutrale stad.

Wilt u met uw organisatie of bedrijf ook meewerken aan een aardgasvrij stad?
Sluit u aan bij het Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij

Bewonersinitiatieven

Er zijn verschillende initiatieven van bewoners, die hun buurt aardgasvrij willen maken en onderzoeken wat daarvoor nodig is. Zo zijn er bijvoorbeeld bewonersinitiatieven in Overvecht-Noord, Tuindorp, Hoograven, Veemarkt en Lunetten. Bekijk welke initiatieven er zijn in uw buurt.

Nieuwbouw

Sinds 1 juli 2018 mogen er geen nieuwbouwhuizen meer worden gebouwd met een aardgasaansluiting. Voor nieuwbouw zijn er namelijk genoeg duurzame oplossingen. Het kan zijn dat er toch woningen worden opgeleverd met een aardgasaansluiting. Dan zijn er al op een eerder moment afspraken gemaakt, die niet meer teruggedraaid kunnen worden.

Wat zijn de alternatieven voor aardgas?

Voor het verwarmen van huizen zonder aardgas zijn er verschillende mogelijkheden, zoals een warmtepomp of een aansluiting op het warmtenet. We verwachten dat er in de loop van de tijd nieuwe technieken bijkomen.

Utrecht werkt aan een warmtevoorziening die duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is. De uitgangspunten hiervoor staan in de visie op de warmtevoorziening (pdf, 3,8 MB).

Meer weten over alternatieven voor aardgas? Kijk op hieropgewekt.nl.

Waarom aardgasvrij?

In het klimaatakkoord is afgesproken dat de energievoorziening in Nederland in 2050 helemaal duurzaam is. Nu zijn er in Utrecht nog 120.000 woningen en 6.000 andere gebouwen aangesloten op aardgas. We staan dus aan het begin van een enorme verandering.

Aardgas draagt bij aan klimaatverandering. Daarom willen we overstappen op schone energie. Zo blijft Utrecht een prettige en gezonde stad voor iedereen. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Bent u benieuwd naar cijfers over energie en gasaansluitingen in Utrecht? Bekijk dan het dashboard aardgasvrij.

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

Twitter

@Energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden