Energie Utrecht aardgasvrij

In Utrecht verwarmen nu nog veel mensen hun woning of gebouw met aardgas. Dat gaat veranderen. We stappen over op een duurzame manier van verwarmen, douchen en koken. Dit betekent dat we onze woningen en gebouwen beter gaan isoleren om energie te besparen en, bronnen voor elektra en warmte verduurzamen. Ook stappen we buurt voor buurt over op aardgasvrij verwarmen, bijvoorbeeld via een warmtenet of warmtepomp.

Gaat u uw keuken, huis of bedrijf verbouwen? Of gaat u verhuizen? Lees waarmee u rekening kunt houden.

Wanneer wordt mijn buurt aardgasvrij?

De gemeente werkt aan een plan waarin op hoofdlijnen staat beschreven hoe en wanneer de stad buurt voor buurt en stapsgewijs voor 2050 aardgasvrij wordt. Ook staat in dit plan aangegeven wat per buurt de meest logische oplossing is om te verwarmen zonder aardgas. Denk aan verwarmen via een warmtenet met warm water of elektrisch verwarmen met een warmtepomp. Dit plan heet de transitievisie warmte. We maken dit plan in overleg met partijen in de stad en we vragen inwoners naar hun mening. De gemeenteraad stelt de transitievisie warmte in 2021 vast.

Als eind 2021 duidelijk is welke buurten als eerst aardgasvrij worden, maakt de gemeente met deze buurten een uitvoeringsplan. Samen met bewoners, woningcorporaties en andere organisaties onderzoekt de gemeente of de voorgestelde oplossing voor elke straat of woning logisch is of dat andere oplossingen toch beter zijn. Als dit uitvoeringsplan klaar is én is vastgesteld, dan duurt het 8 jaar voor de buurt echt van het aardgas af gaat.

Lees meer over hoe we Utrecht aardgasvrij maken

Deze video laat zien wat er komt kijken bij het aardgasvrij maken van de stad.

Overvecht-Noord

Overvecht-Noord is de eerste wijk in Utrecht die overstapt naar een duurzame manier van verwarmen. Samen met Mitros, Portaal, Bo-Ex, Stedin en Energie-U maakt de gemeente plannen om Overvecht-Noord in 2030 aardgasvrij te maken. Daarnaast werkt de gemeente ook aan plannen voor een aardgasvrij Utrecht Science Park.

Wat doen organisaties en bedrijven?

Organisaties en bedrijven werken samen om steeds meer woningen en andere gebouwen energiezuinig te maken. En om schone, duurzame energie te gebruiken. Sinds juni 2020 hebben we met ruim 30 partijen het Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij gelanceerd. We zijn van start gegaan met 19 projecten voor een aardgasvrije en CO2-neutrale stad.

Wilt u met uw organisatie of bedrijf ook meewerken aan een aardgasvrij stad?
Sluit u aan bij het Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij

Bewonersinitiatieven

Er zijn verschillende initiatieven van bewoners, die hun buurt aardgasvrij willen maken en onderzoeken wat daarvoor nodig is. Zo zijn er bijvoorbeeld bewonersinitiatieven in Overvecht-Noord, Tuindorp, Hoograven, Veemarkt en Lunetten. Bekijk welke initiatieven er zijn in uw buurt.

Wat vinden bewoners?

Lees wat Utrechters vinden van het aardgasvrij maken van woningen:

Nieuwbouw

Sinds 1 juli 2018 mogen er geen nieuwbouwhuizen meer worden gebouwd met een aardgasaansluiting. Voor nieuwbouw zijn er namelijk genoeg duurzame oplossingen. Het kan zijn dat er toch woningen worden opgeleverd met een aardgasaansluiting. Dan zijn er al op een eerder moment afspraken gemaakt, die niet meer teruggedraaid kunnen worden.

Hoe gaan we van het aardgas af?

Iedere buurt is anders. Daarom is er voor iedere buurt een andere aanpak nodig. Samen met bewoners, woningcorporaties en andere organisaties kijken we wat de beste oplossing is voor een buurt en wanneer het een goed moment is om te starten met deze veranderingen. In Overvecht-Noord en in het Utrecht Science Park zijn we hiermee al begonnen.

  Wat zijn de alternatieven voor aardgas?

  Voor het verwarmen van huizen zonder aardgas zijn er verschillende mogelijkheden, zoals een warmtepomp of een aansluiting op het warmtenet. We verwachten dat er in de loop van de tijd nieuwe technieken bijkomen.

  Utrecht werkt aan een warmtevoorziening die duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is. De uitgangspunten hiervoor staan in de visie op de warmtevoorziening (pdf, 3,8 MB).

  Meer weten over alternatieven voor aardgas? Kijk op hieropgewekt.nl.

  Waarom aardgasvrij?

  Het gebruik van aardgas om onze huizen en woningen te verwarmen draagt bij aan klimaatverandering. Daarom willen we overstappen op schone energie en verlagen we de CO2-uitstoot tot nul. Zo blijft Utrecht een prettige en gezonde stad voor iedereen. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Lees meer over waarom we Utrecht aardgasvrij maken.

  Bent u benieuwd naar cijfers over energie en gasaansluitingen in Utrecht? Bekijk dan het dashboard aardgasvrij.

  Hulp en contact Energie

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  energie@utrecht.nl

  Twitter

  @Energie030

  Nieuwsbrief

  Aanmelden