Aardgasvrij: waarom en hoe?

Waarom en hoe maken we Utrecht aardgasvrij?

Schone energie

Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat er CO₂ vrijkomt als je het verbrandt. De uitstoot van CO2 draagt bij aan opwarming van de aarde, en daarmee aan klimaatverandering. Daarom willen we in Nederland en Utrecht stoppen met het gebruik van aardgas, en overstappen op schone energie. Zo blijft Utrecht een prettige en gezonde stad voor iedereen. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Duurzame energie

De Rijksoverheid heeft in het klimaatakkoord afgesproken dat de energievoorziening in Nederland in 2050 helemaal duurzaam moet zijn. Dat betekent: zonder gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas. In de gemeente Utrecht moeten zo’n 130.000 woningen en andere gebouwen vóór 2050 de overstap moeten maken van aardgas naar een andere manier van verwarmen, koken en douchen. Daarbij heeft de gemeente Utrecht de ambitie om de eerste 40.000 woningen en gebouwen al vóór 2030 aardgasvrij te maken.

Klimaatneutraal Utrecht: onze aanpak

We werken aan een klimaatneutraal Utrecht, zonder uitstoot van CO₂. Dat doen we op 3 manieren:

1. Woningen en gebouwen isoleren en energie besparen: zelf aan de slag

Hoe minder energie we verbruiken, hoe minder er nodig is en hoe beter het is voor het klimaat. Goede isolatie is dus belangrijk. Energie besparen zorgt niet alleen voor een lagere energierekening, maar ook voor een fijn en comfortabel huis. Bij verwarmen met een warmtepomp is isolatie zelfs noodzakelijk.

We willen dat nieuwbouw zo duurzaam mogelijk wordt gebouwd. Nieuwe woningen en gebouwen die na juli 2018 worden gebouwd, mogen geen gebruik meer maken van aardgas. En ook voor bestaande woningen en gebouwen gaan we aan de slag. Iedereen kan nu zelf al starten met isoleren en energie besparen. Zo worden we als stad zo snel mogelijk klimaatneutraal en verlagen we onze CO2-uitstoot tot nul.

Wilt u zich alvast voorbereiden op klimaatneutraal wonen zonder aardgas?

2. Warmtebronnen verduurzamen

Om Utrecht helemaal aardgasvrij te maken, verduurzamen we de komende jaren de warmtebronnen. Dit betekent dat we alleen nog gebruik gaan maken van duurzame energiebronnen die geen CO2 uitstoten. Zoals duurzame warmte of elektra uit zon, wind, aardwarmte, biomassa en oppervlakte-, drink- of afvalwater.

Landelijk zijn er afspraken gemaakt over het verduurzamen van warmtenetten. Zo moeten warmtenetten en elektriciteitsnetten (waar een warmtepomp gebruik van maakt) in 2030 70% duurzaam zijn. In 2040 moeten deze 100% duurzaam zijn, dus zonder gebruik van aardgas of andere fossiele brandstoffen.

3. Buurt voor buurt overstappen op duurzame manieren van verwarmen

Alle buurten in Utrecht maken voor 2050 de overstap naar een duurzame manier van verwarmen. Overvecht-Noord loopt voorop en is de eerste wijk waar dit gebeurt. Verwarmen zonder aardgas kan op meerdere manieren. Er zijn 2 voor de hand liggende oplossingen: een warmtepomp en een warmtenet. Voor beide oplossingen zijn verschillende werkzaamheden nodig. Zo moeten we elektriciteitskabels of warmtenetleidingen aanleggen, aanpassingen doen aan woningen en gebouwen en moeten huiseigenaren hun woning goed isoleren, zodat ze voorbereid zijn op de nieuwe vorm van verwarmen.

De komende jaren stappen we op deze manier buurt voor buurt over. We werken deze aanpak uit in de ‘Transitievisie Warmte’. Daarin staat op hoofdlijnen beschreven hoe de stad stapsgewijs voor 2050 aardgasvrij wordt. De gemeenteraad stelde de Transitievisie Warmte in 2021 vast. Elke 5 jaar wordt de Transitievisie Warmte geactualiseerd, op basis van de nieuwste technieken en inzichten.

Waarom stapt Nederland af van aardgas?

Werken aan schone energie doet ieder land anders. Zo stapt Duitsland bijvoorbeeld over op aardgas, terwijl Nederland juist aardgasvrij wil worden. Dat klinkt misschien gek, maar het is goed uit te leggen. Het komt omdat we werken vanuit 2 verschillende startpunten en situaties. In Duitsland worden veel woningen en gebouwen nog met vervuilende, oliegestookte ketels verwarmd. Ook staan er in dit land meer kolencentrales dan gascentrales. Dat is anders dan in Nederland. Voor Duitsland is de overstap op aardgas een tussenstap om CO2-uitstoot te verminderen. Uiteindelijk gaat het land ook stoppen met fossiele brandstoffen en zal het net als Nederland voor 2050 van het aardgas af moeten.

Meer weten over aardgasvrij?

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl