Energie Overvecht-Noord aardgasvrij

Utrecht wil een duurzame stad zijn. Daarom werken we in Overvecht-Noord, en in de rest van Utrecht, aan de overstap naar schone energie. We doen dat samen met Bo-Ex, Portaal, Mitros, Stedin en Energie-U.

Video: Hoe wordt Overvecht-Noord aardgasvrij?

Uitkomsten onderzoek verwarmen zonder aardgas

In de winter van 2020 vroegen we bewoners om hun mening over Overvecht-Noord aardgasvrij. Veel bewoners zeiden dat ze het belangrijk vinden dat de overstap voor iedereen betaalbaar en duurzaam is. Van april tot en met september 2021 hebben we hier onderzoek naar gedaan. Daar komt uit dat het warmtenet een goede manier van verwarmen is voor een groot deel van de wijk.
 
Voor het Antoniuskwartier, het nieuwbouwdeel van de Klopvaartbuurt en de woningen aan de Vechtdijk is de uitkomst anders en is maatwerk nodig is. Hier gaat het om nieuwe woningen die al goed geïsoleerd zijn of om woningen met een andere bouwstijl of bouwperiode. Samen met buurtbewoners zoeken we de komende tijd uit wat hier een geschikte manier van verwarmen is.

Lees de samenvatting van het onderzoek

Gesprekken met Eneco en de Rijksoverheid

Door het nieuwe onderzoek hebben we ook meer inzicht in de kosten. We willen niet dat aardgasvrij verwarmen meer kost dan dat aardgas zou kosten. We gaan daarom in gesprek met Eneco (het bedrijf dat het warmtenet levert) over de kosten en de uitvoering. En we praten met de Rijksoverheid over wetgeving en regels die goede uitvoering soms nog in de weg zitten.

Wat gebeurt er de komende tijd?

 1. In 2022 overleggen we met Eneco over de overstap naar een warmtenet en hoe we de overstap naar aardgasvrij uitvoeren en betalen. Daarnaast werken we verder aan die delen in de wijk waar maatwerk nodig is: het Antoniuskwartier, de Vechtdijk en het nieuwbouwdeel van de Klopvaartbuurt. Ook werken we samen met de buurtinitiatieven die hun woningen op een andere manier willen verwarmen: Nieuwe Energie voor Vechtzoom en Klopvaart Aardgasvrij. Zij hebben voorkeur voor een buurtwarmtenet. Woont u in een van deze buurten? Lees verder op de websites van de buurtinitiatieven voor meer informatie.
   
 2. Als de gesprekken met Eneco tot een goed resultaat leiden, schrijven we een plan voor de wijk (wijkuitvoeringsplan). Daarin staat hoe de wijk aardgasvrij wordt. Dat leggen we voor aan de gemeenteraad. We hopen daarna de eerste aanbiedingen aan woningeigenaren te kunnen doen voor een overstap op het warmtenet. U kunt dan zelf kiezen of u gebruik maakt van het aanbod om over te stappen op verwarmen zonder aardgas of dat u zelf een andere oplossing zoekt. Voor huurders zijn we met de woningcorporaties en andere verhuurders in gesprek over de overstap naar aardgasvrij.
   
 3. Als alles goed gaat, sluiten we daarna de eerste woningen in de wijk aan op het warmtenet.

Waarom wordt Overvecht-Noord aardgasvrij?

 • Het gebruik van aardgas om huizen en andere gebouwen te verwarmen draagt bij aan klimaatverandering. Ook zijn er nog steeds aardbevingen in Groningen, doordat het gas daar uit de grond wordt gehaald. Daarom stappen we in Nederland over op schone, duurzame energie. In Utrecht willen voor 2030 de eerste 40.000 woningen aardgasvrij maken. Dat geldt ook voor de ongeveer 8.800 woningen en gebouwen in Overvecht-Noord.
 • Woningcorporaties Mitros, Bo-Ex en Portaal knappen de komende jaren veel huurwoningen op. Dit is een goede kans om op hetzelfde moment de manier van koken en verwarmen te veranderen. Daardoor zijn er minder vaak werkzaamheden in woningen en in de straat nodig. Dit sluit aan bij de aanpak ‘Samen voor Overvecht’, waarmee we Overvecht ontwikkelen en versterken.

Lees meer over waarom Utrecht aardgasvrij wordt

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
2021-2022We werken door aan een aanbod voor alle woningen. Met Bo-Ex, Mitros en Portaal voor huurders. En met Eneco en andere bedrijven voor woningeigenaren.
Vanaf eind 2022

Als de gesprekken met Eneco tot een goed resultaat leiden, schrijven we een plan voor de wijk. Daarin staat hoe de wijk aardgasvrij wordt. De gemeenteraad neemt hierover een besluit.

We hopen daarna de eerste aanbiedingen aan bewoners te kunnen doen om over te stappen op een schone manier van verwarmen.

Als alles goed gaat, sluiten we de eerste woningen in de wijk aan op het warmtenet.

Wat is er al gebeurd?

 • Oktober 2021: Uitkomsten onderzoek betaalbaar en duurzaam verwarmen (pdf op de site met de raadsstukken) bekend: een warmtenet is geschikt voor grote delen van de wijk
 • April 2021: Uitkomsten bewonersonderzoek bekend: betaalbaarheid is voor bewoners het belangrijkst
 • November 2020: 2 beste manieren om te verwarmen bekend: met een warmtenet of een warmtepomp. En we deden onderzoek in de buurt: wat vinden bewoners belangrijk bij de overstap naar aardgasvrij?
 • 2020: Start van de energiedialoog, hierin praten buurtbewoners mee over de gevolgen van het aardgasvrij maken van Overvecht-Noord.
 • 2019: Buurtgesprekken en oprichting eerste bewonersgroepen (buurtinitiatieven)
 • 2018: Start van de klankbordgroep, een groep van verschillende bewoners uit Overvecht-Noord die de ontwikkelingen nauw volgt en meedenkt over de plannen.  
 • 2017: De gemeente kiest voor Overvecht-Noord als eerste aardgasvrije wijk van Utrecht. Dat komt onder andere omdat woningcorporaties veel woningen hebben in de wijk. Het is handig om het opknappen van deze woningen te combineren met de overstap naar aardgasvrij. Daarnaast ligt er een oud gasnetwerk in de buurt. Door Overvecht-Noord aardgasvrij te maken, proberen we te voorkomen dat de gasleidingen vervangen moeten worden. Dat kost namelijk extra geld. We weten nu dat we op sommige plekken toch leidingen moeten vervangen. Op die manier kunnen bewoners veilig gas blijven gebruiken voordat ze overstappen op schone energie. 

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl