Energie Zonne-energie

In Utrecht maken we samen de overstap naar duurzame energie. Zonne-energie is daar een belangrijke vorm van. Daarom willen we zoveel mogelijk daken benutten met zonnepanelen en ruimte maken voor de ontwikkeling van zonnevelden. Zo werken we aan een prettige en gezonde stad voor iedereen.

Wilt u zelf ook zonnepanelen?

We helpen u graag op weg. Kijk wat u kunt doen in uw huis of bedrijf.

Onze aanpak

Met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zetten we ons in voor het opwekken van zonne-energie. Om onze ‘20% van de daken in 2025’- doelstelling te behalen, hebben we de Zon op Dak-aanpak ‘Meer daken met zonnepanelen, hoe doen we dat?’ (pdf, 1,7 MB) gemaakt. De onderstaande infographic laat onze aanpak per doelgroep zien.

Aanpak via stimulering

We zetten verschillende hulpmiddelen in om onze Zon op Dak-doelstellingen te behalen.

In het kort:

  • We informeren bewoners en bedrijven over de kansen van zonnepanelen.
  • We ondersteunen initiatieven via onze collectieve zonne-energieprojectenregeling.
  • We bieden ondernemers financieel inzicht met haalbaarheidsstudies.
  • We vragen woningcorporaties, vastgoedeigenaren, ondernemers en vertegenwoordigers van Utrechtse bedrijven zich te verbinden aan ‘20% zon op dak in 2025’-doelstelling.

Als gemeente geven we geen subsidie voor zonne-installaties. Daarvoor kunt u terecht bij de Rijksoverheid. Lees meer over subsidie voor bedrijven en subsidie voor inwoners.

Worden zonnepanelen verplicht?

Op dit moment kunnen wij zonnepanelen op gebouwen niet verplichten. Wel kunnen we bij nieuwbouw een minimaal aandeel duurzame energie bepalen (lees meer informatie over de BENG-eisen). Zonnepanelen spelen daarin een belangrijke rol. Op die manier maken we zo goed mogelijk gebruik van nieuwe Utrechtse daken.

De Rijksoverheid wil gemeenten op een later moment verplichtende hulpmiddelen geven. Die verplichting zal een gemeente bij de volgende 2situaties kunnen gebruiken:

  • Nieuwbouw: deze verplichting geldt per gebied en komt terug in een omgevingsplan, maar alleen voor gebouwen waarvoor geen energieprestatie-eisen gelden. Denk aan industriehallen.
  • Bestaande bouw: wanneer er sprake is van vervanging of verbouwen. Dit speelt bij individuele gevallen, wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Het is nog niet bekend wanneer deze regelgeving ingaat. Wij volgen de ontwikkelingen, onder andere via de G4, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nationaal Daken Plan.

Zonnevelden

Naast zonnepanelen op daken zijn ook zonnevelden een belangrijke manier om zonne-energie op te wekken. Een zonneveld is een verzameling zonnepanelen op een rek boven de grond of drijvend op het water. We hebben nu onderstaande locaties in beeld voor het plaatsen van zonnevelden.

We zoeken een partij die zonnepanelen op de zuidhelling kan plaatsen. De uitvraag hiervoor is gepubliceerd op Tenderned. De opbouw van de geluidswal en de mogelijkheden voor het bevestigen van zonnepanelen maken het een uitdaging. 

Een groep bewoners uit Terwijde heeft samen met de Utrechtse energiecoöperatie Energie-U een plan gemaakt voor een zonneveld naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie langs de Meijewetering op bedrijventerrein De Wetering.
Lees meer over zonneveld Meijewetering

We hebben de mogelijkheden van energieopwekking op de Haarrijnseplas onderzocht, waarbij natuur en recreatie zoveel mogelijk worden ontzien. Uit dit onderzoek blijkt dat drijvende natuur- en recreatievriendelijke zonne-energie-eilanden op de (oostelijke) recreatieplas goed haalbaar zijn. De bestuurlijke besluitvorming moet nog plaatsvinden. Ook het vervolgproces wordt nu verder ingevuld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om welke procedures er gevolgd gaan worden, hoe we mogelijke initiatiefnemers selecteren, welke vergunningen moeten worden aangevraagd en hoe we de participatie invullen.

De zonne-energie-eilanden bieden een unieke kans in Utrecht voor dubbel ruimtegebruik en de combinatie van energieopwekking en natuurontwikkeling. De ontwikkeling van een zonne-energie-eiland sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de gemeente voor zonnevelden (Energieplan Utrecht 2016). Hiermee is de eerste stap gezet voor het opwekken van zonne-energie op water.

Onder voorbehoud van besluitvorming van de gemeenteraad is dit project onderdeel van de Utrechtse inzet in de Regionale EnergieStrategie. Het voorstel bevat ruimte voor zowel windmolens als zonnevelden en is goed voor ruim 60% van het Utrechtse aandeel aan die strategie.

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

Twitter

@Energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden