Energie Zonne-energie

Man en kind staan in de dakkapel, omringd door zonnepanelen

In Utrecht maken we samen de overstap naar duurzame energie. Utrechters wekken steeds meer zelf energie op met zonnepanelen. Zo werken we aan een prettige en gezonde stad voor iedereen.

Steeds meer zonnepanelen op Utrechtse daken

In 2019 was 13% van het totaal aantal daken benut met zonnepanelen. Ons doel is dit percentage te verhogen naar 20% in 2025.

In Zon op dak, Aanpak 2019-2022 (pdf, 1,7 MB) leest u hoe we dit willen bereiken.

Wat staat er in de aanpak Zon op dak?

Met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kijken we hoe we op een slimme manier zonne-energie kunnen organiseren. Onze uitgangspunten zijn:

 • Doelgroepgericht
 • Effectieve inzet van instrumenten
 • Nauw samenwerken met initiatieven in de stad
 • Voortborduren op eerdere ervaringen
 • Voortgang monitoren

Wat betekent dit plan voor bewoners en bedrijven? Hieronder ziet u per doelgroep hoeveel zon op dak er op dit moment is, en hoe we zonne-energie stimuleren. 

  Huurders profiteren van zon op dak en woningcorporaties maken een inhaalslag.

  • Corporaties blijven op koers voor 20% in 2025 en evalueren hun voortgang.
  • In 2019 en 2020 bieden corporaties aan 4.600 huurders zonnepanelen aan.
  • Gemeente, Portaal en huurdersvertegenwoordigers delen kennis over het verhogen van de deelname van huurders
  • Gemeente verkent financieringsmethode, waarbij huurders geen financiële bijdrage betalen

  We ondersteunen particulieren via jouwhuisslimmer.nl in samenwerking met initiatieven en VvE-beheerders.

  • Huiseigenaren krijgen via online platform jouwhuisslimmer.nl:
   • een gratis online dakscan en energie-advies
   • offertebegeleiding, opname en inkoop via initiatieven
  • Er komen wijkbijeenkomsten over de mogelijkheden voor zon op dak.
  • We ontwikkelen een subsidieregeling voor trajectbegeleiding.

  We stimuleren collectieve zonprojecten in de wijk.

  • We ondersteunen initiatieven via jouwhuisslimmer.nl
  • We matchen kansen bij vastgoedeigenaren met initiatieven.
  • We verkennen collectieve zonprojecten op gemeentelijk vastgoed.
  • We ondersteunen inkoopacties in de wijk met de collectieve-inkoopsubsidieregeling.
  • We bieden een dakscan aan en de subsidieregeling collectieve zonprojecten.

  Er komen dakdeals met vastgoedgebruikers en eigenaren van grote daken.

  • We bieden gratis dakscan en subsidie- en offerteadvies aan en breiden dit uit met financierings- en constructieadvies.
  • We stellen een communicatiestrategie op gericht op het sluiten van dakdeals met eigenaren.
  • We houden een enquête onder eigenaren en gebruikers om aanbod en strategie te versterken.
  • We informeren kantooreigenaren over de energielabel-C-verplichting.

  Er komt brede ondersteuning van sportverenigingen bij zon op dak.

  • In 2019-2022 krijgen 10 gemeentelijke sportgebouwen zonnepanelen.
  • Verenigingen krijgen via SportUtrecht ondersteuning bij zon op daktrajecten.

  We verkennen nieuwe financieringsconstructies.

  • We ondersteunen schoolbesturen via het identificeren van kansrijke financiële ondersteuningsmogelijkheden.
  • Voor schoolbesturen die geen lening willen aangaan, verkennen we of de financiering via de energierekening kan verlopen.

  Kernvastgoed is voor 2040 energieneutraal.

  • Jaarlijks rapporteren we over het percentage zon op dak op gemeentelijk vastgoed.
  • We verkennen collectieve zonprojecten op gemeentelijke vastgoed.
  • We ondersteunen schoolbesturen via het identificeren van kansrijke financiële ondersteuningsmogelijkheden.
  • In 2019-2022 krijgen 10 gemeentelijke sportgebouwen zonnepanelen.

  Wilt u zelf ook zonnepanelen?

  We helpen u graag op weg. Kijk wat u kunt doen in uw huis of bedrijf.

  Zonnevelden

  Een zonneveld is een verzameling zonnepanelen op een rek boven de grond. Dit kunnen ook drijvende panelen op het water zijn. Als gemeente hebben we nu onderstaande locaties in beeld.

  De afgelopen jaren is gekeken hoe we zonnepanelen op de geluidswal kunnen realiseren. Dat bleek lastig: de opbouw van de geluidswal en de mogelijkheden voor het bevestigen van zonnepanelen zijn technisch ingewikkeld. We gaat dit jaar op zoek naar een partij die in staat is om de zonnepanelen op een goede manier op de geluidwal te bevestigen. 

  Omdat er belangrijke kabels en leidingen op deze plek liggen, is de afgelopen jaren gezocht naar een flexibele opstelling van zonnepanelen. Zo blijven de kabels en leidingen onder het zonneveld toegankelijk. Energie-U kan verder gaan met de voorbereiding van de aanleg van het zonneveld zodra we zeker weten dat er een goed werkbare situatie ontstaat voor eigenaren van de kabels en leidingen.

  We hebben de mogelijkheden van energieopwekking op de Haarrijnseplas onderzocht, waarbij natuur en recreatie zoveel mogelijk worden ontzien. Uit dit onderzoek blijkt dat drijvende natuur- en recreatievriendelijke zonne-energie-eilanden op de (oostelijke) recreatieplas goed haalbaar zijn. De bestuurlijke besluitvorming moet nog plaatsvinden. Ook het vervolgproces wordt nu verder ingevuld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om welke procedures er gevolgd gaan worden, hoe we mogelijke initiatiefnemers selecteren, welke vergunningen moeten worden aangevraagd en hoe we de participatie invullen.

  De zonne-energie-eilanden bieden een unieke kans in Utrecht voor dubbel ruimtegebruik en de combinatie van energieopwekking en natuurontwikkeling. De ontwikkeling van een zonne-energie-eiland sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de gemeente voor zonnevelden (Energieplan Utrecht 2016). Hiermee is de eerste stap gezet voor het opwekken van zonne-energie op water.

  Onder voorbehoud van besluitvorming van de gemeenteraad is dit project onderdeel van de Utrechtse inzet in de Regionale EnergieStrategie. Het voorstel bevat ruimte voor zowel windmolens als zonnevelden en is goed voor ruim 60% van het Utrechtse aandeel aan die strategie.

  Hulp en contact Energie

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  energie@utrecht.nl

  Twitter

  @Energie030

  Nieuwsbrief

  Aanmelden

  Uw mening