Energie Zonne-energie

In Utrecht maken we samen de overstap naar schone energie. Zonne-energie is daar een belangrijke vorm van. Daarom willen we zoveel mogelijk daken benutten met zonnepanelen en ruimte maken voor de ontwikkeling van zonnevelden. Zo werken we aan een prettige en gezonde stad voor iedereen.

Wilt u zelf ook zonnepanelen?

We helpen u graag op weg. Kijk wat u kunt doen in uw huis of bedrijf.

Doel en aanpak voor meer zonne-energie

Op dit moment liggen er op 24% van de Utrechtse daken zonnepanelen. Met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zetten we ons in om zoveel mogelijk daken te gebruiken voor zonnepanelen. Hoe we dat aanpakken, leest u in de Zon op Dak-aanpak ‘Meer daken met zonnepanelen, hoe doen we dat?’ (pdf, 1,7 MB).

Zonne-energie aantrekkelijk maken

We zetten verschillende hulpmiddelen in om zonnepanelen aantrekkelijk te maken.

In het kort:

  • we informeren bewoners en bedrijven over de kansen van zonnepanelen.
  • we ondersteunen initiatieven via onze regeling voor collectieve zonne-energieprojecten.
  • we maken het ondernemers zo makkelijk mogelijk om te kiezen voor zonnepanelen. We helpen bedrijven met het regelen en kopen van zonnepanelen. Dit doen we samen met de partners van het zonnepact. Dit zijn bijvoorbeeld verenigingen van bedrijventerreinen, ondernemersvertegenwoordigingen, adviseurs en banken. Met het zonnepact zetten we ons in voor meer zonne-energie bij bedrijven.
  • we vragen woningcorporaties, vastgoedeigenaren, ondernemers en vertegenwoordigers van Utrechtse bedrijven zich te verbinden aan de doelstelling ‘20% zon op dak in 2025’.

Als gemeente geven we geen subsidie voor zonne-installaties. Daarvoor kunt u terecht bij de Rijksoverheid. Lees meer over subsidie voor bedrijven en subsidie voor inwoners.

Steeds meer zon op dak: de tussenstand

Percentage van aantal daken met zonnepanelen per soort gebouw
Soort gebouw % daken met zonnepanelen
Sociale huurwoningen 20%
Particuliere koopwoningen 29%
Bedrijven en kantoren 13%
Sportaccomodaties 22%
Onderwijsvastgoed 27%
Gemeentelijk vastgoed 31%
  • 2018: 9,6%
  • 2019: 13%
  • 2020: 17%
  • 2021: 24%

Daarmee hebben we het oorspronkelijke doel van 20% in 2025 al in 2021 gehaald.

Daken met zonnepanelen per wijk

 Wijk

%
Leidsche Rijn 44%
Vleuten-De Meern 32%
Zuid 26%
Noordoost 25%
Oost 19%
Overvecht 19%
West 18%
Zuidwest 16%
Noordwest 15%
Binnenstad 6%

 

Worden zonnepanelen verplicht?

Op dit moment kunnen wij zonnepanelen op gebouwen niet verplichten. Wel kunnen we bij nieuwbouw een minimaal aandeel duurzame energie bepalen (lees meer informatie over de BENG-eisen). Zonnepanelen spelen daarin een belangrijke rol. Op die manier maken we zo goed mogelijk gebruik van nieuwe Utrechtse daken.

De Rijksoverheid wil gemeenten op een later moment verplichtende hulpmiddelen geven. Die verplichting zal een gemeente bij de volgende 2 situaties kunnen gebruiken:

  • Nieuwbouw: deze verplichting geldt per gebied en komt terug in een omgevingsplan, maar alleen voor gebouwen waarvoor geen energieprestatie-eisen gelden. Denk aan industriehallen.
  • Bestaande bouw: wanneer er sprake is van vervanging of verbouwen. Dit speelt bij individuele gevallen, wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Het is nog niet bekend wanneer deze regelgeving ingaat. Wij volgen de ontwikkelingen, onder andere via de G4, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nationaal Daken Plan.

Zonnevelden

Naast zonnepanelen op daken zijn ook zonnevelden een belangrijke manier om zonne-energie op te wekken. Een zonneveld is een verzameling zonnepanelen op een rek boven de grond of drijvend op het water. We hebben nu onderstaande locaties in beeld voor het plaatsen van zonnevelden.

Zonnepanelen Nedereindse Plas

We denken na over zonnepanelen op het water van de Nedereindse Plas. Er zijn niet genoeg daken voor alle panelen die we nodig hebben. Daarom zoeken we naar nieuwe en andere plekken.

Lees meer over zonnepanelen bij de Nedereindse Plas


We zoeken een partij die zonnepanelen op de zuidhelling kan plaatsen. De uitvraag hiervoor is gepubliceerd op Tenderned. De opbouw van de geluidswal en de mogelijkheden voor het bevestigen van zonnepanelen maken het een uitdaging. 

Meer over de geluidswal bij Veldhuizen

Een groep bewoners uit Terwijde heeft samen met de Utrechtse energiecoöperatie Energie-U een plan gemaakt voor een zonneveld naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie langs de Meijewetering op bedrijventerrein De Wetering.
Lees meer over zonneveld Meijewetering

De Haarrijnseplas krijgt drijvende zonne-energie-eilanden.

De zonne-energie-eilanden bieden een unieke kans in Utrecht voor dubbel ruimtegebruik en de combinatie van energieopwekking en natuurontwikkeling. De ontwikkeling van een zonne-energie-eiland sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de gemeente voor zonnevelden (Energieplan Utrecht 2016). Hiermee is de eerste stap gezet voor het opwekken van zonne-energie op water.

Meer over zonne-energie-eilanden op de Haarrijnseplas

Onder voorbehoud van besluitvorming van de gemeenteraad is dit project onderdeel van de Utrechtse inzet in de Regionale EnergieStrategie. Het voorstel bevat ruimte voor zowel windmolens als zonnevelden en is goed voor ruim 60% van het Utrechtse aandeel aan die strategie.

Meer over energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl