Wonen en leven Nieuws duurzame stad

Utrecht onderzoekt mogelijkheden aquathermie

Bij aquathermie wordt warmte uit water gehaald. Daarmee kunnen huizen en andere gebouwen verwarmd worden. De gemeente Utrecht onderzoekt of dit interessant is voor de stad. Aquathermie kan helpen bij de overgang naar aardgasvrije verwarming.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Eneco zijn van plan om actief afvalwarmte uit de rioolwaterzuivering in Overvecht toe te passen in het huidige stadswarmtenet. Verder onderzoekt de gemeente de toepassing van aquathermie in de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier.

Lees verder over het onderzoek naar aquathermie


Huiseigenaren haken liefst aan bij aardgasvrij buurtinitiatief

Een meerderheid van het Utrechts Bewonerspanel (60%) beoordeelt het aardgasvrij maken van alle woningen voor 2050 als positief. Een groot deel (84%) ziet op tegen de veranderingen die dit met zich meebrengt, vooral de kosten en de aanpassingen in huis. Huiseigenaren haken het liefst aan bij een initiatief in hun buurt voor aardgasvrije woningen (63%). Dit blijkt uit een online vragenlijst over aardgasvrij wonen, die ruim 1.700 Utrechters dit voorjaar invulden.

Lees het rapport Bewonerspanel aardgasvrij wonen (pdf, 175 kB)

Lees het nieuwsbericht over het rapport


Utrecht-Zuid en Nieuwegein in beeld als zoeklocaties voor aardwarmte

Op welke manier kan aardwarmtewinning in de provincie Utrecht een veilig en betrouwbaar alternatief zijn voor aardgas? Dat is de centrale vraag in het onderzoeksproject Lean. Om deze vraag te beantwoorden, is een proefboring noodzakelijk. Op basis van geologisch onderzoek is het gebied aan de zuidkant van gemeente Utrecht en gemeente Nieuwegein in beeld gekomen voor een proefboring. Het komende half jaar wordt in dit gebied naar een geschikte locatie gezocht.
Lees het volledige nieuwsbericht van Warmtebron


Utrechtse zorgorganisaties aan de slag met duurzaamheid

Samen met meerdere gemeenten en zorgorganisaties ondertekenden we op 6 maart de Green Deal 'Duurzame Zorg, voor een gezonde toekomst'. Wij vinden een gezonde samenleving belangrijk en door het ondertekenen van deze deal hopen we veel milieuwinst te halen.

Lees meer over het ondertekenen van deze Green Deal


Podcast: Een gasloos appartement in Voordorp

Podcast U-Geluid, aflevering 2

Speel de podcast af met de speler, of lees de tekst uit de podcast (pdf, 58 kB).

In de tweede aflevering van podcast U-Geluid hoort u hoe Sander zijn huis aardgasvrij maakte en de temperatuur in huis inmiddels regelt via de cloud. Wethouder Lot van Hooijdonk vertelt over manieren om de energietransitie betaalbaar te maken. Meer weten over aardgasvrij wonen? Kijk op www.utrecht.nl/aardgasvrij


Podcast: Hoe blijft Tuindorp warm zonder gas?

Podcast U-Geluid, aflevering 1

Speel de podcast af met de speler, of lees de tekst uit de podcast (pdf, 63 kB).

Utrecht wordt aardgasvrij, maar hoe blijft het warm in uw huis uit de jaren ‘30? In aflevering 1 van de  podcast U-Geluid gaat Pieter Willemsen op zoek naar energiepioniers in Noordoost. Bewoner Jan-Dirk Buining wil samen met andere Tuindorpers meedenken over een aardgasvrije buurt. Wethouder Lot van Hooijdonk vertelt wat er komt kijken bij de energietransitie. Op 12 maart 2019 organiseert Jan-Dirk de volgende bewonersbijeenkomst, van 19.30 tot 21.30 uur in de Pauluskerk. Meer weten over aardgasvrij wonen? Kijk op www.utrecht.nl/aardgasvrij


Utrecht wint prijzen voor duurzaam bouwen

14-02-2019 | Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden heeft de gemeente de Circulaire Ring gewonnen. Deze prijs ontving de stad omdat zij zich "op alle fronten onderscheidt in de mate van duurzaamheid, de circulaire economie en circulair bouwen", aldus de jury. Ook ontving Utrecht de Publieksprijs.

Voorbeelden

Voorbeelden die werden aangehaald zijn onder meer de grote bouwontwikkelingen van onder meer de Merwedekanaalzone. Maar ook kleinere projecten viel de jury op, zoals de herontwikkeling van een sportcomplex in Lunetten, waarbij circulariteit centraal staat.

Duurzaam Gebouwd

Het congres vond voor de tiende keer plaats en wordt georganiseerd door Duurzaam Gebouwd, dit jaar in samenwerking met de provincie Friesland. Andere genomineerden waren de gemeente Den Haag en Tilburg.


Bijdrage tot € 1000 voor groen in de buurt of wijk

Inwoners en vrijwilligersgroepen die een groen project opzetten in hun buurt of wijk, kunnen van de provincie via de voucherregeling ‘Beleef en Bewonder!’ een bijdrage van € 500 of € 1000 krijgen. Denk hierbij aan nestkastjes op een schoolplein, een houten hek bij een bloemenweide of de aankoop van bloembollen voor een plantsoen.

De provincie heeft ‘Beleef en Bewonder!’ in het leven geroepen, omdat ze graag wil dat Utrechters meer betrokken raken bij hun eigen groene woonomgeving en dat natuur meer midden in de samenleving komt te staan. De uitvoering van de voucherregeling is in handen van Groen aan de Buurt. Dit is een samenwerking tussen natuurclub IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Kijk voor meer informatie op Groenaandebuurt.nl In 2017 kregen 184 projecten gezamenlijk € 170.000 van de provincie voor kleinschalige, groene projecten. In de eerste helft van 2018 is een begin gemaakt met de uitvoering van deze initiatieven.


Deelnemers met hart voor milieu gezocht

De gemeente Utrecht zoekt 50 huishoudens die mee willen doen aan het onderzoek CO2 besparen. We zoeken huishoudens van koopwoningen in de wijken Hoograven, Oog en Al en Wittevrouwen.

Deelnemen is een win-winsituatie:

  • u bespaart energie. Goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee
  • u ontvangt een gratis energiebox met onder ander een APK-wooncoach, spaarlamp, tochtstrips en andere handige energiebesparende producten
  • u maakt na afloop ook een kans op een energieadvies aan huis

Geef u snel op. Er is slechts plek voor 50 aanmeldingen!

Meld u aan of lees meer over het onderzoek


Onderzoek naar gebruik van aardwarmte

In 2019 en de jaren daarna zal in Utrecht onderzoek worden gedaan naar aardwarmte, ook wel geothermie genoemd. Aardwarmte is een duurzaam alternatief voor het stoken van gas en kolen. Het gebruik van aardwarmte kan meehelpen om van Utrecht een klimaatneutrale stad te maken.

Lees verder over het onderzoek en wat u daarvan merkt


Aardgasvrij Utrecht Science Park en Kantorenpark Rijnsweerd

Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum, Stichting Kantorenpark Rijnsweerd en Hogeschool Utrecht gaan samenwerken om in circa 20 jaar tijd de gebouwen en kantoren in het gebied aardgasvrij te maken. Gemeente en provincie Utrecht ondersteunen deze ambitie. De eerste stap is het maken van een 'routekaart'. De gemeente neemt hierin het initiatief.

Lees meer over deze ambitie


Krijgdekleertjes winnaar Circulair Compliment

v.l.n.r Virginia Sandjojo (KrijgdeKleertjes Leidsche Rijn), Cerian van Gestel (oprichter KrijgdeKleertjes) en de vakjury: Karin Thomas (Think Big Act Now), Klaas Verschuure (wethouder gemeente Utrecht) en Joost Brinkman (Solarus Sunpower).

23-10-2018 | KrijgdeKleertjes Utrecht is een ruilpunt voor kinderkleding. Zij ontvangen dit compliment omdat zij zich inzetten voor hergebruik van spullen. Op dinsdag 23 oktober heeft wethouder Klaas Verschuure namens de jury het Circulair Compliment uitgereikt aan het initiatief dat het meest bijdraagt aan een circulaire stad. De winnaar is gekozen op basis van publieksstemmen en het oordeel van een deskundige jury.

v.l.n.r op de foto: Virginia Sandjojo (KrijgdeKleertjes Leidsche Rijn), Cerian van Gestel (oprichter KrijgdeKleertjes) en de vakjury: Karin Thomas (Think Big Act Now), Klaas Verschuure (wethouder gemeente Utrecht) en Joost Brinkman (Solarus Sunpower).


Utrecht tekent landelijk betonakkoord

projectmanager (links) en wethouder (rechts)  voor het fietspad
Wethouder en projectmanager voor het fietspad

17-09-2018 | De gemeente wil de uitstoot van beton zoveel mogelijk verkleinen. Ook willen we beton zoveel mogelijk opnieuw gebruiken. Dit staat in het landelijk betonakkoord dat wethouder Klaas Verschuure (Circulaire economie) laatst ondertekende.

Primeur: duurzaam fietspad Croeselaan

Hij ondertekende het convenant bij het nieuwe fietspad aan de Croeselaan. Dit fietspad is gemaakt van rood Ramac beton. Dit is gemaakt zonder cement en met een veel lagere CO2-uitstoot. Ook heeft het minder onderhoud nodig. Het is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Daardoor is het fietspad later in onderdelen gemakkelijk ergens anders opnieuw te gebruiken.

Over het landelijk betonakkoord

Vorig jaar is de onderhandeling voor een landelijk betonakkoord gestart. Het doel is om:

  • de CO2 footprint (uitstoot) van beton te verkleinen
  • te zorgen dat oud beton zo veel mogelijk opnieuw gebruikt kan worden voor nieuw beton (sluiting betonketen)
  • het gebruik van secundair (hergebruikt) beton in alle bouwsectoren te vergroten.

De regionale ambitie is daarmee een landelijke ambitie geworden. De gemeente is betrokken geweest bij de opstelling van het landelijk akkoord.

Regionale betonconvenant 2017

Utrecht tekende in 2017 al het regionale betonconvenant. Dit deden we samen met aannemers, leveranciers en verwerkers uit de regio. Daarin hebben we al afspraken gemaakt om zoveel mogelijk oude stenen en gerecycled beton opnieuw te gebruiken.


Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

Twitter

@Energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden