Duurzame stad Nieuws duurzame stad

Utrechtse regio presenteert energieplannen

25-03-2020 | Op 25 maart is het conceptbod van de Regionale Energiestrategie (RES) U16 voorgelegd aan de gemeenteraad. In het conceptbod van de RES staat hoeveel duurzame energie de regio wil gaan opwekken. Om in de toekomst genoeg elektriciteit en warmte te hebben.
Lees meer over de Regionale Energiestrategie


Concrete acties organisaties en bedrijven voor aardgasvrij Utrecht

14-02-2020 | Met welke acties en samenwerking zorgen we ervoor dat woningen en andere gebouwen in Utrecht aardgasvrij worden en schone, duurzame energie gebruiken? Als basis voor het stadsakkoord Utrecht aardgasvrij hebben zo'n 35 organisaties, bedrijven én de gemeente concrete afspraken uitgewerkt voor nu en komende jaren. Van het betrekken en bewustmaken van bewoners, kennisdeling, innovatieve warmteoplossingen tot zorgen voor opleidingen en arbeidskrachten. De samenwerkende partners gaan of zijn al aan de slag. Op 8 april is de officiële ondertekening van het stadsakkoord.

Aansluiten bij gemaakte deals of een nieuw idee inbrengen kan nog steeds; stuur voor 2 maart een e-mail naar energie@utrecht.nl met als onderwerp 'stadsakkoord'. Meer weten? Kijk op www.utrecht.nl/aardgasvrij


Seismisch onderzoek in ondergrond voor aardwarmte

13-02-2020 | Vanaf half februari doet EBN (Energiebeheer Nederland) onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte. Dit doen ze in het oosten van Utrecht. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden hebben hierover een brief van EBN gekregen. Het onderzoek is een seismisch onderzoek. Het maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland. Zo wil EBN beter kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Het is een verkennend onderzoek. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek.

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd. Zo brengen ze de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart.
Een kleine boorinstallatie achter op een tractor boort gaten op een diepte van 3 tot 40 meter. Hierin komt een een kleine lading springstof. Die wekken de benodigde geluidsgolven op. Deze gaten worden afgedicht met natuureigen zwelklei. Enkele dagen hierna worden er aan de oppervlakte langs het traject geofoons geplaatst. Daarna worden de geluidsgolven opgewekt door de kleine ladingen springstof 1 voor 1 te ontsteken. Als iemand dichtbij de bron staat is het mogelijk een doffe plof te horen. U kunt een lichte trilling voelen. Dit is te vergelijken met die van een voorbijrijdende vrachtwagen).

Bekijk meer informatie over seismisch onderzoek
Bekijk de film EBN - Aardwarmte ‘seismisch onderzoek’

Aanleiding onderzoek aardwarmte

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland, waaronder Utrecht, is weinig informatie bekend over de ondergrond. De Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek dat 'Seismische Campagne Aardwarmte Nederland' (SCAN) heet. TNO en EBN (Energie Beheer Nederland) voeren SCAN uit.
Lees meer informatie over SCAN


Liever elektrisch koken dan nieuwe gasleiding in Overvecht-Noord

07-02-2020 | In Utrecht stappen we over op duurzame energie. Zo dragen we bij aan een prettige en gezonde stad. We onderzoeken hoe Overvecht-Noord aardgasvrij kan worden in 2030. Hiermee zetten we de eerste grote stap om Utrecht aardgasvrij te maken. Voor een gedeelte van de wijk, waar aardgas alleen gebruikt wordt om te koken, is er een mogelijkheid om al voor 2030 over te gaan. Bewoners die hier mogelijk mee te maken krijgen hebben hierover een brief ontvangen.

Meer dan de helft van de woningen in Overvecht-Noord maakt alleen gebruik van aardgas om te koken. Om deze woningen aardgasvrij te maken is een beperkt aantal aanpassingen nodig, waaronder het vervangen van de kookplaat of fornuis voor een elektrisch alternatief. Uit recent onderzoek blijkt dat netbeheerder Stedin al vóór 2024 een deel van de kookgasleidingen door een nieuwe gasleiding moet vervangen. Omdat we Overvecht-Noord aardgasvrij willen maken, doen we dat liever niet.

Op dit moment onderzoeken de betrokken partijen hoe de bewoners geholpen kunnen worden bij de overstap naar elektrisch koken. Het uitgangspunt is dat de kosten voor bewoners niet hoger worden dan zij nu betalen voor koken op gas. En dat zij informatie en hulp krijgen bij alle praktische zaken om over te kunnen stappen.

Voor de zomer dit jaar bespreken de partijen het aanbod om over te stappen naar elektrisch koken met een eerste groep bewoners en onderzoeken we of zij dit aantrekkelijk vinden. Wanneer dit zo is, krijgen alle bewoners in Overvecht-Noord die alleen op aardgas koken dit aanbod.

Bewoners voor wie dit geldt, hebben hierover een brief ontvangen van hun corporatie of van de gemeente.


1,15 miljoen voor energiebesparing huiseigenaren

17-01-2020 | Utrecht trekt € 1,15 miljoen uit om huiseigenaren te helpen bij het besparen van meer energie. De helft van het geld komt van het Rijk. De bijdrage is gericht op gedragsmaatregelen die moeten leiden tot lager energieverbruik. Met het geld kan de gemeente nog meer mensen bereiken, naast het brede aanbod dat in Utrecht al bestaat om huiseigenaren te stimuleren energiemaatregelen te nemen.

Meer over 1,15 miljoen voor energiebesparing huiseigenaren


Ruimte voor acht windmolens en zonnevelden in Rijnenburg en Reijerscop

16-01-2020 | Het college wil in de polders Rijnenburg en Reijerscop voor minimaal twintig jaar ruimte bieden voor een energielandschap. Hier kunnen maximaal acht windmolens en ongeveer 230 hectare zonnevelden komen. Dat staat in het voorstel dat het college op 16 januari 2020 naar de gemeenteraad stuurde. De gemeenteraad neemt hier in de komende maanden een besluit over.

Meer over het voorstel voor het energielandschap


Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

Twitter

@Energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden

Uw mening