Duurzame stad Nieuws duurzame stad

Bijeenkomst Houtbouw 22 september 2020

Bouwen met hout: een goede kans om onze CO2-uitstoot te verminderen en hout hoogwaardig toe te passen. Of draagt het juist bij aan ontbossing? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat houtbouw op een verantwoorde manier plaatsvindt, nu de bossen wereldwijd onder druk staan? Is er wel genoeg bos en hout voor al onze wensen? En hoe kunnen we stimuleren dat bouwers gebruik maken van hout afkomstig uit de eigen regio? Op 22 september 2020 organiseren we met de Alliantie Cirkelregio Utrecht een online bijeenkomst waar we hierover open in gesprek gaan met deskundige denkers en doeners in het veld. Lees meer over de bijeenkomst.

Meld u aan voor de bijenkomst houtbouw


Seismisch veldonderzoek rond Utrecht

27-08-2020 | Tussen midden augustus en eind september 2020 doet Energiebeheer Nederland (EBN) onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte. Dit gebeurt langs het noordoosten, zuiden en westen van Utrecht. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden hebben hierover een brief van EBN gekregen. Het seismisch onderzoek maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland. Zo wil EBN beter kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Gemeente Utrecht steunt van harte dit verkennende onderzoek naar duurzame energie.

Van eind augustus tot begin september zijn er veldwerkzaamheden langs Noordoost-Utrecht en Overvecht. Van begin tot eind september is onderzoek gepland via Hilversum langs het westen van Utrecht. Langs de A27 en de A12 zijn de werkzaamheden bijna afgerond

Geluidsgolven

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd. Zo brengen ze de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart.

Een kleine boorinstallatie op een tractor boort gaten op een diepte van 3 tot 40 meter. Hierin komt een kleine lading springstof. Die wekken de benodigde geluidsgolven op. De gaten worden afgedicht met natuureigen zwelklei. Enkele dagen hierna worden aan de oppervlakte langs het traject geofoons geplaatst. Daarna worden de geluidsgolven opgewekt door de ladingen springstof 1 voor 1 te ontsteken. Als iemand dichtbij de bron staat is het mogelijk een doffe plof te horen. U kunt een lichte trilling voelen. Dit is te vergelijken met die van een voorbijrijdende vrachtwagen.

Bekijk meer informatie over seismisch onderzoek

Bekijk de film EBN Aardwarmte ‘seismisch onderzoek’

Aanleiding onderzoek aardwarmte

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland, waaronder Utrecht, is weinig informatie bekend over de ondergrond. De Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek dat 'Seismische Campagne Aardwarmte Nederland' (SCAN) heet. TNO en EBN (Energiebeheer Nederland) voeren SCAN uit.

Lees meer informatie over SCAN


Poppodium De Helling maakt stappen in duurzaamheid

28-05-2020 | We hebben de ambitie om voor 2040 al ons vastgoed energieneutraal te maken. Een mooi voorbeeld daarvan is het poppodium 'De Helling'. In maart zijn we begonnen met onderhoudswerkzaamheden die zorgen voor het terugbrengen van energieverbruik van het gebouw.

De werkzaamheden:

  • Renovatie van het dak. Er ligt nieuwe dakbedekking en is de isolatie verbeterd.
  • Plaatsing van 150 zonnepanelen op het dak met een gezamenlijk vermogen van 50 kW.
  • We vernieuwen en passen de komende maanden de installaties aan in het gebouw om het binnenklimaat te verbeteren.

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

Twitter

@Energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden