Duurzame stad Nieuws duurzame stad

Onderzoek voor aardwarmte in de ondergrond Rijnsweerd

29-10-2020 | Van midden oktober tot midden november vindt in de omgeving van Rijnsweerd onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Dit is een seismisch onderzoek en maakt onderdeel uit van het landelijk SCAN programma. SCAN verzamelt in opdracht van de rijksoverheid informatie over de ondergrond om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief aan huis. De planning van de werkzaamheden kan veranderen bij slecht weer.

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in beeld te brengen. Wanneer de geluidsgolven de grond in worden gebracht, kan in de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren. De bewoners en bedrijven in de directe omgeving worden altijd voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden geïnformeerd.

Kijk voor meer informatie op scanaardwarmte.nl


Op weg naar altijd groene stroom op locatie Tractieweg

29-09-2020 | De gemeente Utrecht en groene energieleverancier Greenchoice starten een onderzoek naar de eerste ‘altijd groene’ gemeentelocatie van Nederland. Het gaat om het kantoor van Stadsbedrijven aan de Tractieweg. Het onderzoek laat zien wat de mogelijkheden zijn om deze locatie in de toekomst op elk moment van 100% fossielvrije energie te voorzien.

Op dit moment is er niet altijd genoeg groene stroom beschikbaar op de Tractieweg. Het project ‘Altijd Groen’ onderzoekt de mogelijkheden en gevolgen om de stroomvoorziening op de gemeentelijke locatie aan de Tractieweg volledig te verduurzamen. Dat betekent dat de energievoorziening helemaal niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. En er op elk moment van de dag alleen groene stroom wordt gebruikt. Ook als de zon niet schijnt of de wind niet waait.

Aanpak onderzoek ‘Altijd Groen’

‘Altijd Groen’ begint met het in kaart brengen van het huidige elektriciteitsverbruik op onze locatie. Vervolgens wordt onderzocht of het elektriciteitsverbruik kan worden verminderd. En of er meer duurzame stroom op de locatie kan worden opgewekt. Als laatste stap kijken we naar de mogelijkheden om het elektriciteitsverbruik te verplaatsen naar momenten dat er genoeg duurzame stroom wordt opgewekt. Ook kijken we dan wat de mogelijkheden en gevolgen zouden zijn van een lokale opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit.


Seismisch veldonderzoek rond Utrecht

27-08-2020 | Tussen midden augustus en eind september 2020 doet Energiebeheer Nederland (EBN) onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte. Dit gebeurt langs het noordoosten, zuiden en westen van Utrecht. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden hebben hierover een brief van EBN gekregen. Het seismisch onderzoek maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland. Zo wil EBN beter kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Gemeente Utrecht steunt van harte dit verkennende onderzoek naar duurzame energie.

Van eind augustus tot begin september zijn er veldwerkzaamheden langs Noordoost-Utrecht en Overvecht. Van begin tot eind september is onderzoek gepland via Hilversum langs het westen van Utrecht. Langs de A27 en de A12 zijn de werkzaamheden bijna afgerond

Geluidsgolven

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd. Zo brengen ze de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart.

Een kleine boorinstallatie op een tractor boort gaten op een diepte van 3 tot 40 meter. Hierin komt een kleine lading springstof. Die wekken de benodigde geluidsgolven op. De gaten worden afgedicht met natuureigen zwelklei. Enkele dagen hierna worden aan de oppervlakte langs het traject geofoons geplaatst. Daarna worden de geluidsgolven opgewekt door de ladingen springstof 1 voor 1 te ontsteken. Als iemand dichtbij de bron staat is het mogelijk een doffe plof te horen. U kunt een lichte trilling voelen. Dit is te vergelijken met die van een voorbijrijdende vrachtwagen.

Bekijk meer informatie over seismisch onderzoek

Bekijk de film EBN Aardwarmte ‘seismisch onderzoek’

Aanleiding onderzoek aardwarmte

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland, waaronder Utrecht, is weinig informatie bekend over de ondergrond. De Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek dat 'Seismische Campagne Aardwarmte Nederland' (SCAN) heet. TNO en EBN (Energiebeheer Nederland) voeren SCAN uit.

Lees meer informatie over SCAN


Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

Twitter

@Energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden