Duurzame stad Onderzoek naar gebruik van aardwarmte

In 2019 en de jaren daarna zal in Utrecht onderzoek worden gedaan naar aardwarmte, ook wel geothermie genoemd. In welk deel van onze gemeente het onderzoek plaatsvindt wordt nog bepaald en is onderdeel van het onderzoek.

Aardwarmte is een duurzaam alternatief voor het stoken van gas en kolen. Het gebruik van aardwarmte kan meehelpen om van Utrecht een klimaatneutrale stad te maken.

Wat merkt u van het onderzoek?

In 2019 merkt u nog niet zo veel van het onderzoek, omdat het Rijk dan eerst een landelijk onderzoek start. Organisatie Energie Beheer Nederland (EBN) communiceert hierover met betrokken landeigenaren. Het onderzoek is bedoeld om gegevens uit de grond te halen. Met die informatie kan worden beoordeeld of de bodem geschikt is voor aardwarmte. Hoe werkt dat? Er worden trillingen in de aarde gebracht. De trillingen weerkaatsen in de diepe ondergrond. Dit levert informatie over de diepte en dikte van aardlagen en of er breuken zijn. Zo weten we wat goede plekken zijn om ultradiepe aardwarmte op te pompen. Deze onderzoeken zijn al vaker uitgevoerd in Nederland.

Wat is aardwarmte?

In de grond zit water. Hoe dieper het water zit, hoe warmer het is. In de Nederlandse grond zit voldoende warm water om bijvoorbeeld huizen te verwarmen. Om warmte uit de grond te pompen zijn 2 putten nodig. In de ene put wordt water omhoog gepompt, waarbij een warmtewisselaar de warmte eruit haalt. In de andere put gaat het afgekoelde water weer de grond in. De gewonnen warmte gaat via buizen naar woningen, gebouwen en industrie. Sommige landen gebruiken al jaren aardwarmte. In Nederland gebruiken we het vooral in de glastuinbouw. Op de website Hoewerktaardwarmte vindt u meer informatie.

Onderzoek in Utrecht

In Utrecht zijn 2 onderzoeken naar aardwarmte: 

  • LEAN: onderzoekt of er in de Utrechtse bodem aardwarmte zit op een diepte van ongeveer 3 kilometer. Deze warmte kan gebruikt worden voor het warmtenet van Utrecht. Nu wordt hier aardgas voor gebruikt. Bij LEAN zijn 8 organisaties betrokken. 
  • GOUD: onderzoekt of er ultradiepe aardwarmte (op een diepte van ongeveer 5 km) in de Utrechtse bodem zit. Hiermee kunnen gebouwen in het gebied van Kantorenpark Rijnsweerd en het Utrecht Science Park duurzame energie krijgen. In project GOUD doen 6 Utrechtse bedrijven en kennisorganisaties mee.
    GOUD doet mee in landelijk onderzoek en heeft hiervoor de Green Deal UDG ondertekend met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Energie Beheer Nederland, TNO en 5 andere samenwerkingsverbanden in Nederland. 

De gemeente Utrecht ondersteunt deze onderzoeken. Dit is wel onder de voorwaarden dat de winning van aardwarmte op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt en dat de risico’s beheersbaar zijn. Bijvoorbeeld de risico’s voor drink- en grondwater, gebouwen, kantoren en natuurwaarden.