Duurzame stad Utrechts Bewonerspanel over aardgasvrij wonen

Huiseigenaren haken liefst aan bij aardgasvrij buurtinitiatief

Een meerderheid van het Utrechts Bewonerspanel (60%) beoordeelt het aardgasvrij maken van alle woningen voor 2050 als positief. Een groot deel (84%) ziet op tegen de veranderingen die dit met zich meebrengt, vooral de kosten en de aanpassingen in huis. Huiseigenaren haken het liefst aan bij een initiatief in hun buurt voor aardgasvrije woningen (63%). Dit blijkt uit een online vragenlijst over aardgasvrij wonen, die ruim 1.700 Utrechters dit voorjaar invulden.

Lees hier het hele rapport Bewonerspanel aardgasvrij wonen (pdf, 175)

Driekwart van de panelleden maakt gebruik van aardgas in huis: 65% verwarmt het huis met een cv-ketel en 62% kookt op gas. Het milieu (72%) is de belangrijkste reden voor huiseigenaren om hun woning aan te passen. Ook het besparen van kosten (31%) en investeren in de waarde van het huis (20%) worden vaak genoemd. 15% van de panelleden ziet geen reden voor het aardgasvrij maken van het huis.

Isoleren

Veel huiseigenaren hebben al stappen gezet om hun huis energiezuiniger te maken. 51% isoleerde het dak van de woning, 43% de vloer, 38% de spouwmuren en 30% heeft nu HR+++-glas. 45% van de huiseigenaren verwacht in de komende 10 jaar aanpassingen aan het huis te doen, die het gasgebruik verminderen. Bij huurders staat het overgrote deel positief tegenover aanpassingen voor een aardgasvrije woning.

Aanhaken bij initiatieven

Huiseigenaren haken het liefst aan bij een initiatief in hun buurt voor aardgasvrije woningen (63%). Het aantal inwoners dat zelf initiatief wil nemen om hun woning de komende 10 jaar aardgasvrij te maken, ligt een stuk lager (19%). Panelleden geven aan dat zij naast financiële ondersteuning (zoals subsidies of leningen) behoefte hebben aan informatie over de mogelijke alternatieven voor gas en over de planning. Ook zien zij graag dat de gemeente initiatieven voor hun buurt opstart, waarbij zij kunnen aanhaken.

Bewonerspanel

Het Bewonerspanel bestaat uit zo’n 6.600 Utrechters. Daarvan hebben ruim 1.700 leden de vragenlijst over aardgasvrij wonen ingevuld (respons van 27%). De gemeente herhaalt dit onderzoek elke 2 à 3 jaar, zodat zij kan volgen hoe de beeldvorming zich ontwikkelt.

Aardgasvrije buurten

Alle woningen in Utrecht worden uiterlijk in 2050 aardgasvrij. De gemeente werkt aan een plan waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas afgaat en wat de duurzame alternatieven kunnen zijn. Deze Transitievisie Warmte maakt zij samen met partijen in de stad. De gemeenteraad stelt dit plan in 2020 vast. Dan wordt duidelijk wanneer welke buurt aardgasvrij wordt. Daarna gaat de gemeente samen met bewoners en bedrijven een warmteplan per buurt of wijk maken. Meer weten? www.utrecht.nl/aardgasvrij.