Voorbereiden op klimaatverandering

Het regent vaker en harder, maar het wordt ook heter en droger. Extreme regen kan zorgen voor wateroverlast. Hitte en droogte zijn niet goed voor onze planten, bomen, dieren én niet prettig voor mensen. Daarom bereiden we Utrecht voor op klimaatverandering. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties.

Utrecht voorbereiden op klimaatverandering

We hebben onderzocht wat de gevolgen van klimaatverandering zijn voor onze stad. Daardoor weten we waar we de komende jaren aan moeten werken. Lees per onderwerp wat we gaan doen:

NK Tegelwippen

NK Tegelwippen 2023: geef door hoeveel tegels u weghaalt

Tijdens het NK Tegelwippen vervangen we zoveel mogelijk saaie, grijze tegels door planten, bloemen en bomen. Fijn voor uzelf, uw omgeving, de diertjes én voor het tegengaan van hitte en wateroverlast. Gaat u uw tuin, stoep of buurt vergroenen? Geef door hoeveel tegels u vervangt en help Utrecht naar de winst!

Welke maatregelen kunt u nemen?

Groene en klimaatbestendige tuin

Een tuin met veel groen is veel koeler dan een tuin met tegels. En het regenwater kan beter weg. Maai een deel van het gras minder vaak. Maai bijvoorbeeld alleen looppaden en een zitplek regelmatig en laat de rest van het gras langer laten groeien. Vervang uw tuintegels door gras of planten, vervang de schutting door een heg, leg een vijver aan, gebruik houtsnippers of grind voor oprit en paden. Haalt u tuintegels weg en vervangt u deze voor groen? Dan halen we de tegels gratis bij u op.

Geveltuin, boomspiegel, plantenbakken

Leg een geveltuin aan voor uw huis. Maak de straat groener met plantenbakken. Of beplant de ruimte rond de voet van een boom bij u in de straat (de boomspiegel).

Regenwater opvangen

Regenwater kunt u opvangen en gebruiken om planten water te geven. Zo bespaart u drinkwater en het is gezonder water voor uw groen. Regenwater kunt u opvangen in een regenton, watertank, op het dak, in een regenwaterschutting of groene greppel (wadi). Of u kunt de regenpijp afkoppelen van het riool, zodat het direct bij uw planten komt.

Groen dak

Plaats planten en gras op uw woning, schuur of garage. Dit gaat hitte en wateroverlast tegen.

Subsidies

Initiatievenfonds

Wilt u zich samen met uw buren inzetten voor uw buurt? Gebruik ons initiatievenfonds. Iedereen die een goed idee of plan heeft waar de buurt beter van wordt, kan een bijdrage ontvangen. Denk aan het samen aanleggen van geveltuintjes, het planten van bomen of het groener maken van een speeltuintje.

Meer over het initiatievenfonds

Subsidie groene daken

Bij de gemeente kunt u subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak of meerdere groene daken. Zolang het in totaal om minimaal 10 m2 gaat. Dat kan op uw woning, maar ook op een schuur of garage. U kunt ook samen met uw buren of andere Utrechters subsidie aanvragen. De hoogte van de subsidie hangt af van de mate waarin het groene dak het water bergt.

Meer over groene daken 

Subsidie 'Blauwe Bewonersinitiatieven'

Het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden geeft subsidie. Het gaat om initiatieven die ervoor zorgen dat mensen zich meer bewust worden van water en (duurzaam) waterbeheer. Denk aan het aanleggen van vijvers in de buurt, het aanleggen van bestrating waar water makkelijk doorheen kan of een natuurlijke inrichting van een schoolplein (eventueel met groen dak). De subsidie is voor gezamenlijke initiatieven met een gezamenlijk doel, dus niet voor 1 enkele woning. Het waterschap kan de helft van de kosten betalen tot maximaal € 5.000.

Meer over Blauwe Bewonersinitiatieven

Subsidie 'KIEM'

Wilt u uw omgeving groener maken? Dan kunt u als stichting, vereniging of groep bewoners de subsidie Kiem aanvragen. U vraagt maximaal € 5.000 subsidie aan. Als de stad groener wordt, kan regenwater makkelijker weg en maken we de stad ook waterproof.

Meer over KIEM

Voucher Beleef en Bewonder

Bewoners- of vrijwilligersgroepen kunnen de voucher 'Beleef en Bewonder!' aanvragen bij de Provincie Utrecht. Deze voucher heeft een waarde van € 500 of € 1.000 en is voor projecten die de buurt groener maken, droogte tegengaan of zorgen voor betere waterberging.

Meer over Beleef en Bewonder

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft een plan gemaakt om Utrecht zo goed mogelijk voor te bereiden op klimaatverandering. Zo maken we de stad groener. Zoveel mogelijk stenen vervangen we door planten en bomen, zodat de stad minder opwarmt, er voldoende schaduw is en regenwater beter weg kan in de grond. En we werken aan het opvangen van regenwater om het in droge tijden voor de natuur te gebruiken.

Lees meer in de visie klimaatverandering

Hulp en contact Klimaatbestendig

Telefoon

14 030

E-mail

klimaatbestendig@utrecht.nl