Duurzame stad Voorbereiden op klimaatverandering

Utrecht houdt rekening met veranderingen in het klimaat. Meer neerslag, periodes van droogte en hitte vragen telkens om aanpassingen. Meer groen, ook op daken en gevels en meer plekken om water op te vangen moeten de nare gevolgen van wateroverlast, hitte en droogte voorkomen.

Wist u dat ongeveer 60% van de grond in Utrecht van inwoners en bedrijven is? De overige 40% van de grond is van de gemeente. Het is daarom van belang dat we samen (gemeente, inwoners en bedrijven) aan de slag gaan om Utrecht groener en gezonder te maken.

Wat kunt u doen?

U kunt zelf al een aantal dingen doen om u voor te bereiden op de veranderingen in het klimaat. Zoals meer groen in de tuin, op uw dak of aan de gevel, meer plekken om water op te vangen zoals vijvers en wadi’s. De volgende aanpassingen helpen om de gevolgen van wateroverlast, hitte en droogte te voorkomen.

  • Vervang de verharding (stoeptegels, klinkers) in uw tuin door gras, planten of struiken. Lees meer op de website van waterproof030.
  • Leg een vijver aan of plaats een regenton om regenwater op te vangen.
  • Doe mee aan zelfbeheer van groen in een park of op een plein of speelplaats.

Wat doet de gemeente?

De gemeente is bezig met het aanpassen en inrichten van de openbare ruimte om beter voorbereid te zijn op extreem weer. Zoals hevige regenbuien, overstroming, lange hitte- en droogteperiodes. Dat doen we door de volgende acties.

  • Het ter plekke opvangen en verwerken van regenwater zodat het niet onnodig in het riool stroomt.
  • Nieuwe woonwijken klimaatbestendig ontwerpen en bouwen zoals de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier.

Effecten van klimaatverandering

Klimaatstresstest

Een klimaatstresstest brengt in kaart hoe kwetsbaar een gebied is voor de gevolgen van extreem weer. De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat we vaker extreem weer meemaken. De warme en droge zomer van 2018 is hier een voorbeeld van.

De gemeente Utrecht heeft in 2018 een regionale klimaatstresstest uitgevoerd samen met de provincie Utrecht, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, de Veiligheidsregio Utrecht en 13 buurgemeenten. Naast dit regionale onderzoek hebben wij als gemeente zelf voor Utrecht 2 onderzoeken laten uitvoeren naar de gevolgen van extreme hitte en de gevolgen van extreme neerslag. Dit laatste onderzoek is eind 2017 gestart en loopt nog.

Bekijk de klimaatstresstest

Klimaatverandering in beeld

Het KNMI heeft in 2018 de klimaatverandering onderzocht in de regio Utrecht. Is het klimaat al veranderd en wat gebeurt er in de toekomst?

Bekijk het resultaat van de verkenning bij KNMI

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier