Duurzame stad Visie klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Het weer wordt extremer. Vaker nat in de herfst en winter. En vaker heet en droog in de zomer. De visie klimaatadaptatie geeft aan wat nodig is om Utrecht hierop voor te bereiden. De visie is nog in concept. U kunt ons van 17 juni tot en met 29 juli laten weten wat u ervan vindt en wat u nodig hebt om uw eigen huis of tuin klimaatbestendig te maken.

Wat staat er in de visie klimaatadaptatie?

De gemeente wil dat Utrecht bij elk weertype gezond, veilig en toegankelijk blijft. Dus ook als het klimaat verandert. De visie klimaatadaptatie sluit aan op de visie water en riolering, omdat het beheer van riool-, oppervlakte- en grondwater een belangrijke bijdrage levert aan een klimaatbestendig Utrecht.

Lees de samenvatting van de conceptvisie klimaatadaptatie

Bekijk het volledige document van de conceptvisie klimaatadaptatie

Wanneer en hoe kunt u reageren?

U kunt van 17 juni 2021 tot en met 29 juli 2021 reageren op de conceptvisie klimaatadaptatie. Elke reactie die we krijgen is waardevol. Zo kunnen we samen de stad en onze plannen beter maken. We horen het daarom graag als u het eens bent met de visie of mogelijkheden voor verbetering ziet, en hoe u denkt te kunnen bijdragen.

Stuur uw reactie naar klimaatbestendig@utrecht.nl. Geef daarbij altijd uw naam (met eventueel organisatie), adres, postcode en woonplaats door. U kunt uw reactie ook per post sturen naar:

Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
t.a.v. inspraak visie klimaatadaptatie
Postbus 16200
3500 CE Utrecht.

Let op: we nemen alleen reacties die tot en met 29 juli 2021 binnenkomen in behandeling.

Wat doen we met uw reactie?

Na 29 juli bekijkt het college van burgemeester en wethouders de reacties. Ze nemen een besluit over hoe deze worden meegenomen in de visie. De reacties beantwoorden we (waar mogelijk) gebundeld. U ontvangt hierover bericht. Voor het beantwoorden van de reacties en het aanpassen van de visie hebben we enkele weken nodig. De reacties en de aangepaste visie worden daarna aan de raad voorgelegd. De raad beslist of de visie vastgesteld wordt. Dit gebeurt waarschijnlijk in de winter van 2021.

Bent u het niet eens met het antwoord op uw reactie of de aanpassing van de visie? Bezwaar en beroep tegen de beleidsplannen is niet mogelijk. Wel kunt u dan uw mening nog laten weten aan de gemeenteraad op het moment dat het college de visie aan de raad voorlegt.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
17 juni – 29 juli 2021U kunt reageren op de visie klimaatadaptatie.
26 juli - 15 septemberWe verwerken alle reacties.
Najaar 2021De gemeenteraad beslist over de vaststelling van de visie klimaatadaptatie en de visie water en riolering.

Wat is er al gebeurd?

WatWanneer
15 juni 2021Het college is akkoord gegaan met de conceptvisie klimaatadaptatie.
2019We hebben gesprekken (risicodialogen) gevoerd met organisaties als het waterschap en de provincie Utrecht.
2018Met stresstesten hebben we onderzocht waar in Utrecht en bij welk weer knelpunten kunnen ontstaan.

 

Hulp en contact Klimaatbestendig

Telefoon

14 030

E-mail

klimaatbestendig@utrecht.nl